Verslas Lietuvoje (2023 m. leidimas)

Tiesioginės užsienio investicijos

 

Nuotr. iš Pixabay.com

2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis, sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Lietuvoje sudarė 29,9 mlrd. EUR ir, palyginti su 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, padidėjo 10,2 proc., Sostinės regione padidėjo 7,3 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 19 proc.

Sostinės regionas pritraukė 73,6 proc. visų TUI (Vilniaus miesto savivaldybė – 95,2 proc. visų Sostinės regiono TUI), Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas – 26,4 proc. (Kauno miesto savivaldybė – 22,8 proc., Klaipėdos miesto savivaldybė – 20,5 proc., visų Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono TUI).

Didžiausias TUI augimas, palyginti su 2021 m. pabaiga, fiksuotas Marijampolės (49,4 proc.), Telšių (46,6 proc.) ir Kauno (23,8 proc.) apskrityse.

TUI vienam Lietuvos gyventojui išaugo 8,2 proc. ir sudarė vidutiniškai 10,5 tūkst. EUR. Vienam gyventojui Sostinės regione teko 25,9 tūkst. EUR TUI, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 3,9 tūkst. EUR.


TUI, tenkančios vienam gyventojui, pagal apskritis 2022 m.
Metų pabaigoje, EUR

Created with Highcharts 6.1.4Iš viso10 454 EURVilniaus apskritis25 903 EURVilniaus apskritis25 903 EURTelšių apskritis6 973 EURTelšių apskritis6 973 EURKlaipėdos apskritis6 380 EURKlaipėdos apskritis6 380 EURKauno apskritis5 272 EURKauno apskritis5 272 EURPanevėžio apskritis2 189 EURPanevėžio apskritis2 189 EURŠiaulių apskritis2 110 EURŠiaulių apskritis2 110 EURAlytaus apskritis1 996 EURAlytaus apskritis1 996 EURMarijampolės apskritis1 564 EURMarijampolės apskritis1 564 EURUtenos apskritis1 435 EURUtenos apskritis1 435 EURTauragės apskritis1 072 EURTauragės apskritis1 072 EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Daugiausia Sostinės regione investavo Vokietijos (22,2 proc. visų regiono TUI), Estijos (12,8 proc.) ir Švedijos (12,1 proc.) investuotojai, o Vidurio ir vakarų regione – Lenkijos (13,1 proc.), Nyderlandų (10,5 proc.), Vokietijos (9,8 proc.) ir Šveicarijos (8,3 proc.).


TUI pagal pagrindines šalis investuotojas 2022 m.
Metų pabaigoje, mln. EUR

 

Iš viso

Sostinės regionas / Vilniaus apskritis

Vidurio ir vakarų regionas

Apskritys

Alytaus

Kauno

Klaipė­dos

Marijam­polės

Pane­vėžio

Šiaulių

Taura­gės

Telšių

Utenos

Iš viso

29 871,1

21 984,6

7 886,6

270,7

3 057,1

2 132,7

212,3

462,7

557,2

97,1

916,6

180,1

Vokietija

5 654,4

4 882,7

771,7

8,0

361,1

158,8

22,3

51,7

143,3

9,9

2,9

13,9

Švedija

3 238,0

2 659,4

578,5

2,6

248,8

56,9

83,3

35,9

41,6

1,1

4,7

103,9

Estija

3 140,2

2 820,6

319,5

45,5

115,4

91,7

4,5

45,0

26,0

0,0

–10,4

1,8

Nyderlandai

2 515,5

1 686,1

829,4

0,6

517,0

200,4

0,5

11,8

63,8

5,5

25,8

4,0

Jungtinė Karalystė

2 070,6

1 655,4

415,1

22,4

198,0

91,0

10,6

20,6

37,3

6,7

17,6

11,0

Latvija

1 661,3

1 542,1

119,2

4,8

72,1

41,5

1,3

31,5

4,9

0,6

-42,7

5,3

Kipras

1 453,8

982,5

471,3

4,4

34,2

377,4

1,5

49,5

0,9

 -

3,4

0,1

Lenkija

1 445,7

408,9

1 036,7

68,3

129,6

3,7

1,1

1,1

2,1

0,1

828,7

2,1

___________________
– tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.
Lentelėje dėl apvalinimo eilučių suma gali nesutapti.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Sostinės regione daugiausia investuota į finansinės ir draudimo veiklos (10,1 mlrd. EUR), didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos (2,4 mlrd. EUR), informacijos ir ryšių (1,9 mlrd. EUR) ir nekilnojamojo turto operacijų veiklos ( 1,7 mlrd. EUR) įmones, o Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – į apdirbamosios gamybos (3,6 mlrd. EUR), privataus nekilnojamojo turto įsigijimo ir pardavimo veiklos (1,1 mlrd. EUR) bei nekilnojamojo turto operacijų veiklos (719,3 mln. EUR) įmones.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.