Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2021 m. leidimas)

Energijos balansas

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Energijos balansas


2020 m. pirminės energijos gamyboje pagrindinę dalį sudarė malkos, kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekos – 62,8 proc., hidroenergija, vėjo, saulės, geoterminė ir cheminių procesų energija sudarė 18,3 proc.

 

Pirminės energijos gamyba 2016–2020 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.477 27877 27885 19485 19484 44984 44983 85483 85483 57283 57220162017201820192020010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 000100 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pirminės energijos gamyba pagal kuro ir energijos rūšis 2020 m.

Malkos, kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekos 52 460 TJ

Hidroenergija, vėjo, saulės, geoterminė ir cheminių procesų energija 15 292 TJ

Biodujos ir skystasis biokuras (bioetanolis, bio-ETBE (etil-tercijo-butil-esteris),  biodyzelinas (metilo esteris) 8 491 TJ

Pramoninės ir komunalinės atliekos 4 526 TJ

Žalia nafta ir kiti pradiniai produktai naftą perdirbančiai įmonei 1 334 TJ

Aplinkos šilumos energija 1 262 TJ

Durpės kurui 207 TJ

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pirminės energijos gamybos pagal kuro ir energijos rūšis struktūra 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.463,7 proc.63,7 proc.18,6 proc.18,6 proc.10,3 proc.10,3 proc.7,4 proc.7,4 proc.Malkos, kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekosHidroenergija, vėjo, geoterminė, saulės ir cheminių procesų energijaBiodujos ir skystasis biokuras*Kita**

_______________

* Biodujos ir skystasis biokuras (bioetanolis, bio-ETBE (etil-tercijo-butil-esteris), biodyzelinas (metilo esteris)

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Importas ir eksportas pagal kuro ir energijos rūšis 2020 m.

Teradžauliais

Importas

Eksportas

Created with Highcharts 6.1.4339 703339 70399 75199 75140 53840 53838 20838 2086 2246 2244 4204 4203 6123 6121 2441 244Žalia nafta ir kiti pradiniai produktaiGamtinės dujosElektros energijaNaftos produktaiMalkos kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekosAkmens ir rusvosios anglysBiodujos ir skystasis biokuras*Antrinis kietasis kuras**0200 000400 000600 000

 

 

Created with Highcharts 6.1.4244 882244 88218 08018 08012 06812 0686 1746 1746 0336 0331 5561 5561021021212Naftos produktaiGamtinės dujosElektros energijaMalkos kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekosBiodujos ir skystasis biokuras*Žalia nafta ir kiti pradiniai produktaiAntrinis kietasis kuras**Durpės kurui0200 000400 000600 000

 

_____________

* Biodujos ir skystasis biokuras (bioetanolis, bio-ETBE (etil-tercijo-butil-esteris), biodyzelinas (metilo esteris)

** Antrinis kietasis kuras (koksas ir puskoksis, anglių, durpių briketai, medžio anglys, durpių granulės)

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Naftos produktų importo ir eksporto struktūra 2020 m.

Importas

Eksportas

Created with Highcharts 6.1.473,3 proc.73,3 proc.6,2 proc.6,2 proc.5,4 proc.5,4 proc.15,1 proc.15,1 proc.Sunkieji naftos produktai*Suskystintos ir nesuskystintos naftos dujosLengvieji naftos produktai**Kiti naftos produktai***

 

 

Created with Highcharts 6.1.451,7 proc.51,7 proc.37,5 proc.37,5 proc.4,1 proc.4,1 proc.6,7 proc.6,7 proc.Sunkieji naftos produktai*Lengvieji naftos produktai**Suskystintos ir nesuskystintos naftos dujosKiti naftos produktai***

 

_________________________
*Sunkieji naftos produktai (dyzelinas, skystasis kuras (mazutas), gazoliai šildyti ir laivams bunkeriuoti)
**Lengvieji naftos produktai (automobilių benzinas, aviacinis benzinas, žibaliniai ir benzininiai reaktyviniai degalai, pirminis benzinas)
***Kiti naftos produktai (naftos koksas, naftos bitumas, tepalinės alyvos ir kitos alyvos, siera, parafinas, vaškas)

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendrosios vidaus sąnaudos 2016–2020 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.4306 803306 803321 088321 088327 267327 267325 878325 878317 635317 63520162017201820192020050 000100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. didžiausią bendrųjų šalies kuro ir energijos sąnaudų dalį sudarė žalia nafta ir naftos produktai (37,9 proc.) bei gamtinės dujos (26,0 proc.).

 

Bendrųjų vidaus sąnaudų struktūra 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.437,9 proc.37,9 proc.26,0 proc.26,0 proc.25,1 proc.25,1 proc.9,0 proc.9,0 proc.2,0 proc.2,0 proc.Žalia nafta ir kiti pradiniai produktaiGamtinės dujosAtsinaujinantys energijos ištekliaiElektros energijaAnglys durpės ir kt.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kuro ir energijos galutinis suvartojimas 2016–2020 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.4213 475213 475223 790223 790234 148234 148233 762233 762223 499223 49920162017201820192020050 000100 000150 000200 000250 000300 000

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Galutinis energijos suvartojimas 2020 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo 4,3 proc. Daugiausia – 41 proc. – energijos buvo sunaudota transporto sektoriuje. Šiame sektoriuje 2020 m. energijos suvartota 4,1 proc. mažiau nei 2019 m. Namų ūkiuose suvartota 26,8 proc. energijos, tai 0,9 proc. mažiau nei 2019 m.

 

Kuro ir energijos galutinis suvartojimas pagal sektorius 2020 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.491 69091 69060 01160 01141 06841 06824 11924 1194 7584 7581 8171 8173636TransporteNamų ūkiuosePramonėjePaslaugų sektoriuje ir kitose veikloseŽemės ūkyjeStatybojeŽvejyboje02 5005 0007 50010 00012 50015 00017 50020 00022 50025 00027 50030 00032 50035 00037 50040 00042 50045 00047 50050 00052 50055 00057 50060 00062 50065 00067 50070 00072 50075 00077 50080 00082 50085 00087 50090 00092 50095 00097 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Nuotr. iš Pixabay.com

Energijos rūšių balansai

 

Elektros energijos poreikis Lietuvoje 2020 m., palyginti su 2019 m., padidėjo 0,8 proc. ir sudarė 13,4 TWh. Šiam poreikiui patenkinti 2020 m. importuota 7,9 TWh elektros energijos, arba 58,9 proc. visos reikalingos elektros energijos. Lietuvoje pagaminta 5,5 TWh elektros energijos, tai yra 38,9 proc. daugiau nei 2019 m. Iš atsinaujinančių energijos išteklių 2020 m. pagaminta 46,7 proc. visos pagamintos elektros energijos.

 

Energijos bendroji gamyba 2016–2020 m.

Natūriniais vnt.

 

2016

2017

2018

2019

2020

Hidroenergija, GWh

453,9

602,4

431,0

345,4

300,5

Geoterminė energija, GWh

11,4

4,3

-

-

-

Cheminių procesų energija, GWh

2 624,0

3 268,0

3 131,2

3 065,0

2 266,9

Saulės energija

66,5

68,0

86,6

91,1

128,8

Vėjo energija, GWh

1 135,9

1 363,8

1 144,0

1 499,4

1 551,7

Aplinkos šilumos energija (visas šilumos kiekis)*

-

-

284,4

298,9

350,6

Šiluminė energija, GWh

11 985,6

12 984,9

12 751,4

11 882,4

10 533,3

Elektros energija, GWh

4 265,7

4 187,2

3 511,1

3 971,6

5 517,5


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

______________
*Visas šilumos siurbliais išgautos tinkamos naudoti šilumos kiekis.

 

Šiluminė energija 2016–2020 m.

GWh

Created with Highcharts 6.1.411 985,611 985,612 984,912 984,912 751,412 751,411 882,411 882,410 533,310 533,39 697,29 697,210 707,010 707,010 583,510 583,59 837,29 837,28 573,68 573,6Bendroji gamybaGalutinis suvartojimas2016201720182019202002 5005 0007 50010 00012 50015 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šiluminės energijos bendroji gamyba pagal įrenginių tipus 2016–2020 m.

GWh

 

2016

2017

2018

2019

2020

Šiluminėse elektrinėse (pagrindinė veikla – gaminti energiją)

3 515,1

3 626,6

3 713,7

3 317,8

3 351,4

Šiluminėse pramonės įmonių elektrinėse

14,3

13,5

13,1

10,7

11,3

Katilinėse (pagrindinė veikla – gaminti energija)

5 462,8

5 724,9

5 560,2

5 033,4

4 207,4

Pramonės įmonių katilinėse

331,5

339,2

333,2

455,5

696,3

Geoterminiuose įrenginiuose

37,9

12,7

-

-

-

Kituose įrenginiuose, naudojant cheminių procesų energiją

2 624,0

3 268,0

3 131,2

3 065,0

2 266,9


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šiluminės energijos transportavimo ir paskirstymo nuostoliai 2016–2020 m.

GWh

Created with Highcharts 6.1.41 395,91 395,91 393,41 393,41 347,61 347,61 251,31 251,31 169,01 169,0201620172018201920201 1501 2001 2501 3001 3501 4001 450

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šiluminės energijos galutinis suvartojimas pagal sektorius 2016–2020 m.

GWh

 

2016

2017

2018

2019

2020

Pramonėje

2 180,0

2 756,0

2 678,7

2 558,3

1 793,1

Statyboje

17,0

24,8

20,8

17,5

16,7

Žemės ūkyje

56,4

53,1

49,7

41,9

39,9

Paslaugų sektoriuje ir kitose veiklose

2 020,2

2 351,2

2 344,6

2 036,7

1 835,5

Namų ūkiuose

5 423,6

5 521,9

5 489,7

5 182,8

4 888,4


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šiluminės energijos galutinio suvartojimo pagal sektorius struktūra 2020 m.

GWh

Created with Highcharts 6.1.457,0 proc.57,0 proc.21,4 proc.21,4 proc.20,9 proc.20,9 proc.0,5 proc.0,5 proc.0,2 proc.0,2 proc.Namų ūkiaiPaslaugų sektorius ir kitos veiklosPramonėŽemės ūkisStatyba

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energija 2016–2020 m.

GWh

Created with Highcharts 6.1.44 265,74 187,23 511,13 971,65 517,512 540,412 864,413 143,613 315,213 426,09 750,110 059,210 398,310 541,110 355,3Bendroji gamybaBendrasis sunaudojimasGalutinis suvartojimas2016201720182019202002 5005 0007 50010 00012 50015 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos bendroji gamyba pagal įrenginių tipus 2016–2020 m.

GWh

 

2016

2017

2018

2019

2020

Bendroji gamyba, iš viso

4 265,7

4 187,2

3 511,1

3 971,6

5 517,5

Šiluminės elektrinės (pagrindinė veikla – gaminti energiją)

1 131,7

747,9

673,7

612,4

1 941,2

Šiluminės pramonės įmonių elektrinės

618,3

575,9

415,5

598,0

609,1

Saulės elektrinės

66,5

68,0

86,6

91,1

128,8

Hidroelektrinėse

453,9

602,4

431,0

345,4

300,5

Hidroakomuliacinės elektrinės

589,7

579,0

528,6

602,3

779,6

Vėjo jėgainės

1 135,9

1 363,8

1 144,0

1 499,4

1 551,7

Kiti įrenginiai (naudojant cheminių procesų energiją)

269,7

250,2

231,7

223,0

206,6


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos importas ir eksportas 2016–2020 m.

GWh

Created with Highcharts 6.1.410 101,410 101,411 179,811 179,812 437,112 437,113 385,113 385,111 260,711 260,71 826,71 826,72 502,62 502,62 804,62 804,64 041,54 041,53 352,23 352,2ImportasEksportas2016201720182019202002 5005 0007 50010 00012 50015 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos transportavimo ir paskirstymo nuostoliai 2016–2020 m.

GWh

Created with Highcharts 6.1.4906,9906,9914,0914,0934,5934,5886,1886,1951,5951,5201620172018201920208759009259509751 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos galutinis suvartojimas pagal sektorius 2016–2020 m.

GWh

 

2016

2017

2018

2019

2020

Pramonėje

3 268,8

3 496,6

3 528,6

3 645,2

3 592,6

Statyboje

147,7

138,7

157,1

148,8

146,4

Transporte

72,0

74,3

79,8

77,5

72,7

Žemės ūkyje

202,5

200,5

209,6

211,1

196,3

Žvejyboje

3,7

4,2

2,2

2,6

2,1

Paslaugų sektoriuje ir kitose veiklose

3 280,4

3 307,3

3 436,5

3 543,2

3 301,0

Namų ūkiuose

2 775,0

2 837,6

2 984,5

2 912,7

3 044,2


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos galutinio suvartojimo pagal sektorius struktūra 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.434,7 proc.34,7 proc.31,9 proc.31,9 proc.29,4 proc.29,4 proc.1,9 proc.1,9 proc.1,4 proc.1,4 proc.0,7 proc.0,7 proc.PramonėPaslaugų sektorius ir kitos veiklosNamų ūkiaiŽemės ūkisStatybaTransportas

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Nuotr. iš Pixabay.com

Kuro rūšių balansai

Kuro gamyba (įskaitant regeneruotus produktus ir reklasifikavimą) 2016–2020 m.

Natūriniais vnt.

 

2016

2017

2018

2019

2020

Durpės kurui, tūkst. tonų

17,0

24,2

28,3

30,1

17,7

Durpių briketai ir durpių granulės, tūkst. tonų

5,8

4,8

3,7

2,8

2,9

Malkos ir kurui skirtos medienos atliekos, tūkst. kubinių metrų

6 054,5

6 580,5

6 421,6

6 215,7

6 323,4

Žemės ūkio atliekos, tūkst. tonų

40,3

36,5

41,2

45,8

41,5

Medžio anglys, tūkst. tonų

0,5

0,3

0,5

0,5

0,5

Skystasis kuras (mazutas), turintis mažiau kaip 1 % sieros, tūkst. tonų

6,4

8,5

4,6

10,5

5,4

Skystasis kuras (mazutas), turintis 1 % ir daugiau sieros, tūkst. tonų

1 840,6

1 686,1

1 681,9

1 538,5

1 107,5

Suskystintos naftos dujos, tūkst. tonų

292,6

313,4

299,9

357,9

300,7

Automobilių benzinas (su biodegalais), tūkst. tonų

2 667,2

2 787,3

2 596,2

2 505,7

2 168,7

Bioetanolis, tūkst. tonų

14,1

13,4

17,1

17,0

31,6

Kelių transporto dyzelinas (su biodegalais), tūkst. tonų

3 849,9

3 966,5

3 846,1

3 720,7

3 158,3

Kūrenimui skirti ir kiti gazoliai (su biodegalais), tūkst. tonų

118,2

142,5

160,6

164,7

157,1

Biodyzelinas – metilo (etilo) esteris, tūkst. tonų

103,1

118,2

154,2

167,0

162,7

Žibaliniai reaktyviniai degalai, tūkst. tonų

231,8

283,7

336,5

351,1

155,5

Naftos bitumas, tūkst. tonų

165,7

209,4

241,8

371,8

356,7

Tepalinės ir kitos alyvos, tūkst. tonų

56,0

65,6

71,6

85,6

83,6

Naftos įmonių žaliava, naftos perdirbimo produktų pusgaminiai, kuro priedai, tūkst. tonų

1,7

-

11,3

5,5

30,6

Žalia nafta, tūkst. tonų

63,6

55,2

46,0

39,8

31,0

Nesuskystintos naftos dujos, tūkst. tonų

345,7

352,4

332,4

301,8

246,8

Naftos koksas, tūkst. tonų

127,0

119,2

121,4

121,7

102,3

Siera (iš naftos), tūkst. tonų

94,5

94,0

94,0

86,0

71,3

Sąvartynų biodujos, mln. kubinių metrų

17,8

10,7

20,9

18,3

13,7

Nuotekų valymo dumblų biodujos, mln. kubinių metrų

15,8

15,2

14,5

14,3

15,0

Žemės ūkio atliekų biodujos, mln. kubinių metrų

33,4

41,7

42,4

49,0

52,1

Pramoninės atliekos (neatsinaujinančios), tūkst. tonų

29,5

15,1

55,3

67,9

99,1

Pramoninės atliekos (atsinaujinančios), tūkst. tonų

13,2

21,3

54,7

58,1

82,2

Komunalinės atliekos (atsinaujinančios), tūkst. tonų

99,4

140,8

80,6

78,2

118,1

Komunalinės atliekos (neatsinaujinančios), tūkst. tonų

116,1

104,2

73,8

73,5

148,9


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kuro galutinis suvartojimas 2016–2020 m.

Natūriniais vnt.

 

2015

2016

2017

2018

2019

Antracitas, tūkst. tonų

1,0

0,2

0,0

0,0

0,0

Kitos bituminės akmens anglys, tūkst. tonų

241,8

246,7

262,5

258,3

200,6

Subbituminės akmens anglys, tūkst. tonų

0,6

3,0

1,2

1,3

0,2

Lignitas arba rusvosios anglys, tūkst. tonų

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Koksas ir puskoksis, tūkst. tonų

16,0

16,9

18,7

16,9

18,3

Durpės kurui, tūkst. tonų

12,6

13,2

15,4

10,0

4,1

Durpių briketai ir durpių granulės, tūkst. tonų

58,5

64,7

74,8

60,2

42,1

Malkos ir kurui skirtos medienos atliekos, tūkst. kubinių metrų

3 158,4

3 108,9

3 212,9

3 106,9

3 201,5

Žemės ūkio atliekos, tūkst. tonų

8,3

7,5

6,4

9,1

8,9

Medžio anglys, tūkst. tonų

1,3

2,3

2,6

3,5

3,5

Skystasis kuras (mazutas), turintis mažiau kaip 1 % sieros, tūkst. tonų

8,4

8,8

5,0

6,6

6,8

Skystasis kuras (mazutas), turintis 1 % ir daugiau sieros, tūkst. tonų

1,2

2,3

0,4

0,6

0,7

Suskystintos naftos dujos, tūkst. tonų

156,8

153,0

143,6

144,8

129,5

Automobilių benzinas (su biodegalais), tūkst. tonų

216,1

215,9

234,8

247,2

251,3

Bioetanolis, tūkst. tonų

9,9

12,8

12,4

15,1

24,4

Kelių transporto dyzelinas (su biodegalais), tūkst. tonų

1 447,0

1 546,3

1 654,7

1 721,5

1 702,8

Kūrenimui skirti ir kiti gazoliai (su biodegalais), tūkst. tonų

82,1

92,7

102,6

99,6

105,7

Biodyzelinas – metilo (etilo) esteris, tūkst. tonų

56,7

71,8

79,0

74,0

98,6

Aviaciniai benzinai, tūkst. tonų

0,4

0,4

0,5

0,4

0,4

Žibaliniai reaktyviniai degalai, tūkst. tonų

100,7

110,9

128,6

128,9

61,5

Gamtinės dujos, GWh

7 123,6

7 363,4

7 713,8

7 547,6

7 531,4

Sąvartynų biodujos, mln. kubinių metrų

0,7

0,8

1,3

1,1

0,6

Nuotekų valymo dumblų biodujos, mln. kubinių metrų

10,3

9,2

8,9

8,7

9,2

Žemės ūkio atliekų biodujos, mln. kubinių metrų

6,2

7,3

7,1

8,6

9,2

Pramoninės atliekos (neatsinaujinančios), tūkst. tonų

-

-

3,8

8,1

6,6


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.