Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika (2023 m. leid.)

Atsinaujinantys energijos ištekliai

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Atsinaujinančių kuro rūšių ištekliai

Vadovaudamasi Nacionaline energetinės nepriklausomybės strategija, Lietuva išsikėlė ambicingus tikslus, kurių siekdama prisidės prie Energetikos sąjungos ir 2030 m. ES energetikos ir klimato politikos tikslų įgyvendinimo – siekiama, kad atsinaujinantys energijos ištekliai sudarytų 45 proc. galutinio energijos suvartojimo.
 

 

Didžiausią atsinaujinančios energijos dalį sudaro kietasis biokuras – malkos ir kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekos. 2022 m. elektrai ir centralizuotai tiekiamai šilumai gaminti jo buvo sunaudota 51,8 proc., namų ūkiuose – 34,1 proc. Energijos gamintojai iš biokuro pagamino 67,2 proc. visos elektrinėse ir katilinėse gaminamos šiluminės energijos ir 17,1 proc. visos elektrinėse gaminamos elektros energijos.

2022 m. Lietuvoje veikiantys vėjo jėgainių parkai kartu su mažosiomis vėjo elektrinėmis pagamino 1,5 TWh elektros energijos ir tai sudarė kiek daugiau nei trečdalį visos šalyje pagamintos elektros energijos, arba 11,3 proc. šalyje suvartotos elektros energijos.

Atsinaujinančią elektros energiją generuojančios saulės elektrinės 2022 m. pagamino 342,2 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos, arba 79,4 proc. daugiau nei 2021 m. Nemažą įtaką šiam didėjimui turi elektros energiją gaminantys vartotojai, kurių veiklos plėtrai sudaromos vis palankesnės sąlygos ir galimybės pagamintą ir savo reikmėms bei ūkio poreikiams nesuvartotą elektros energiją „kaupti“ elektros tinkluose.

Vandens jėgainės 2022 m. pagamino 464,4 mln. kWh elektros energijos, t. y. 21 proc. daugiau nei 2021 m.

2022 m., palyginti su 2021 m., elektros energijos gamyba, panaudojant biodujas, padidėjo 1,3 proc. ir sudarė 158,7 mln. kWh.

Biodegalų naudojimas mažina aplinkos taršą. Lietuvoje yra naudojamos dvi biodegalų rūšys – biodyzelinas ir bioetanolis. 2022 m. transporto sektoriuje buvo sunaudota 113,2 tūkst. tonų biodyzelino ir 30,5 tūkst. tonų bioetanolio.

 

Atsinaujinančių energijos išteklių sąnaudų struktūra 2022 m.
Procentais

Created with Highcharts 6.1.470,7 proc.70,7 proc.7,3 proc.7,3 proc.6,7 proc.6,7 proc.4,7 proc.4,7 proc.4,5 proc.4,5 proc.2,3 proc.2,3 proc.2,2 proc.2,2 proc.1,6 proc.1,6 proc.Kietasis biokurasVėjo energijaBiodegalaiAplinkos šilumaKomunalinės ir pramoninės atliekos (atsinaujinančios)BiodujosHidroenergijaSaulės energija

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Atskirų atsinaujinančios energijos rūšių bendrasis sunaudojimas 2018–2022 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.44 1185 3985 5864 9025 4451 5521 2431 0821 3811 6727648109521 9992 6493123284646871 232Vėjo energijaHidroenergijaAplinkos šilumos energija (atsinaujinanti dalis)Saulės energija2018201920202021202201 0002 0003 0004 0005 0006 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Malkų ir kurui skirtų medienos atliekų sunaudojimas 2018–2022 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.453 03653 03652 03352 03352 73552 73558 27258 27252 72052 72026 34726 34725 47825 47826 25226 25226 53326 53325 36425 364Bendrasis sunaudojimasGalutinis suvartojimas20182019202020212022010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Žemės ūkio atliekų sunaudojimas 2018–2022 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.42002002292291971971831832232239393135135131131119119135135Bendrasis sunaudojimasGalutinis suvartojimas20182019202020212022050100150200250

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Biodujų bendrasis sunaudojimas 2018–2022 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.41 1761 1111 043980847344340300286289230231274366418Sąvartynų biodujosNuotekų valymo dumblų biodujosŽemės ūkio atliekų biodujos2022202120202019201801703405106808501 0201 1901 3601 5301 7001 870

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Atsinaujinančių pramoninių ir komunalinių atliekų bendrasis sunaudojimas 2018–2022 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.42 2132 2841 1657558221 132967811601563Pramoninės atliekos (atsinaujinančios)Komunalinės atliekos (atsinaujinančios)2022202120202019201801002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9002 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002 9003 0003 1003 2003 3003 4003 …

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Biodegalų bendrasis sunaudojimas 2018–2022 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.44 1884 6163 6502 7412 922825692659409334BioetanolisBiodyzelinas – metilo (etilo) esteris2022202120202019201808001 6002 4003 2004 0004 8005 600

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis suvartojime 2018–2022 m.
Procentais

 

2018

2019

2020

2021

2022

Bendrame galutiniame energijos suvartojime

25,5

25,5

27,4

28,1

29,6

Galutiniame energijos suvartojime šildymui ir aušinimui

46,0

47,4

50,2

48,6

51,8

Bendrame elektros energijos suvartojime

18,4

18,8

20,2

20,9

25,5

Galutiniame energijos suvartojime transporto sektoriuje

4,3

4,0

5,5

6,7

6,3

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.