Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2021 m. leidimas)

Oro kokybė, tarša

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Oro kokybė, tarša

 

Vidutinė metinė didžiausia užfiksuota kietųjų dalelių KD10 koncentracija miestuose, µg/m3 2020 m.

Oro kokybės tyrimų stočių duomenys

Created with Highcharts 6.1.434343030272726262626262625252424242420201919181817171515Kaunas PetrašiūnaiVilnius ŽirmūnaiMažeikiaiVilnius SenamiestisKlaipėda Šilutės plentasPanevėžys CentrasKaunas NoreikiškėsŠiauliaiNaujoji AkmenėKlaipėda CentrasVilnius Savanorių pr.KėdainiaiVilnius LazdynaiJonava10152025303540

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinė metinė didžiausia užfiksuota sieros dioksido koncentracija miestuose, µg/m3 2020 m.

Oro kokybės tyrimų stočių duomenys

Created with Highcharts 6.1.410,410,46,66,65,85,85,05,05,05,04,84,84,74,74,44,44,14,12,92,9MažeikiaiNaujoji AkmenėVilnius SenamiestisVilnius Savanorių pr.Klaipėda CentrasŠiauliaiVilnius LazdynaiKaunas PetrašiūnaiKėdainiaiKaunas Noreikiškės0123456789101112

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinė metinė didžiausia užfiksuota azoto dioksido koncentracija miestuose, µg/m3 2020 m.

Oro kokybės tyrimų stočių duomenys

Created with Highcharts 6.1.4313124242020191918181818181817171111111110108877Vilnius ŽirmūnaiKlaipėda Šilutės plentasKaunas PetrašiūnaiŠiauliaiVilnius SenamiestisVilnius Savanorių pr.Panevėžys CentrasKlaipėda CentrasVilnius LazdynaiKėdainiaiJonavaKaunas NoreikiškėsMažeikiai510152025303540

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Į atmosferą išmestų teršalų kiekis 2018, 2019 m.

Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.4139,9139,958,158,142,642,638,938,916,616,612,812,8115,5115,552,552,551,951,934,834,815,615,611,711,720182019Anglies monoksidasAzoto oksidaiLakūs organiniai junginiaiAmoniakasBendrosios suspenduotos kietosios dalelėsSieros oksidai0255075100125150

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Į atmosferą išmestų teršalų kiekis pagal teršalų išmetimo šaltinius 2019 m.

Tūkst. tonų

 

Amoniakas

Anglies monoksidas

Azoto oksidai

Bendrosios suspenduotos kietosios dalelės

Lakūs organiniai junginiai

Sieros oksidai

Elektros energijos ir šilumos gamyba

0,72

7,30

3,34

0,38

0,47

0,48

Kelių transportas: keleiviniai automobiliai

0,13

8,45

8,06

0,38

0,84

0,02

Kelių transportas: sunkusis krovininis transportas

0,02

4,32

17,11

0,26

0,52

0,01

Namų ūkiai: stacionarus kuro deginimas

0,69

81,76

1,59

2,99

9,43

0,66

Dažų, tirpiklių ir kitų produktų naudojimas namų ūkiuose

-

-

-

-

3,48

-

Maisto produktų, gėrimų gamyba

-

-

-

-

4,46

-

Mėšlo tvarkymas - pieniniai galvijai

3,58

-

0,04

0,21

3,08

-

Mėšlo tvarkymas - nepieniniai galvijai

1,89

-

0,02

0,11

2,01

-

Mėšlo tvarkymas - kiaulės

1,65

-

0,02

0,45

0,36

-

Neorganinių azoto trąšų naudojimas

10,88

-

7,08

-

-

-

Mėšlo ir kitų organinių trąšų naudojimas

10,69

-

1,13

-

3,24

-


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Teršalai, išmesti į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių 2018–2020 m.

Tonos

Created with Highcharts 6.1.425 902,925 902,913 972,713 972,711 027,711 027,78 601,58 601,53 716,73 716,723 696,123 696,114 148,814 148,89 962,49 962,48 653,98 653,93 454,43 454,420 652,720 652,713 224,713 224,79 595,29 595,28 232,18 232,13 590,03 590,0201820192020Anglies monoksidasLakūs organiniai junginiaiSieros dioksidasAzoto oksidaiFluoras ir kiti teršalai05 00010 00015 00020 00025 00030 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Teršalai, išmesti į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių pagal apskritis 2020

Tonos

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iš viso (CO2 ekvivalentu)* 2015–2019 m.

Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.420 283,020 283,020 311,820 311,820 518,920 518,920 150,120 150,120 367,920 367,92015201620172018201905 00010 00015 00020 00025 000

______________
* Išskyrus LULUCF (žemėnaudą ir miškininkystę) ir memo punktus.
** Patikslinti ir perskaičiuoti duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis* 2015–2019 m.

Tūkst. tonų

 

2015

2016

2017

2018

2019

Anglies dioksidas

13 319,5

13 351,1

13 571,8

13 696,2

13 923,1

Metanas

134,3

130,7

128,3

120,3

118,1

Azoto suboksidas

10,2

10,0

10,1

9,6

9,8

Hidrofluorangliavandeniliai (CO2 ekvivalentu)

567,8

722,3

719,0

571,7

568,7

Sieros heksafluoridas (CO2 ekvivalentu)

5,3

4,6

7,7

6,4

5,1

Azoto trifluoridas (CO2 ekvivalentu)

0,3

0,2

0,0

0,0

0,0

______________
* Išskyrus LULUCF (žemėnaudą ir miškininkystę) ir memo punktus.
** Patikslinti ir perskaičiuoti duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Anglies dioksido kiekis pagal sektorius 2015–2019 m.

Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.45,70,61,30,91,737,232,326,327,428,62 673,22 391,32 690,72 425,52 652,410 603,410 927,010 853,611 242,511 240,5EnergetikaPramonės procesai ir produktų naudojimasŽemės ūkisAtliekų tvarkymas2015201620172018201903 0006 0009 00012 00015 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektrinių kelių transporto priemonių skaičius metų pabaigoje 2012–2020 m.

Vnt.

Created with Highcharts 6.1.45825826106105665666706708558551 1521 1521 5551 5552 2032 2033 6593 65920122013201420152016201720182019202001 0002 0003 0004 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 


Daugiau:

Namų ūkių teršalų kiekis, išmestas į atmosferą 

Teršalų išmetimas į atmosferą paga EVRK