Verslas Lietuvoje (2023 m. leidimas)

Žemės ūkis

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Bendroji žemės ūkio produkcija to meto kainomis žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse 2022 m. sudarė 1 246,9 mln. EUR. Gyvulininkystės produkcija sudarė 681,9 mln. EUR ir, palyginti su 2021 m., padidėjo 46,4 proc. Augalininkystės produkcija sudarė 565,0 mln. EUR (52,8 proc. daugiau nei 2021 m.).


Bendroji žemės ūkio produkcija žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse
To meto kainomis

   Mln. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pardavimo pajamos 2022 m. sudarė 1,7 mlrd. EUR ir, palyginti su 2021 m., padidėjo 29,4 proc. Kitos (netipinės) veiklos pajamos didėjo 29,5 proc. ir sudarė 103,6 mln. EUR.

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) bendrasis pelnas 2022 m. sudarė 345,2 mln. EUR ir, palyginti su 2021 m., padidėjo 196 proc. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą sudarė 239,4 mln. EUR.

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pardavimo sąnaudos 2022 m., palyginti su 2021 m., padidėjo 19,2 proc. ir sudarė 1,4 mlrd. EUR. Kitos (netipinės) veiklos sąnaudos 2021 m. sudarė 47,3 mln. EUR.


Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pardavimo pajamos

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pelnas

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) sąnaudos

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.