Verslas Lietuvoje (2023 m. leidimas)

Prekyba

 

Nuotr. iš Pixabay.com

2022 m., palyginti su 2021 m., mažmeninės ir didmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto, maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių apyvarta padidėjo.

Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta 2022 m., palyginti su 2021 m., palyginamosiomis kainomis padidėjo 0,8 proc. Palyginti su ankstesniais metais, mažmeninės prekybos maisto prekėmis, alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais prekiaujančių įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis sumažėjo 5,9 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių – padidėjo 3,9 proc., automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta – 6 proc.

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvarta, palyginti su 2021 m., palyginamosiomis kainomis padidėjo 9,8 proc.

Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių apyvarta 2022 m., palyginti su 2021 m., palyginamosiomis kainomis padidėjo 39,9 proc.

Didmeninės prekybos įmonių apyvarta 2022 m., palyginti su ankstesniais metais, palyginamosiomis kainomis padidėjo 2,3 proc.


Didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių, maitinimo įmonių apyvartos (be PVM) indeksai
Palyginti su ankstesniu laikotarpiu, 2015 m. – 100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių, maitinimo įmonių apyvartos (be PVM) indeksai pagal ekonominės veiklos rūšis 2022 m.
Palyginti su 2015 m., 2015 m. – 100

Created with Highcharts 6.1.4G45G46G47G47(–G473)G4711–G472G4719–G474–G479G4730I560102030405060708090100110120130140150160170180190200210220

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Ekonominės veiklos rūšys

G45

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas

G46

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais

G47

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

G4730

Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

G47(–G473)

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; automobilių degalų prekybą

G4711–G472

Maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba

G4719–G474–G479

Mažmeninė prekyba ne maisto prekėmis

I56

Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

 

__________________________

Daugiau:

Mažmeninės prekybos , variklinių transporto priemonių, maitinimo įmonių apyvarta (be PVM)

Didmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM)

 

Galutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2022 m. prekių eksportuota už 44,31 mlrd. EUR, importuota už 52,54 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 27,31 mlrd. EUR. Tarptautinės prekybos prekėmis deficitas sudarė 8,23 mlrd. EUR.

Eksportas 2022 m., palyginti su 2021 m., padidėjo 28,5 proc., importas – 39,4 proc. 2022 m. daugiausia eksportuota mineralinių produktų (16,9 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (12,3 proc.) bei mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (11,5 proc.); daugiausia importuota mineralinių produktų (28,5 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (14,8 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,3 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (19,9 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,4 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,3 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (8,4 proc.).

2022 m. daugiausia eksportuota į Latviją (12,9 proc.) , Lenkiją (9 proc.) ir Vokietiją (7,9 proc.), o importuota iš Lenkijos (11,7 proc.), Vokietijos (11,6 proc.), Latvijos (7,9 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,7 proc.), Lenkiją (9 proc.), Latviją (8,7 proc.), Jungtines Valstijas (7,8 proc.) ir Nyderlandus (7,5 proc.).

Daugiausia prekių eksportuota į ES valstybes – 62,2 proc. bendro eksporto. Daugiausia prekių importuota taip pat iš ES valstybių – 63,3 proc. bendro importo.


Prekių eksportas ir importas

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

__________________________

Daugiau:

Prekių eksportas ir importas pagal šalis ir teritorijas

Prekių eksportas ir importas pagal Kombinuotosios nomenklatūros skirsnius

 

Statistinė informacija apie prekybos įmonių įvykusius, esamus arba būsimus ekonominius įmonės veiklos pokyčius, pasitikėjimo rodiklį, apibūdinantį prekybos veiklos pokyčius ir tendencijas parengta naudojant prekybos įmonių statistinio tyrimo, kitaip dar vadinamo verslo nuomonių tyrimu, duomenis. Statistinis tyrimas yra skirtas trumpalaikei ekonominei analizei ir prognozėms, t. y. ekonominės veiklos ryšiams ir augimo periodams numatyti, esamai šalies ekonominei būklei ir verslo veiklos pasikeitimų krypčiai nustatyti. Jis dažnai naudojamas prognozuojant ekonominio ciklo kritinius taškus.


Prekybos pasitikėjimo rodiklis

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

__________________________

Daugiau:

Prekybos įmonės verslo padėties pasikeitimai per praėjusius 3 mėn.

Prekybos įmonės verslo padėties prognozė artimiausiems 3 mėn.

Prekių atsargų lygio vertinimas


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.