Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika (2023 m. leid.)

Vanduo

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Vanduo

Pagrindiniai vandens suvartojimo rodikliai 2018–2022 m.
Mln. m3 per metus

 

2018

2019

2020

2021

2022

Paimto vandens kiekis, iš viso

2 562,9

2 748,5

3 610,9

3 347,9

2 678,2

iš jo požeminio

147,1

147,8

145,3

149,3

149,7

Sunaudoto vandens kiekis, iš viso

2 539,2

2 724,1

3 589,7

3 325,3

2 656,4

iš jo požeminio

123,5

123,4

124,1

126,7

128,9

pramonės reikmėms

55,7

59,2

58,7

54,1

48,8

energetikai

2 270,4

2 446,5

3 303,6

3 042,4

2 373,0

ūkio ir buities reikmėms

156,3

160,7

167,0

169,7

176,8

žemės ūkio reikmėms

3,7

4,0

4,5

4,9

5,6

žuvininkystei

53,1

53,7

55,8

54,3

52,1

Aplinkos apsaugos agentūros duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vandens suvartojimas pagal reikmes 2018–2022 m.
Mln. m3 per metus

Created with Highcharts 6.1.42 270,42 270,42 446,52 446,53 303,63 303,63 042,43 042,42 373,02 373,0156,3156,3160,7160,7167,0167,0169,7169,7176,8176,856,856,857,757,760,360,359,259,257,757,755,755,759,259,258,758,754,154,148,848,8Energetikos reikmėmsŪkio ir buities reikmėmsŽemės ūkio ir žuvininkystės reikmėmsPramonės reikmėms2018201920202021202204008001 2001 6002 0002 4002 8003 2003 600

Aplinkos apsaugos agentūros duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis 2018–2022 m.
Mln. m3 per metus

Created with Highcharts 6.1.42 576,62 576,62 750,72 750,73 619,03 619,03 368,63 368,62 707,92 707,92018201920202021202205001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 000

Aplinkos apsaugos agentūros duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ūkio, buities ir gamybos nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis 2022 m.

Created with Highcharts 6.1.492,7 proc.92,7 proc.5,4 proc.5,4 proc.1,9 proc.1,9 proc.0,0 proc.0,0 proc.Išleista nuotekų, kurių nereikia valytiIšleista išvalytų iki normos nuotekųIšleista nepakankamai išvalytų nuotekųIšleista užterštų (be valymo nuotekų)

Aplinkos apsaugos agentūros duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ūkio, buities ir gamybos nuotekų, išvalytų iki normos, išleidimas į paviršinius vandenis apskrityse 2022 m.
Tūkst. m³

Aplinkos apsaugos agentūros duomenys
Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje