Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė Lietuvoje
(2023 m. leidimas)

Dirbtinis intelektas

 

 

   Dirbtinis intelektas įmonėse


2023 m. pradžioje 4,9 proc. įmonių naudojo dirbtinio intelekto (DI) technologijas. 2,3 proc. įmonių naudojo rašytinės kalbos analizę, 1,4 proc. – sakytinės kalbos keitimą kompiuterio skaitomu formatu, 1,3 proc. – rašytinės ir sakytinės kalbos generavimą, 1,4 proc. – objektų ir asmenų atpažinimą pagal atvaizdus, 1,3 proc. – mašinų mokymąsi, 2,4 proc. – darbo procesų automatizavimą, 0,5 proc. – aplinkos stebėjimu pagrįstus automatizuotus sprendimus sudarant sąlygas mašinų fiziniam judėjimui.

DI programinė įranga ar sistemos dažniausiai naudojamos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) arba inovacijų veiklai (1,2 proc.), verslo administravimo procesams organizuoti (1,1 proc.) ir IT saugai užtikrinti (1,1 proc.).

2,2 proc. įmonių įsigijo komercinę, naudoti parengtą dirbtinio intelekto programinę įrangą ar sistemas, 1,8 proc. – pagal sutartį sukūrė ar pakeitė išorės paslaugų teikėjai, 1,5 proc. – atvirojo kodo DI programinę įrangą ar sistemas modifikavo įmonės darbuotojai, 1,5 proc. – sukūrė įmonės darbuotojai.


Įmonės, naudojančios DI technologijas 2023 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.4,94,92,42,42,32,31,41,41,41,41,31,31,31,30,50,53,43,41,61,61,61,61,41,40,90,90,90,90,70,70,30,38,88,84,24,24,94,91,61,62,62,62,52,52,92,90,50,521,321,313,113,16,76,73,23,27,77,73,53,58,38,36,16,1 Visos įmonės10–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų Visos dirbtinio intelekto technologijosĮvairių darbo procesųautomatizavimasRašytinės kalbos analizėSakytinės kalbos keitimaskompiuterio skaitomu formatuObjektų ar asmenų atpažinimas pagalatvaizdusRašytinės ar sakytinės kalbosgeneravimasMašinų mokymąsis duomenų analizeiAplinkos stebėjimu pagrįstiautomatizuoti sprendimai sudarantsąlygas mašinų fiziniam judėjimui0510152025

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

DI programinės įrangos ar sistemų naudojimo tikslai įmonėse 2023 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.4,34,31,21,21,11,11,11,11,11,11,01,01,01,00,40,43,03,01,11,10,60,60,50,50,70,70,60,60,50,50,20,27,77,71,61,62,52,52,62,62,02,02,22,21,91,90,30,321,121,12,12,15,95,99,69,66,96,95,65,68,58,54,54,5 Visos įmonės10–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų Visi dirbtinio intelekto naudojimotikslaiDI technologijų naudojimasmoksliniams tyrimams ireksperimentinei plėtrai (MTEP) arbainovacijų veiklaiVerslo administravimo procesamsorganizuotiIT saugaiDI technologijų naudojimas apskaitai,kontrolei ar finansų valdymuiRinkodarai ar pardavimamsGamybos procesamsLogistikai0510152025

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

DI programinės įrangos ar sistemų įsigijimo būdai 2023 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.4,64,62,22,21,81,81,51,51,51,51,21,23,13,11,41,41,11,10,80,81,11,10,60,68,48,43,73,73,73,73,73,72,82,82,82,821,321,312,312,39,99,97,57,57,27,28,38,3 Visos įmonės10–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų Visi dirbtinio intelekto programinės įrangos arsistemos įsigijimo būdaiĮmonė įsigijo komercinę, naudoti parengtą dirbtiniointelekto programinę įrangą ar sistemasPagal sutartį sukūrė ar pakeitė išorės paslaugųteikėjaiSukūrė įmonės darbuotojaiAtvirojo kodo programinę įrangą ar sistemas modifikavo įmonės darbuotuojaiKomercinę programinę įrangą ar sistemas pakeitėįmonės darbuotojai0510152025

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.