Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė Lietuvoje
(2021 m. leidimas)

Sąvokos ir paaiškinimai