Verslas Lietuvoje (2023 m. leidimas)

Verslo sukurtas BVP šalies ūkyje

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Šiame skyriuje pateikiama Bendrojo vidaus produkto (BVP) išankstinė 2022 m. informacija.

Kasmet BVP rodiklių laiko eilutės tikslinamos, panaudojant naujausių arba patikslintų duomenų šaltinių informaciją ir įvertinami išankstiniai praėjusių metų nacionalinių sąskaitų rodikliai.

2022 m. BVP to meto kainomis siekė 67,4 mlrd. EUR. Realiojo BVP pokytis, palyginti su 2021 m., sudarė 2,4 proc. Patikslintas 2021 m. BVP siekė 56,5 mlrd. EUR, o realiojo BVP pokytis, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, sudarė 6,3 proc.

Vertinant BVP gamybos metodu, 2022 m. BVP augimą (palyginamosiomis kainomis) daugiausia lėmė augusi bendroji pridėtinė vertė (BPV) apdirbamosios gamybos veikloje (4,4 proc.), turinčioje didžiausią lyginamąjį svorį kuriant pridėtinę vertę. Sparčiai augo BPV, sukurta profesinės, mokslinės ir techninės (15,9 proc.), informacijos ir ryšių (15,9 proc.), administracinės ir aptarnavimo (9,1 proc.), finansinės ir draudimo (8,9 proc.) veiklų įmonėse. Į ikipandeminį lygį grįžusios ir jį viršijusios apgyvendinimo ir maitinimo veiklų įmonės 2022 m. pasižymėjo sparčiausiu BPV augimu (25,8 proc.), taip pat itin sparčiai augo meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo veiklų sukurta pridėtinė vertė (18,3 proc.).

Vertinant BVP išlaidų metodu, komponentus, sparčiausiai 2022 m. augo prekių ir paslaugų importas – 12,4 proc., bei prekių ir paslaugų eksportas – 12,2 proc., bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas augo 3,6 proc., namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos – 2 proc.

Vertinant BVP pajamų metodu, 2022 m. fiksuotas atlygio darbuotojams spartus augimas – 16,3 proc. (to meto kainomis). Mokesčiai gamybai ir gaminiams augo 15,4 proc., o subsidijų gamybai ir gaminiams gauta atitinkamai 16,8 proc. daugiau nei pandeminiais 2021 m.

Vertinant 2022 m. BVP struktūrą gamybos metodu, labiausiai augo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklų sukuriamos pridėtinės vertės dalis (nuo 1,6 proc. 2021 m. iki 2,4 proc. 2022 m.) bei žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veiklų sukuriamos pridėtinės vertės dalis (nuo 3,8 proc. 2021 m iki 4,4 proc. 2022 m.), o labiausiai sumažėjo – didmeninės ir mažmeninės prekybos veiklų dalis (nuo 16,4 proc. 2021 m. iki 15,6 proc. 2022 m.). Vertinant BVP išlaidų metodu reikšmingiau didėjo prekių ir paslaugų eksporto dalis (nuo 80,1 proc. 2021 m. iki 86,8 proc. 2022 m.), prekių ir paslaugų importo dalis (nuo 75,6 proc. 2021 m. iki 88,9 proc. 2022 m.), o valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidų dalis mažėjo nuo 17,6 proc. 2021 m. iki 16,8 proc. 2022 m. BVP pajamų metodu komponentų struktūroje jau fiksuojamas atlygio darbuotojams dalies mažėjimas, nuo 47,7 proc. 2021 m. iki 46,5 proc. 2022 m., o grynojo likutinio pertekliaus dalis išaugo nuo 30,3 proc. 2021 m. iki 33,2 proc. 2022 m.


Visos šalies BVP
Palyginamosiomis kainomis (grandininio susiejimo metodu)

   Mln. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Realiojo BVP pokytis
Palyginti su ankstesniu laikotarpiu

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

BVP, tenkantis vienam gyventojui
To meto kainomis

   EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.