Verslas Lietuvoje (2023 m. leidimas)

Statyba

 

Nuotr. iš Pixabay.com

2022 m. šalyje leista statyti 15 807 būstus gyvenamuosiuose namuose, kurių naudingasis plotas sudaro 1,6 mln. m². Leistų statyti naujų būstų skaičius, palyginti su 2021 m., sumažėjo 18 proc., leistų statyti būstų naudingasis plotas –23,3 proc.


Leistų statyti būstų skaičius

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. šalyje leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų bendrasis plotas sudarė 1,5 mln. m², t. y. 0,6 proc. daugiau nei 2021 m. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (47,5 proc.) bei prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (14,8 proc.).


Leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų plotas

   Tūkst. m²

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. baigti statyti nauji 15 888 būstai, kurių naudingasis plotas – 1,6 mln. m². Baigtų statyti naujų būstų skaičius, palyginti su 2021 m., padidėjo 46,7 proc., būstų naudingasis plotas – 40,9 proc. Šalyje vyravo individualiųjų namų statyba: 60,2 proc. visų pastatytų būstų buvo individualiuose namuose, daugiabučiuose – 39,8 proc.


Baigtų statyti būstų skaičius

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. šalyje baigtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų bendrasis plotas sudarė 1,5 mln. m², t. y. 49 proc. daugiau nei 2021 m. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (534,8 tūkst. m²) bei administracinių pastatų (348,5 tūkst. m²).


Baigtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų plotas

   Tūkst. m²

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. šalyje pradėti statyti 16 316 naujų būstų, iš jų 47,2 proc. – individualiuose namuose. Pradėtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudaro 1,5 mln. m². Pradėtų statyti naujų būstų skaičius, palyginti su 2021 m., sumažėjo 4 proc., o būstų naudingasis plotas – 6,3 proc.


Pradėtų statyti būstų skaičius

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. šalyje pradėtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų bendrasis plotas sudaro 1,5 mln. m², t. y. 22,4 proc. daugiau nei 2021 m. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pradėta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (649,4 tūkst. m².) bei administracinių pastatų (223,1 tūkst. m²).


Pradėtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų plotas

   Tūkst. m²

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Statistinė informacija apie atliktus statybos darbus parengta naudojant statybos įmonių veiklos trumpojo laikotarpio statistinio tyrimo duomenis.

Per 2022 m. statybos įmonės šalyje ir užsienyje atliko darbų už 5,3 mlrd. EUR, tai 5,5 proc. palyginamosiomis kainomis daugiau nei 2021 m.

2022 m. šalyje statybos darbų atlikta 4,8 proc., o užsienyje – 11 proc. daugiau nei 2021 m. palyginamosiomis kainomis.


Šalyje ir užsienyje atliktų statybos darbų indeksai
Palyginti su ankstesniu laikotarpiu, 2015 m. – 100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Per metus (2022 m. gruodį, palyginti su 2021 m. gruodžiu) statybos sąnaudų elementų kainos padidėjo 17,5 proc.

Tai lėmė statybinių medžiagų ir gaminių kainų (20,1 proc.), mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainos (15,7 proc.), vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio (14,3 proc.) padidėjimas ir pridėtinių išlaidų (4,2 proc.) sumažėjimas. Iš statinių per metus daugiausia – 18,4 proc. – pabrango inžinerinių statinių statyba. Gyvenamųjų pastatų statybos kainos padidėjo 17,4 proc., negyvenamųjų pastatų – 16,9 proc.


Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai per metus 2022 m.
Palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Statybos sąnaudų elementų metiniai kainų pokyčiai
Ataskaitinių metų gruodžio mėn., palyginti su ankstesnių metų gruodžio mėn.

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Statistinė informacija apie statybos įmonių įvykusius, esamus arba būsimus ekonominius įmonės veiklos pokyčius, pasitikėjimo rodiklį, apibūdinantį statybos veiklos pokyčius ir tendencijas parengta naudojant statybos įmonių statistinio tyrimo, kitaip dar vadinamo verslo nuomonių tyrimu, duomenis. Statistinis tyrimas yra skirtas trumpalaikei ekonominei analizei ir prognozėms, t. y. ekonominės veiklos ryšiams ir augimo periodams numatyti, esamai šalies ekonominei būklei ir verslo veiklos pasikeitimų krypčiai nustatyti. Jis dažnai naudojamas prognozuojant ekonominio ciklo kritinius taškus.


Statybos pasitikėjimo rodiklis

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

__________________________

Daugiau:

Statybos darbų užsakymų prognozė artimiausiems 3 mėn.

Statybos darbų apimties pasikeitimas per praėjusius 3 mėn.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.