Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2021 m. leidimas)

Atsinaujinantys energijos ištekliai

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Atsinaujinančių kuro rūšių ištekliai

ES šalys yra numačiusios iki 2020 m. iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminti nemažiau kaip 20 proc. visos Europoje pagaminamos energijos. Lietuvai iki minėto laikotarpio numatyta pasiekti 23 proc. Šį tikslą Lietuva pasiekė jau 2014 m.
 


Didžiausią atsinaujinančios energijos potencialą turi kietasis biokuras – malkos ir kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekos. 2020 m. didžiausias jo kiekis buvo suvartotas elektrai ir centralizuotai tiekiamai šilumai gaminti (50,1 proc.) bei namų ūkiuose (36,4 proc.). Energijos gamintojai iš malkų ir kurui skirtų medienos atliekų 2020 m. pagamino 70,4 proc. visos elektrinėse ir katilinėse gaminamos šiluminės energijos ir 12,4 proc. visos elektrinėse gaminamos elektros energijos.

Lietuvoje veikiantys vėjo jėgainių parkai kartu su pavienėmis vėjo elektrinėmis toliau didina pagaminamos elektros energijos kiekį. 2020 m. pagaminta 1,55 TWh elektros energijos – tai sudarė kiek mažiau nei trečdalį visos šalyje pagamintos elektros energijos, arba daugiau kaip 11,6 proc. šalyje suvartotos elektros energijos. Lietuvoje šiuo metu veikia 23 vėjo jėgainių parkai. Kartu su pavienėmis vėjo elektrinėmis 2020 m. pabaigoje bendra įrengtų elektrinių galia sudarė 534 MW.

Atsinaujinančią elektros energiją generuojančios saulės elektrinės 2020 m. pagamino 128,8 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos, arba 41,4 proc. daugiau nei 2019 m. Taip skatinama vietinė elektros energijos gamyba ir prisidedama prie tarptautinių klimato kaitos stabdymo tikslų įgyvendinimo.

Vandens jėgainės 2020 m. pagamino 300,5 mln. kWh elektros energijos, t. y. 13 proc. mažiau nei 2019 m.

Elektros energijos gamyba panaudojant biodujas 2020 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo 3,2 proc. ir sudarė 149,5 mln. kWh.

Biodegalų naudojimas mažina aplinkos taršą. Lietuvoje yra naudojamos dvi biodegalų rūšys – biodyzelinas ir bioetanolis. 2020 m. transporto sektoriuje buvo sunaudota 98,6 tūkst. tonų biodyzelino ir 24,4 tūkst. tonų bioetanolio.

 

Atsinaujinančių energijos išteklių sąnaudų struktūra 2020 m.

Procentais

Created with Highcharts 6.1.475,9 proc.75,9 proc.8,0 proc.8,0 proc.6,9 proc.6,9 proc.2,8 proc.2,8 proc.2,3 proc.2,3 proc.1,8 proc.1,8 proc.1,6 proc.1,6 proc.0,7 proc.0,7 proc.Kietasis biokurasVėjo energijaBiodegalaiKomunalinės ir pramoninės atliekos (atsinaujinančios)BiodujosAplinkos šilumaHidroenergijaSaulės energija

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Atskirų atsinaujinančios energijos rūšių bendrasis sunaudojimas 2016–2020 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.44 0894 9104 1185 3985 5861 6342 1691 5521 2431 082764810952239245312328464Vėjo energijaHidroenergijaAplinkos šilumos energija (atsinaujinanti dalis)Saulės energija2016201720182019202001 0002 0003 0004 0005 0006 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Malkų ir kurui skirtų medienos atliekų sunaudojimas 2016–2020 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.450 26650 26652 49452 49453 03653 03652 03352 03352 73552 73525 89825 89825 49225 49226 34726 34725 47825 47826 25226 252Bendrasis sunaudojimasGalutinis suvartojimas20162017201820192020010 00020 00030 00040 00050 00060 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Žemės ūkio atliekų sunaudojimas 2016–2020 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.42062062012012002002292291971971211211111119393135135131131Bendrasis sunaudojimasGalutinis suvartojimas20162017201820192020050100150200250

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Biodujų bendrasis sunaudojimas 2016–2020 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.41 043980847834669300286289303316274366418213356SąvartynųNuotekų valymo dumblųŽemės ūkio atliekų2020201920182017201602505007501 0001 2501 5001 750

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Atsinaujinančių pramoninių ir komunalinių atliekų bendrasis sunaudojimas 2016–2020 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.41 1657558221 228903811601563184140Pramoninės atliekosKomunalinės atliekos202020192018201720160501001502002503003504004505005506006507007508008509009501 0001 0501 1001 1501 2001 2501 3001 3501 4001 4501 5001 5501 6001 6501 7001 7501 8001 8501 9001 9502 0002 0502 …

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Biodegalų bendrasis sunaudojimas 2016–2020 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.43 6502 7412 9222 6582 097659409334344269BioetanolisBiodyzelinas – metilo (etilo) esteris2020201920182017201605001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis suvartojime 2016–2020 m.

Procentais

 

2016

2017

2018

2019

2020

Bendrame galutiniame energijos suvartojime

25,6

26,0

25,5

25,5

27,4

Galutiniame energijos suvartojime šildymui ir aušinimui

46,6

46,5

46,0

47,4

50,2

Bendrame elektros energijos suvartojime

16,9

18,3

18,4

18,8

20,2

Galutiniame energijos suvartojime transporto sektoriuje

3,6

4,3

4,3

4,0

5,5


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.