Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika (2023 m. leid.)

Įmonių išlaidos aplinkos tausojimui

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Įmonių išlaidos aplinkos tausojimui


Lietuvos įmonių1 išlaidos aplinkos tausojimui 2022 m. siekė 949,2 mln. EUR ir, palyginti su 2021 m., padidėjo 33,3 proc.

 

 

Išlaidos aplinkos tausojimui 2021–2022 m.
Mln. EUR

Investicijos

Einamosios išlaidos

Created with Highcharts 6.1.442,442,484,984,928,028,026,526,56,76,78,78,7146,8146,890,490,430,830,829,329,35,75,72,52,520212022Atliekoms rinkti ir tvarkytiVandens išteklių apsaugai ir nuotekoms tvarkytiEnergijos gamybai iš atsinaujinančių ištekliųOro apsaugaiŠilumai ir (arba) energijai taupyti ir tvarkytiKitoms aplinkos apsaugos veikloms060120180240300360420480540600

 

Created with Highcharts 6.1.4501,9501,9138,0138,088,188,18,18,13,33,312,612,6282,8282,8102,4102,41,81,85,55,50,50,513,613,620212022Atliekoms rinkti ir tvarkytiVandens išteklių apsaugai ir nuotekoms tvarkytiEnergijos gamybai iš atsinaujinančių ištekliųOro apsaugaiŠilumai ir (arba) energijai taupyti ir tvarkytiKitoms aplinkos apsaugos veikloms060120180240300360420480540600

 

 

Išlaidos atliekoms rinkti ir tvarkyti sudarė didžiausią aplinkos tausojimui skirtų išlaidų dalį. 2022 m. jos siekė 544,3 mln. EUR ir, palyginti su 2021 m., padidėjo 26,7 proc. Išlaidos vandens išteklių apsaugai ir nuotekoms tvarkyti 2022 m. siekė 222,9 mln. EUR (15,6 proc. daugiau nei 2021 m.); energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių – 116,1 mln. EUR (3,5 karto daugiau). Tokį didelį išlaidų padidėjimą energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių 2022 m. lėmė elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo ir statybos įmonių patirtos išlaidos aplinkos tausojimui. Oro apsaugai įmonės skyrė 34,6 mln. EUR (0,4 proc. daugiau nei 2021 m)., kitai aplinkos apsaugos veiklai – 21,3 mln. EUR (32,2 proc. daugiau), šilumai ir (arba) energijai taupyti ir tvarkyti – 10 mln. EUR (61,4 proc. daugiau).

Įmonių investicijos į aplinkos tausojimą 2022 m., palyginti su 2021 m., sumažėjo 35,6 proc. ir siekė 197,2 mln. EUR – tai sudarė 20,8 proc. visų įmonių išlaidų aplinkos tausojimui.

Investicijos vandens išteklių apsaugai ir nuotekoms tvarkyti sudarė 43 proc. visų įmonių investicijų aplinkos tausojimui, atliekoms rinkti ir tvarkyti – 21,5 proc. Investicijos į oro apsaugą sudarė 13,5 proc. visų įmonių investicijų aplinkos tausojimui, energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių – 14,2 proc., šilumai ir (arba) energijai taupyti ir tvarkyti – 3,4 proc.

Vandens surinkimo, valymo ir tiekimo ir apdirbamosios gamybos įmonių investicijos sudarė 56,3 proc. visų įmonės investicijų į aplinkos tausojimą. Iš apdirbamosios gamybos didžiausią investicijų dalį aplinkos tausojimui skyrė maisto produktų gamybos ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamybos įmonės – 12,6 mln. EUR.

 

Investicijos aplinkos tausojimui pagal įmonių ekonominės veiklos rūšis 2022 m.

Created with Highcharts 6.1.4Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas35,3 %Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas35,3 %Apdirbamoji gamyba21,0 %Apdirbamoji gamyba21,0 %Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas, medžiagų atgavimas16,7 %Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas, medžiagų atgavimas16,7 %Transportas ir saugojimas9,0 %Transportas ir saugojimas9,0 %Statyba8,8 %Statyba8,8 %Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas8,8 %Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas8,8 %Kitos ekonominės veiklos0,4 %Kitos ekonominės veiklos0,4 %

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Einamosios išlaidos 2022 m. sudarė 752 mln. EUR ir, palyginti su 2021 m., padidėjo 84,9 proc. Iš apdirbamosios gamybos didžiausią einamųjų išlaidų dalį patyrė maisto produktų gamintojai – 21,8 mln. EUR.

 

Einamosios išlaidos aplinkos tausojimui pagal įmonių ekonominės veiklos rūšis 2022 m.

Created with Highcharts 6.1.4Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas, medžiagų atgavimas38,7 %Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas, medžiagų atgavimas38,7 %Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas26,9 %Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas26,9 %Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas12,2 %Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas12,2 %Apdirbamoji gamyba10,7 %Apdirbamoji gamyba10,7 %Statyba8,1 %Statyba8,1 %Kitos ekonominės veiklos3,4 %Kitos ekonominės veiklos3,4 %

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

____________________

Pagrindinė veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) priklauso B (Kasyba ir karjerų eksploatavimas), C (Apdirbamoji gamyba), D (Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas), E (Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas), F (Statyba) bei H (Transportas ir saugojimas) sekcijoms, išskyrus H sekcijos 53 skyrių (Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla).