Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2021 m. leidimas)

Apie leidinį

 

Skaitmeniniame leidinyje „Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika“ pateikiama aktualiausia statistinė informacija apie Lietuvos aplinką, žemės ūkį ir energetiką. Skelbiami oro kokybės ir taršos, vandens suvartojimo, atliekų susidarymo ir tvarkymo, miškinin­kys­tės rodikliai, augalininkystės ir gyvulininkystės sektorių rezultatai, bendroji žemės ūkio produkcija, įvairių kuro ir energijos rūšių balansai, kuro ir energijos suvartojimas, atsinaujinantys energijos ištekliai.

 

Informacija apie leidinyje publikuojamą statistinę informaciją:

Skaitytojų patogumui, greta leidinio lentelių ar diagramų pateikiamos nuorodos į Rodiklių duomenų bazės ar kitų šaltinių lenteles, kuriose pateikiami naujausi atitinkamos temos statistiniai rodikliai.

 

Leidinio turinys:

Įžanga

Aplinka

Bendroji informacija

Oro kokybė, tarša

Vanduo

Miškai

Atliekos

Išlaidos aplinkos apsaugai

Žemės ūkis

Bendroji informacija

Žemės ūkio produkcija

Augalininkystė

Gyvulininkystė

Energetika

Energijos balansas

Energijos rūšių balansai

Kuro rūšių balansai

Atsinaujinantys energijos ištekliai

Kuro ir energijos suvartojimas

Sąvokos

Apie leidinį


„Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika“ ISSN 2669-1558

Nuotraukos iš Pixabay.com

© Lietuvos statistikos departamentas, 2021