Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika (2023 m. leid.)

Atliekos

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Atliekos

Atliekų susidarymas 2019–2021 m.
Tonomis

Created with Highcharts 6.1.45 407 659,05 407 659,04 851 000,44 851 000,45 163 534,85 163 534,81 440 242,81 440 242,81 551 356,41 551 356,41 729 899,41 729 899,4SurinktaSusidarė atliekų apdorojimo metu20192020202101 000 0002 000 0003 000 0004 000 0005 000 0006 000 000

Aplinkos apsaugos agentūros duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Didžiausi surinktų ir susidariusių atliekų kiekiai 2021 m.
Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.41 733,81 733,81 011,51 011,5863,3863,3803,0803,0655,8655,8234,1234,1224,9224,9198,8198,8163,9163,9134,3134,3132,7132,7114,5114,599,999,955,455,453,153,150,950,943,743,742,342,338,438,436,536,532,932,9Įvairios mineralinės atliekosRūšiavimo atliekosStatybinės ir griovimo atliekosBuitinės ir panašios atliekosJuodųjų metalų atliekosAtliekų apdorojimo atliekosPopieriaus ir kartono atliekosJuodųjų ir spalvotųjų metalų atliekosMišrios ir neišrūšiuotos medžiagosPlastikų atliekosAugalinės atliekosMedienos atliekosStiklo atliekosNuotekų valymo dumblasGyvūninės ir mišrios maisto produktų atliekosNebenaudojamos transporto priemonėsCheminės nuosėdos ir liekanosŽemėSpalvotųjų metalų atliekosGumos atliekosDeginimo atliekos02505007501 0001 2501 5001 7502 000

Aplinkos apsaugos agentūros duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Sutvarkytų atliekų kiekis pagal tvarkymo būdus 2019–2021 m.
Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.42 022,52 022,51 584,51 584,51 415,91 415,9786,6786,6614,1614,1186,3186,324,324,32,62,62 020,72 020,71 515,41 515,41 321,21 321,2725,7725,7420,5420,5238,2238,211,911,92,22,22 596,02 596,01 462,01 462,01 399,01 399,0826,3826,3277,2277,2183,7183,711,511,51,71,7201920202021Pašalinta sąvartyneApdorotaPerdirbtaIšvežta (eksportuota)Sudeginta naudojant kaip kurą ar kt. būdais energijai gautiPanaudotaPašalinta kitais būdaisSudeginta05001 0001 5002 0002 5003 000

Aplinkos apsaugos agentūros duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje
 
 

 

 

 

2022 m. žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje susidarė 718,3 tūkst. t atliekų, palyginti su 2020 m., jų kiekis sumažėjo 17,8 proc.

 

Atliekų susidarymas žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje
Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.41 831,61 831,61 376,81 376,81 308,41 308,41 101,61 101,6898,7898,7884,9884,9874,0874,0718,3718,32008201020122014201620182020202203006009001 2001 5001 8002 100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Per pastaruosius dešimt metų atliekų susidarymas žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje nuolat mažėjo, 2022 m., palyginti 2012 m., sumažėjo 1,8 karto.

2022 m. miško kirtimų, daržininkystės ir mišrios komunalinės atliekos sudarė 55,6 proc. visų susidariusių atliekų (2020 m. – 71,1 proc.).

 

Žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje susidariusių atliekų struktūra pagal atliekų rūšis 2012, 2020 ir 2022 m.

Procentais

Atliekų rūšis

2012

2020

2022

Iš viso

100,0

100,0

100,0

Miško kirtimų atliekos

11,5

20,9

15,3

Daržininkystės atliekos

33,7

24,0

25,0

Mišrios komunalinės atliekos

18,3

26,2

15,3

Metalų atliekos

3,9

4,0

4,9

Kitaip neapibūdintos mineralinės kilmės atliekos (akmens vata, perlitas, gruntas, akmenys ir kt.)

4,4

2,7

9,6

Medienos atliekos (atraižos, pjuvenos, drožlės ir kt.)

2,6

2,0

1,7

Pakuočių atliekos

1,0

3,0

4,4

Kitos atliekos

24,6

17,2

23,8

 

2022 m. didžiausia (37,7 proc.) susidariusių atliekų dalis panaudota ūkiuose. Daugiausia panaudota ūkiuose terminio apdorojimo ir deginimo šlako, pelenų ir daržininkystės atliekų. 26,8 proc. susidariusių atliekų buvo perduota atliekų tvarkytojams, didžiausią jų dalį sudarė stiklo ir plastiko pakuočių atliekos. 15,8 proc. susidariusių atliekų buvo perduota kitiems naudotojams, didžioji jų dalis – miško kirtimų atliekos. Dalis atliekų yra deginama – dažniausiai energijai gauti. Iš viso buvo sudeginta 4,1 proc. žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje susidariusių atliekų, daugiausia – medienos ir medienos pakuočių atliekų. 2,3 proc. susidariusių atliekų buvo pašalinta ūkiuose, pvz., užkasta žemėje ar išversta karjeruose.

Ne visos susidariusios atliekos buvo sutvarkytos tais pačiais metais. 2022 m. pabaigoje buvo likę 13,3 proc. nesutvarkytų atliekų.

 

Žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje sutvarkytos atliekos pagal tvarkymo būdus 2022 m.

Created with Highcharts 6.1.4Naudojant ūkyje 37,7 %Naudojant ūkyje 37,7 %Perduodant atliekų tvarkytojams 26,8 %Perduodant atliekų tvarkytojams 26,8 %Perduodant kitiems naudotojams 15,8 %Perduodant kitiems naudotojams 15,8 %Deginant 4,1 %Deginant 4,1 %Šalinant ūkyje 2,3 %Šalinant ūkyje 2,3 %Kiekis metų pabaigoje 13,3 %Kiekis metų pabaigoje 13,3 %

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 2022 m. statistinis tyrimas buvo atliktas vadovaujantis 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos. Jo metu buvo apklaustos žemės ūkio bendrovės, žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės valstybės įmonės, akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, ūkininkų ir šeimos ūkiai. 


Daugiau:

Atliekų tvarkymas, rūšiavimas, perdirbimas 

Komunalinių atliekų susidarymas