Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2021 m. leidimas)

Kuro ir energijos suvartojimas

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Kuro ir energijos galutinis suvartojimas

 

Galutinis energijos suvartojimas 2020 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo 4,3 proc. Daugiausia – 41 proc. – energijos buvo sunaudota transporto sektoriujenamų ūkiuose buvo suvartota 26,8 proc. energijos. Transporto sektoriuje 2020 m. sunaudota 4,1 proc. mažiau energijos nei 2019 m., o namų ūkiuose  – 0,9 proc. mažiau.

Transporto sektoriuje daugiausia sunaudota kelių transporto dyzelino (1,65 mln. tonų), namų ūkių sektoriuje – biokuro (2,35 mln. m3) bei centralizuotai gautos šiluminės energijos (4,9 teravatvalandžių (TWh).

Kelių transporte 2020 m. buvo sunaudota beveik 2 mln. tonų degalų, iš kurių 82,9 proc. sudaro kelių dyzelinas, 12,6 – automobilių benzinas, 4,5 proc. – suskystintos dujos. Pastaraisiais metais kelių transporto dyzelino sunaudota 0,7 proc. mažiau nei 2019 m. Benzino paklausa padidėjo 1,7 proc., o suskystintų naftos dujų – sumažėjo 7,9 proc.

 


Nuotr. iš Pixabay.com

Galutinis kuro ir energijos suvartojimas ūkinės veiklos sektoriuose

 

Galutinis kuro ir energijos suvartojimas ūkinės veiklos sektoriuose 2016–2020 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.491 69095 61592 71186 85182 43641 06844 84344 49243 04739 79824 11926 23927 49526 54525 177ŽvejybaStatybaŽemės ūkisPaslaugų sektorius ir kitoe veiklosPramonėTransportas20202019201820172016020 00040 00060 00080 000100 000120 000140 000160 000180 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Galutinio kuro ir energijos suvartojimo struktūra, 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.456,1 proc.56,1 proc.25,1 proc.25,1 proc.14,8 proc.14,8 proc.2,9 proc.2,9 proc.1,1 proc.1,1 proc.0,02 proc.0,02 proc.TransportasPramonėPaslaugų sektorius ir kitoe veiklosŽemės ūkisStatybaŽvejyba

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kuro ir energijos galutinis suvartojimas transporte 2016–2020 m.

 

2016

2017

2018

2019

2020

Suskystintos naftos dujos, tūkst. tonų

114,8

106,5

99,9

96,2

88,6

Automobilių benzinas (su biodegalais), tūkst. tonų

215,0

214,8

233,5

246,1

250,3

Bioetanolis automobilių benzine, tūkst. tonų

9,9

12,8

12,4

15,1

24,4

Kelių transporto dyzelinas (su biodegalais), tūkst. tonų

1 398,0

1 495,3

1 602,5

1 667,7

1 654,6

Kūrenimui skirti ir kiti gazoliai (su biodegalais), tūkst. tonų

55,3

60,3

66,5

61,3

58,1

Biodyzelinas kūrenimui skirtuose ir kituose gazoliuose, tūkst. tonų

1,8

2,1

2,1

2,0

2,7

Biodyzelinas kelių transporto dyzeline, tūkst. tonų

54,9

69,7

76,9

72,0

95,9

Aviaciniai benzinai, tūkst. tonų

0,4

0,4

0,5

0,4

0,4

Žibaliniai reaktyviniai degalai, tūkst. tonų

100,7

110,9

128,6

128,9

61,5

Gamtinės dujos, GWh

402,2

435,8

349,5

341,5

369,8

Elektros energija, GWh

72,0

74,3

79,8

77,5

72,7


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos suvartojimas transporte pagal transporto rūšį 2016–2020 m.

GWh

Created with Highcharts 6.1.436,536,536,436,436,736,737,437,433,533,523,723,726,226,226,526,525,125,118,818,811,811,811,711,716,616,615,015,013,413,4TroleibusaiNaftotiekisGeležinkelių transportas20162017201820192020051015202530354045

_____________
*Nuo 2020 m. troleibusų ir kitų elektra varomų transporto priemonių sunaudota elektra – 40,5 GWh

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Gamtinių dujų suvartojimas transporte 2016–2020 m.

GWh

Created with Highcharts 6.1.4100,3100,3101,0101,099,899,896,596,5108,3108,3301,9301,9334,8334,8249,7249,7245,0245,0261,5261,5Kelių transportasDujotiekis20162017201820192020050100150200250300350400

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


 

Kuro ir energijos suvartojimas namų ūkiuose

 

Galutinis kuro ir energijos suvartojimas namų ūkiuose 2016–2020 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.460 00260 00260 93060 93063 06363 06360 59260 59260 01160 01120162017201820192020010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Galutinis kuro ir energijos suvartojimas namų ūkiuose pagal kuro ir energijos rūšis 2016–2020 m.

Teradžauliais

 

2016

2017

2018

2019

2020

Akmens ir rusvosios anglys

1 515

1 749

1 583

1 327

1 032

Durpės kurui

48

51

70

50

16

Malkos, kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekos

20 260

19 686

20 083

19 317

19 270

Antrinis kietasis kuras (koksas ir puskoksis, anglių, durpių briketai, medžio anglys, durpių granulės)

548

601

680

552

414

Gamtinės dujos

6 090

6 438

6 897

6 734

7 300

Naftos produktai, iš viso

2 026

2 311

2 311

2 490

2 260

Suskystintos ir nesuskystintos naftos dujos

1 400

1 515

1 466

1 597

1 337

Sunkieji naftos produktai (dyzelinas, skystasis kuras (mazutas), gazoliai šildyti ir laivams bunkeriuoti)

626

796

845

893

923

Elektrosenergija

9 990

10 215

10 744

10 486

10 959

Šiluminė energija

19 525

19 879

19 763

18 659

17 598


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kuro suvartojimas namų ūkiuose 2016–2020 m.

 

2016

2017

2018

2019

2020

Akmens anglys, tūkst. tonų

60,3

69,7

63,0

52,8

41,1

Durpės kurui ir durpių briketai, tūkst. tonų

45,1

49,5

57,1

45,8

32,5

Malkos, kurui skirta mediena ir žėmės ūkio atliekos, tūkst. m3

2 470,6

2 400,4

2 449,1

2 355,7

2 350,0

Suskystintos naftos dujos, tūkst. tonų

30,6

33,1

32,0

34,9

29,2

Kūrenimui skirtas gazolis, tūkst. tonų

14,6

18,6

21,7

20,8

21,5


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Malkų, kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekų suvartojimo namų ūkiuose kryptys 2016–2020 m.

Tūkst. m3

Created with Highcharts 6.1.442,344,846,548,039,5103,4106,0110,2112,8121,12 204,32 204,92 292,42 239,62 310,0Būstui šildytiKarštam vandeniui ruoštiMaistui gaminti2020201920182017201601002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9002 0002 1002 2002 3002 4002 5002 600

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kito kuro suvartojimo namų ūkiuose kryptys 2020 m.

Būstui šildyti

Karštam vandeniui ruošti

Maistui gaminti

Created with Highcharts 6.1.493,7 proc.93,7 proc.92,9 proc.92,9 proc.77,4 proc.77,4 proc.3,5 proc.3,5 proc.Akmens anglysDurpės kurui ir durpių briketaiKūrenimui skirtas gazolisSuskystintos naftos dujos

 

Created with Highcharts 6.1.45,7 proc.5,7 proc.5,2 proc.5,2 proc.22,6 proc.22,6 proc.0,4 proc.0,4 proc.Akmens anglysDurpės kurui ir durpių briketaiKūrenimui skirtas gazolisSuskystintos naftos dujos

 

Created with Highcharts 6.1.40,6 proc.0,6 proc.1,9 proc.1,9 proc.0,0 proc.0,0 proc.96,1 proc.96,1 proc.Akmens anglysDurpės kurui ir durpių briketaiKūrenimui skirtas gazolisSuskystintos naftos dujos

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Energijos suvartojimas namų ūkiuose 2016–2020 m.

GWh

Created with Highcharts 6.1.45 423,65 423,65 521,95 521,95 489,75 489,75 182,85 182,84 888,44 888,42 775,02 775,02 837,62 837,62 984,52 984,52 912,72 912,73 044,23 044,21 879,61 879,61 987,11 987,12 128,52 128,52 078,32 078,32 253,22 253,2Šiluminė energijaElektros energijaGamtinės dujos2016201720182019202005001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Energijos suvartojimo namų ūkiuose kryptys 2016–2020 m.

GWh

 

2016

2017

2018

2019

2020

Būstui šildyti

 

 

 

 

 

Gamtinės dujos

1 216,1

1 299,5

1 415,5

1 386,2

1 516,4

Šiluminė energija

4 599,2

4 660,5

4 693,7

4 431,3

4 057,4

Elektros energija

141,5

150,4

164,2

163,1

173,5

Karštam vandeniui ruošti

 

 

 

 

 

Gamtinės dujos

210,5

218,6

225,6

218,2

234,3

Šiluminė energija

824,4

861,4

796

751,5

831,0

Elektros energija

152,7

147,6

146,2

136,9

137

Maistui gaminti

 

 

 

 

 

Gamtinės dujos

453,0

469,0

487,4

473,9

-

Šiluminė energija

-

-

-

-

-

Elektros energija

185,9

170,2

170,1

168,9

173,5

Apšvietimo ir elektros prietaisams

 

 

 

 

 

Gamtinės dujos

-

-

-

-

-

Šiluminė energija

-

-

-

-

-

Elektros energija

2 294,9

2 369,4

2 504,0

2 443,8

2 560,2


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos suvartojimo namų ūkiuose kryptys 2016–2020 m.

GWh

Created with Highcharts 6.1.4137,0136,9146,2147,6152,7173,5163,1164,2150,4141,5173,5168,9170,1170,2185,92 560,22 443,82 504,02 369,42 294,9Apšvietimo ir elektros prietaisamsMaistui gamintiBūstui šildytiKarštam vandeniui ruošti2020201920182017201601002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9002 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002 9003 0003 1003 200

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


 

Energijos kainos

 

Išgautos naftos kainos

Išgautos naftos kaina 2021 m. III ketvirtį buvo 347,13 EUR už 1 m3, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, kaina padidėjo 28,72 EUR. Mažiausia išgautos naftos kaina buvo 2016 m. I ketvirtį – 180,99 EUR, didžiausia – 2018 m. III ketvirtį – 392,76 EUR už  m3.

Vidutinės išgautos naftos pardavimo kainos už kubinį metrą gavybos vietoje naftos išteklių mokesčiui apskaičiuoti pagal Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalį.

 

 

Eurais ir centais už 1 kubinį metrą

I kevirtis

II kevirtis

III kevirtis

IV kevirtis

2021

318,41

348,73

347,13

-

2020

238,82

191,74

206,61

221,96

2019

330,08

368,18

329,94

326,70

2018

318,38

365,05

392,76

351,92

2017

302,15

268,22

253,97

315,94

2016

180,99

237,14

240,09

274,35

2015

303,55

340,81

273,67

245,58

 


Elektros energijos kainos ne namų ūkių vartotojams

 

Kaina be mokesčių ir rinkliavų

EUR / 100 kWh

Metinis suvartojimas

2019
2 pusmetis

2020
1 pusmetis

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

Iki 20 MWh

12,33

12,92

13,37

14,14

20–500 MWh

9,60

9,78

10,20

10,58

500–2 000 MWh

8,53

8,71

9,01

9,32

2 000–20 000 MWh

7,53

7,32

7,45

8,08

20 000–70 000 MWh

6,57

6,76

6,87

6,89

70 000–150 000 MWh

-

7,14

6,51

7,06

 

Kaina be PVM ir kitų susigrąžinamų mokesčių

EUR / 100 kWh

Metinis suvartojimas

2019
2 pusmetis

2020
1 pusmetis

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

Iki 20 MWh

13,28

13,62

14,65

15,30

20–500 MWh

10,54

10,51

11,46

11,74

500–2 000 MWh

9,45

9,43

10,26

10,46

2 000–20 000 MWh

8,44

8,02

8,95

9,23

20 000–70 000 MWh

7,49

7,45

8,11

8,03

70 000–150 000 MWh

-

7,82

7,78

8,18

 

Kaina su mokesčiais ir rinkliavomis

EUR / 100 kWh

Metinis suvartojimas

2019
2 pusmetis

2020
1 pusmetis

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

Iki 20 MWh

16,07

16,48

17,73

18,52

20–500 MWh

12,75

12,98

13,86

14,21

500–2 000 MWh

11,46

11,42

12,42

12,66

2 000–20 000 MWh

10,22

9,70

10,82

11,17

20 000–70 000 MWh

9,06

9,01

9,81

9,72

70 000–150 000 MWh

-

9,46

9,41

9,90

 


Gamtinių dujų kainos ne namų ūkių vartotojams

 

Kaina be mokesčių ir rinkliavų

EUR / GJ

Metinis suvartojimas

2019
2 pusmetis

2020
1 pusmetis

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

Iki 1 000 GJ

7,20

5,42

5,74

7,36

1 000–10 000 GJ

6,80

5,63

6,25

7,86

10 000–100 000 GJ

6,23

5,15

5,10

7,22

100 000–1 000 000 GJ

5,14

4,56

4,56

6,45

 

Kaina be PVM ir kitų susigrąžinamų mokesčių

EUR / GJ

Metinis suvartojimas

2019
2 pusmetis

2020
1 pusmetis

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

Iki 1 000 GJ

9,55

6,38

6,85

7,86

1 000–10 000 GJ

8,70

6,49

7,44

8,63

10 000–100 000 GJ

7,63

5,95

5,91

7,93

100 000–1 000 000 GJ

5,93

5,29

5,20

6,94

 

Kaina su mokesčiais ir rinkliavomis

EUR / GJ

Metinis suvartojimas

2019
2 pusmetis

2020
1 pusmetis

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

Iki 1 000 GJ

11,55

7,72

8,29

9,51

1 000–10 000 GJ

10,53

7,85

9,00

10,44

10 000–100 000 GJ

9,23

7,20

7,15

9,59

100 000–1 000 000 GJ

7,17

6,40

6,29

8,40

 


Elektros energijos kainos namų ūkių vartotojams

Elektros energijos galutinės kainos namų ūkiams, per metus suvartojantiems iki 1 000 kWh, 2021 m. I pusmetį buvo 14,55 EUR/100 kWh. ir, palyginti su 2020 m. I pusmečiu, sumažėjo 0,41 EUR/100 kWh.

 

Kaina be mokesčių ir rinkliavų

EUR / 100 kWh

Metinis suvartojimas

2019
2 pusmetis

2020
1 pusmetis

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

Iki 1 000 kWh

9,81

11,72

10,01

10,90

1 000–2 500 kWh

9,64

11,31

9,89

10,26

2 500–5 000 kWh

9,47

11,11

9,72

10,03

5 000–1 5000 kWh

9,09

10,63

9,22

9,53

15 000 kWh ir virš

8,45

9,87

8,77

9,09

 

Kaina be PVM ir kitų susigrąžinamų mokesčių

EUR / 100 kWh

Metinis suvartojimas

2019
2 pusmetis

2020
1 pusmetis

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

Iki 1 000 kWh

10,74

12,36

11,24

12,02

1 000–2 500 kWh

10,54

12,00

11,10

11,38

2 500–5 000 kWh

10,37

11,79

10,92

11,14

5 000–1 5000 kWh

9,99

11,30

10,40

10,63

15 000 kWh ir virš

9,36

10,57

9,95

10,20

 

Kaina su mokesčiais ir rinkliavomis

EUR / 100 kWh

Metinis suvartojimas

2019
2 pusmetis

2020
1 pusmetis

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

Iki 1 000 kWh

10,74

13,00

14,96

13,60

1 000–2 500 kWh

10,54

12,76

14,51

13,42

2 500–5 000 kWh

10,37

12,54

14,26

13,21

5 000–1 5000 kWh

9,99

12,08

13,67

12,58

15 000 kWh ir virš

9,36

11,33

12,79

12,04

 


Gamtinių dujų kainos namų ūkių vartotojams

Gamtinių dujų galutinės kainos (su mokesčiais ir rinkliavomis) namų ūkių vartotojams, per metus suvartojantiems 20–200 GJ, pirmąjį 2021 m. pusmetį buvo 7,74 EUR už GJ ir, palyginti su 2020 m. pirmuoju pusmečiu, sumažėjo 2,3 EUR.

 

Kaina be mokesčių ir rinkliavų

EUR / GJ

Metinis suvartojimas

2019
2 pusmetis

2020
1 pusmetis

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

Iki 20 GJ

13,66

11,23

8,92

12,73

20–200 GJ

7,96

7,56

6,04

5,57

200 GJ ir daugiau

7,28

7,19

5,52

4,89

Iki 20 GJ

13,66

11,23

8,92

12,73

 

Kaina be PVM ir kitų susigrąžinamų mokesčių

EUR / GJ

Metinis suvartojimas

2019
2 pusmetis

2020
1 pusmetis

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

Iki 20 GJ

14,63

11,84

9,57

13,08

20–200 GJ

9,31

8,30

6,78

6,40

200 GJ ir daugiau

8,52

7,91

6,24

5,71

Iki 20 GJ

14,63

11,84

9,57

13,08

 

Kaina su mokesčiais ir rinkliavomis

EUR / GJ

Metinis suvartojimas

2019
2 pusmetis

2020
1 pusmetis

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

Iki 20 GJ

17,71

14,33

11,58

15,82

20–200 GJ

11,27

10,04

8,21

7,74

200 GJ ir daugiau

10,31

9,57

7,55

6,91

Iki 20 GJ

17,71

14,33

11,58

15,82

 


Daugiau:

Kuro galutinis suvartojimas pramonėje

Energijos galutinis suvartojimas pramonėje

Vidutinis būste suvartotas energijos kiekis

Gamtinių dujų kainos

Elektros energijos kainos

Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos