Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2021 m. leidimas)

Atliekos

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Atliekos

Atliekų susidarymas 2017–2019 m.

Tonomis

Created with Highcharts 6.1.45 315 982,35 315 982,35 442 579,45 442 579,45 407 6595 407 6591 328 386,61 328 386,61 331 083,61 331 083,61 440 242,81 440 242,8SurinktaSusidarė atliekų apdorojimo metu20172018201901 000 0002 000 0003 000 0004 000 0005 000 0006 000 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Didžiausi surinktų ir susidariusių atliekų kiekiai 2019 m.

Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.42 206,32 206,3935,5935,5831,4831,4814,5814,5569,2569,2186,2186,2172,0172,0155,0155,0134,7134,7128,6128,6103,1103,188,888,879,379,353,753,752,352,3Įvairios mineralinės atliekosRūšiavimo atliekosStatybinės ir griovimo atliekosBuitinės ir panašios atliekosJuodųjų metalų atliekosPopieriaus ir kartono atliekosAtliekų apdorojimo atliekosJuodųjų ir spalvotųjų metalų atliekosMišrios ir neišrūšiuotos medžiagosAugalinės atliekosPlastikų atliekosMedienos atliekosStiklo atliekosNuotekų valymo dumblasCheminės nuosėdos ir liekanos01002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9002 0002 1002 2002 3002 400

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Sutvarkytų atliekų kiekis pagal tvarkymo būdus 2017–2019 m.

Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.42 596,02 596,01 462,01 462,01 399,01 399,0826,3826,3277,2277,2183,7183,711,511,51,71,72 608,02 608,01 326,21 326,21 450,31 450,3640,9640,9272,9272,9193,1193,19,79,70,90,92 739,92 739,91 104,61 104,61 468,61 468,6817,3817,3303,0303,0196,4196,411,211,21,41,4201720182019Pašalinta sąvartyneApdorotaPerdirbtaIšvežta (eksportuota)Sudeginta naudojant kaip kurą ar kt. būdais energijai gautiPanaudotaPašalinta kitais būdaisSudeginta01002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9002 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002 900

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pavojingų atliekų kiekis 2015–2019 m.

Tonomis

Created with Highcharts 6.1.4154 583154 583165 323165 323156 690156 690180 369180 369188 187188 18720152016201720182019050 000100 000150 000200 000

Duomenų šaltinis Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pavojingos atliekos* 2015–2019 m.

Tonomis

 

2015

2016

2017

2018

2019

Panaudoti tirpikliai

109

148

160

131

177

Rūgščių, šarmų arba druskų atliekos

4 495

4 588

4 958

4 395

5 740

Naudota alyva

5 219

4 802

5 281

5 873

6 330

Panaudoti cheminiai katalizatoriai

426

447

346

121

1 299

Netinkamos naudoti cheminės atliekos

1 637

1 900

2 403

3 241

3 675

Mišrios cheminės atliekos

543

742

1 579

1 116

1 385

Cheminės nuosėdos ir liekanos

44 108

43 495

29 821

40 818

51 347

Pramoninių nuotekų valymo dumblas

91

163

638

37

268

Sveikatos priežiūros priemonių

1 275

1 242

1 244

1 323

1 710

Stiklo atliekos

2

0

13

-

-

Medienos atliekos

183

155

188

273

315

Atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB)

11

19

14

7

7

Nebenaudojamos transporto priemonės

27 442

25 280

26 115

27 532

32 400

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga

4 316

4 472

5 544

5 631

6 774

Nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys

16 865

16 654

15 074

12 935

13 522

Mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos

67

57

104

102

219

Rūšiavimo atliekos

16 166

14 929

20 921

21 336

23 382

Statybinės ir griovimo atliekos

2 125

1 819

2 204

2 507

3 916

Asbesto atliekos

11 122

9 947

14 253

14 568

17 676

Deginimo atliekos

534

479

301

459

281

Įvairios mineralinės atliekos

3

2

4

11

3

Žemė, žemkasių iškasos

17 845

33 981

25 524

37 955

17 760


* Surinktas (susidaręs) pavojingų atliekų kiekis patekęs į atliekų tvarkymo įrenginius išskyrus atliekų apdorojimo atliekas („antrinės atliekos“)

Duomenų šaltinis Aplinkos apsaugos agentūra

 

Atliekų susidarymas žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.432,0 proc.32,0 proc.29,2 proc.29,2 proc.25,5 proc.25,5 proc.8,3 proc.8,3 proc.3,8 proc.3,8 proc.1,1 proc.1,1 proc.0,1 proc.0,1 proc.Mišrios komunalinės atliekosDaržininkystės atliekosMiško kirtimų atliekosGrūdų valymo atliekosSodų ir parkų tvarkymo atliekosEksploatuoti netinkamos transporto priemonėsPlastikų atliekos**

______________
*Akmens vata, perlitas, gruntas, akmenys ir kt.
**Žvejybos tinklai, plėvelė, špagatai, statybinės ir griovimo atliekos

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Organinių atliekų susidarymas ir tvarkymas žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 2020 m.

Tūkst. t

 

Susidarė atliekų

Sutvarkyta ūkyje

Perduota tvarkyti kitiems

Kiekis metų pabaigoje

Šiaudai

4 197,2

4 040,3

90,0

66,9

Grūdų valymo atliekos

59,4

31,4

27,5

0,5

Daržininkystės atliekos

209,6

207,1

0,9

1,6

Sodų ir parkų tvarkymo atliekos

27,3

23,4

2,8

1,1

Miško kirtimų atliekos

182,7

46,5

120,3

15,9

Plovimo ir valymo dumblas

5,9

3,8

1,2

0,9

Gyvūnų audinių atliekos

2,8

0,3

2,5

-

Kritę infekuoti gyvūnai

6,3

0,1

6,2

-

Mėšlas

3 103,9

2 502,1

364,7

237,1

Srutos

2 271,4

1 431,9

691,7

147,8

Atmatų duobių turinys

181,0

8,2

169,0

3,8

Mišrios komunalinės atliekos

229,3

0,9

227,9

0,5


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Organinių atliekų tvarkymas žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 2018 ir 2020 m.

2018

2020

Created with Highcharts 6.1.483,3 proc.83,3 proc.11,9 proc.11,9 proc.4,8 proc.4,8 proc.Sutvarkyta ūkyjePerduota kitiemsKiekis metų pabaigoje

 

Created with Highcharts 6.1.479,2 proc.79,2 proc.16,3 proc.16,3 proc.4,6 proc.4,6 proc.Sutvarkyta ūkyjePerduota kitiemsKiekis metų pabaigoje

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Organinės kilmės atliekų tvarkymas žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 2020 m.

Tūkst. t

 

Sutvarkyta

Kiekis metų pabaigoje

deginant

naudojant ūkyje

šalinant ūkyje

perduodant kitiems vartotojams

perduodant atliekų tvarkytojams

Šiaudai

5,1

4 018,4

16,8

86,7

3,3

66,9

Grūdų valymo atliekos

1,4

29,5

0,5

27,3

0,2

0,5

Daržininkystės atliekos

0,4

200,9

5,8

0,6

0,3

1,6

Sodų ir parkų tvarkymo atliekos

2,6

20,4

0,4

1,2

1,6

1,1

Miško kirtimų atliekos

21,9

22,1

2,5

120,3

-

15,9

Plovimo ir valymo dumblas

-

3,7

0,1

0,2

1,0

0,9

Gyvūnų audinių atliekos

-

0,3

-

0,5

2,0

-

Kritę infekuoti gyvūnai

-

-

0,1

-

6,2

-

Mėšlas

0,9

2 488,3

12,9

295,2

69,5

237,1

Srutos

-

1 411,7

20,2

691,1

0,6

147,8

Atmatų duobių turinys

-

8,0

0,2

-

169,0

3,8

Mišrios komunalinės atliekos

-

0,9

-

2,9

225,0

0,5


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Atliekų tvarkymas, rūšiavimas, perdirbimas 

Komunalinių atliekų susidarymas