Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė Lietuvoje
(2023 m. leidimas)

Sąvokos ir paaiškinimai