Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika (2023 m. leid.)

Kuro ir energijos suvartojimas

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Kuro ir energijos galutinis suvartojimas

Galutinis energijos suvartojimas 2022 m., palyginti su 2021 m., sumažėjo 4,3 proc. Daugiausia – 40,4 proc. – energijos buvo suvartota transporto sektoriujenamų ūkiuose buvo suvartota 28,4 proc. energijos. Kuro ir energijos suvartojimas transporto sektoriuje 2022 m., palyginti su 2021 m., beveik nepakito, o namų ūkiuose sumažėjo 4,4 proc.

Transporto sektoriuje daugiausia sunaudota kelių transporto dyzelino (1,63 mln. tonų), namų ūkių sektoriuje – biokuro (2,25 mln. m³) bei centralizuotai gautos šiluminės energijos (5,3 teravatvalandžių (TWh).

Kelių transporte 2022 m. buvo sunaudota kiek mažiau nei 2 mln. tonų degalų, iš kurių 81,5 proc. sudaro kelių dyzelinas, 14 – auto­mo­bilių benzinas, 4,2 proc. – suskystintos dujos. Pastaraisiais metais kelių transporto dyzelino sunaudota 2,6 proc. mažiau nei 2021 m. Benzino paklausa padidėjo 11,3 proc., o suskystintų naftos dujų sunaudojimas nepakito.


Nuotr. iš Pixabay.com

Galutinis kuro ir energijos suvartojimas ūkinės veiklos sektoriuose

Galutinis kuro ir energijos suvartojimas ūkinės veiklos sektoriuose 2018–2022 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.492 72692 77591 69095 61592 71138 11644 63241 06844 84344 49226 11127 08124 11926 23927 4951 8261 7981 8171 7871 8273742365348ŽvejybaStatybaŽemės ūkisPaslaugų sektorius ir kitos veiklosPramonėTransportas20222021202020192018020 00040 00060 00080 000100 000120 000140 000160 000180 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Galutinio kuro ir energijos suvartojimo struktūra 2022 m.

Created with Highcharts 6.1.456,5 proc.56,5 proc.23,2 proc.23,2 proc.15,9 proc.15,9 proc.3,2 proc.3,2 proc.1,1 proc.1,1 proc.0,02 proc.0,02 proc.TransportasPramonėPaslaugų sektorius ir kitos veiklosŽemės ūkisStatybaŽvejyba

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kuro ir energijos galutinis suvartojimas transporte 2018–2022 m.

 

2018

2019

2020

2021

2022

Suskystintos naftos dujos, tūkst. tonų

99,9

96,2

88,6

84,5

84,5

Automobilių benzinas (su biodegalais), tūkst. tonų

233,5

246,1

250,3

251,9

280,3

Bioetanolis automobilių benzine, tūkst. tonų

12,4

15,1

24,4

25,6

30,5

Kelių transporto dyzelinas (su biodegalais), tūkst. tonų

1 602,5

1 667,7

1 654,6

1 677,5

1 634,1

Kūrenimui skirti ir kiti gazoliai (su biodegalais), tūkst. tonų

66,5

61,3

58,1

57,4

31,8

Biodyzelinas kūrenimui skirtuose ir kituose gazoliuose, tūkst. tonų

2,1

2,0

2,7

4,8

2,1

Biodyzelinas kelių transporto dyzeline, tūkst. tonų

76,9

72,0

95,9

120,0

111,1

Aviaciniai benzinai, tūkst. tonų

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

Žibaliniai reaktyviniai degalai, tūkst. tonų

128,6

128,9

61,5

68,8

108,1

Gamtinės dujos, GWh

349,5

341,5

369,8

397,1

378,4

Elektros energija, GWh

79,8

77,5

72,7

79,0

91,8

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos suvartojimas transporte pagal transporto rūšį 2018–2022 m.
GWh

Created with Highcharts 6.1.436,736,737,437,440,540,546,646,658,158,126,526,525,125,118,818,820,320,320,920,916,616,615,015,013,413,412,112,112,812,8Kelių transportas. TroleibusaiNaftotiekisGeležinkelių transportas2018201920202021202205101520253035404550556065

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Gamtinių dujų suvartojimas transporte 2018–2022 m.
GWh

Created with Highcharts 6.1.499,899,896,596,5108,3108,3129,4129,4126,7126,7249,7249,7245,0245,0261,5261,5267,7267,7251,7251,7Kelių transportasDujotiekis20182019202020212022050100150200250300350

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


 

Kuro ir energijos suvartojimas namų ūkiuose

 

Galutinis kuro ir energijos suvartojimas namų ūkiuose 2018–2022 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.463 06363 06360 59260 59260 01160 01168 22868 22865 24065 24020182019202020212022015 00030 00045 00060 00075 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Galutinis kuro ir energijos suvartojimas namų ūkiuose pagal kuro ir energijos rūšis 2018–2022 m.
Teradžauliais

 

2018

2019

2020

2021

2022

Akmens ir rusvosios anglys

1 583

1 327

1 032

1 267

1 104

Durpės kurui

70

50

16

12

9

Malkos, kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekos

20 083

19 317

19 270

19 353

18 450

Antrinis kietasis kuras (koksas ir puskoksis, anglių, durpių briketai, medžio anglys, durpių granulės)

680

552

414

499

556

Gamtinės dujos

6 897

6 734

7 300

9 207

8 271

Naftos produktai, iš viso

2 311

2 490

2 260

2 190

2 566

Suskystintos ir nesuskystintos naftos dujos

1 466

1 597

1 337

1 120

1 297

Sunkieji naftos produktai (dyzelinas, skystasis kuras (mazutas), gazoliai šildyti ir laivams bunkeriuoti)

845

893

923

1 070

1 269

Aplinkos šilumos energija (visas šilumos kiekis)

932

977

1 162

2 444

3 283

Elektros energija

10 744

10 486

10 959

12 275

11 841

Šiluminė energija

19 763

18 659

17 598

20 981

19 160

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kuro suvartojimas namų ūkiuose 2018–2022 m.

 

2018

2019

2020

2021

2022

Akmens anglys, tūkst. tonų

63,0

52,8

41,1

50,5

43,9

Durpės kurui ir durpių briketai, tūkst. tonų

57,1

45,8

32,5

38,5

42,6

Malkos, kurui skirta mediena ir žėmės ūkio atliekos, tūkst. m3

2 449,1

2 355,7

2 350,0

2 360,0

2 250,0

Suskystintos naftos dujos, tūkst. tonų

32,0

34,9

29,2

24,5

28,3

Kūrenimui skirtas gazolis, tūkst. tonų

19,7

20,8

21,5

24,9

29,5

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Malkų, kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekų suvartojimo namų ūkiuose kryptys 2018–2022 m.
Tūkst. m3

Created with Highcharts 6.1.449,544,842,344,846,5150,8151,0103,4106,0110,22 049,72 164,12 204,92 204,92 292,4Būstui šildytiKarštam vandeniui ruoštiMaistui gaminti2022202120202019201801002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9002 0002 1002 2002 3002 4002 5002 600

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kito kuro suvartojimo namų ūkiuose kryptys 2018–2022 m.
Tūkst. tonų

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

Būstui šildyti

Akmens anglys

58,8

49,4

38,5

46,5

40,8

Durpės kurui ir durpių briketai

53,0

42,6

30,2

35,4

39,0

Suskystintos naftos dujos

1,1

1,2

1,0

0,9

1,0

Kūrenimui skirtas gazolis

15,1

16,0

16,6

19,2

22,7

Karštam vandeniui ruošti

Akmens anglys

3,8

3,1

2,3

3,7

2,8

Durpės kurui ir durpių briketai

3,1

2,4

1,7

2,4

2,8

Suskystintos naftos dujos

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

Kūrenimui skirtas gazolis

4,6

4,8

4,9

5,7

6,8

Maistui gaminti

Akmens anglys

0,4

0,3

0,2

0,3

0,3

Durpės kurui ir durpių briketai

1,0

0,8

0,6

0,7

0,8

Suskystintos naftos dujos

30,8

33,6

28,1

23,3

27,0

Kūrenimui skirtas gazolis

0,0

0,0

-

-

-

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Energijos suvartojimas namų ūkiuose 2018–2022 m.
GWh

Created with Highcharts 6.1.45 489,75 489,75 182,85 182,84 888,44 888,45 827,85 827,85 322,35 322,32 984,52 984,52 912,72 912,73 044,23 044,23 410,13 410,13 289,13 289,12 128,52 128,52 078,32 078,32 253,22 253,22 841,72 841,72 552,52 552,5258,9258,9271,3271,3322,8322,8678,9678,9912,1912,1Šiluminė energijaElektros energijaGamtinės dujosAplinkos šiluminė energija (šilumos siurbliai)2018201920202021202201 0002 0003 0004 0005 0006 0007 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Energijos suvartojimo namų ūkiuose kryptys 2018–2022 m.
GWh

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

Būstui šildyti

Aplinkos šiluminė energija (šilumos siurbliai)

225,3

236,0

280,8

590,6

793,5

Gamtinės dujos

1 415,5

1 386,2

1 516,4

1 892,6

1 666,8

Šiluminė energija

4 693,7

4 431,3

4 057,4

4 720,5

4 364,3

Elektros energija

164,2

163,1

173,5

221,7

276,3

Karštam vandeniui ruošti

Aplinkos šiluminė energija (šilumos siurbliai)

33,6

35,3

42,0

88,3

118,6

Gamtinės dujos

225,6

218,2

234,3

386,5

372,7

Šiluminė energija

796,0

751,5

831,0

1 107,3

958,0

Elektros energija

146,2

136,9

137,0

228,5

226,9

Maistui gaminti

Gamtinės dujos

487,4

473,9

502,5

562,7

513,0

Elektros energija

170,1

168,9

173,5

238,7

236,8

Apšvietimo ir elektros prietaisams

Elektros energija

2 504,0

2 443,8

2 560,2

2 721,3

2 549,1

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos suvartojimo namų ūkiuose kryptys 2018–2022 m.
GWh

Created with Highcharts 6.1.4276,3221,7173,5163,1164,2226,9228,5137136,9146,2236,8238,7173,5168,9170,12 549,12 721,32 560,22 443,82 504Apšvietimo ir elektros prietaisamsMaistui gamintiKarštam vandeniui ruoštiBūstui šildyti2022202120202019201804008001 2001 6002 0002 4002 8003 2003 600

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos suvartojimo namų ūkiuose krypčių struktūra

2021

2022

Created with Highcharts 6.1.479,8 proc.79,8 proc.7,0 proc.7,0 proc.6,7 proc.6,7 proc.6,5 proc.6,5 proc.Apšvietimo ir elektros prietaisamsMaistui gamintiKarštam vandeniui ruoštiBūstui šildyti

 

Created with Highcharts 6.1.477,5 proc.77,5 proc.7,2 proc.7,2 proc.6,9 proc.6,9 proc.8,4 proc.8,4 proc.Apšvietimo ir elektros prietaisamsMaistui gamintiKarštam vandeniui ruoštiBūstui šildyti

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


 

Daugiau:

Kuro galutinis suvartojimas pramonėje

Energijos galutinis suvartojimas pramonėje

Vidutinis būste suvartotas energijos kiekis

Gamtinių dujų kainos

Elektros energijos kainos

Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos