Verslas Lietuvoje (2023 m. leidimas)

Individualios įmonės

 

Nuotr. iš Pixabay.com

2022 m. veiklą vykdė 9 tūkst. individualiųjų įmonių, jose dirbo 32,1 tūkst. asmenų. Įmonių skaičius kasmet mažėjo: palyginti su 2021 m., sumažėjo 5,4 proc., per 10 metų – 43,1 proc. Panašiu tempu mažėjo ir dirbančiųjų skaičius. Jų uždirbtos pajamos sudarė 1,8 mlrd. EUR ir, palyginti su ankstesniais metais, padidėjo 7,5 proc., per 10 metų sumažėjo 4 proc.


Individualių įmonių ir jose dirbančių asmenų skaičius

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Individualių įmonių skaičius pagal ekonominės veiklos rūšis 2022 m.

Created with Highcharts 6.1.4GMHCQIFS95–S96LA02–A03JNPRDEB01002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9002 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002 9003 0003 1003 2003 300

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Individualių įmonių dirbančių asmenų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšis 2022 m.

Created with Highcharts 6.1.4GCHIQMFA02–A03S95–S96NLJPREDB05001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 50011 00011 50012 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Individualių įmonių pajamos, sąnaudos ir pelnas

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Ekonominės veiklos rūšys

A02–A03

Miškininkystė ir žuvininkystė

B

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

C

Apdirbamoji gamyba

D

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F

Statyba

G

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H

Transportas ir saugojimas

I

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J

Informacija ir ryšiai

L

Nekilnojamojo turto operacijos

M

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N

Administracinė ir aptarnavimo veikla

P

Švietimas

Q

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S95–S96

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas; kita asmenų aptarnavimo veikla