Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2020 m. leidimas)

Atliekos

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Atliekos

 

Atliekų susidarymas 2016–2018 m.

Tonomis

Created with Highcharts 6.1.45 162 585,95 162 585,95 315 982,35 315 982,35 442 579,45 442 579,41 227 238,31 227 238,31 328 386,61 328 386,61 331 083,61 331 083,6SurinktaSusidarė atliekų apdorojimo metu20162017201801 000 0002 000 0003 000 0004 000 0005 000 0006 000 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Didžiausi surinktų ir susidariusių atliekų kiekiai 2018 m.

Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.42201,82201,8901,2901,2828,0828,0797,6797,6560,4560,4176,2176,2158,7158,7158,2158,2143,9143,9119,6119,6Įvairios mineralinės atliekosRūšiavimo atliekosBuitinės ir panašios atliekosStatybinės ir griovimo atliekosJuodųjų metalų atliekosPopieriaus ir kartono atliekosJuodųjų ir spalvotųjų metalų atliekosAtliekų apdorojimo atliekosAugalinės atliekosMišrios ir neišrūšiuotos medžiagos01002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9002 0002 1002 2002 3002 400

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Sutvarkytų atliekų kiekis pagal tvarkymo būdus 2016–2018 m.

Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.42608,02608,01450,31450,31326,21326,2640,9640,9272,9272,9193,1193,110,610,62739,92739,91468,61468,61104,61104,6817,3817,3303,0303,0196,4196,412,512,52709,32709,31480,91480,91115,31115,3569,4569,4277,7277,7276,7276,710,810,8201620172018Pašalinta sąvartynePerdirbtaApdorotaIšvežta (eksportuota)Sudeginta naudojant kaip kurą ar kt. būdais energijai gautiPanaudotaSudeginta ir pašalinta kitais būdais01002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9002 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002 900

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

Duomenų šaltinis Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pavojingų atliekų kiekis 2015–2018 m.

Tonomis

Created with Highcharts 6.1.4154 583154 583165 323165 323156 690156 690180 369180 3692015201620172018050 000100 000150 000200 000

Duomenų šaltinis Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pavojingos atliekos 2015–2018 m.

Tūkst. t

 

2015

2016

2017

2018

Panaudoti tirpikliai

0,1

0,1

0,2

0,1

Rūgščių, šarmų arba druskų atliekos

4,5

4,6

5,0

4,4

Naudota alyva

5,2

4,8

5,3

5,9

Panaudoti cheminiai katalizatoriai

0,4

0,4

0,3

0,1

Netinkamos naudoti cheminės atliekos

1,6

1,9

2,4

3,2

Mišrios cheminės atliekos

0,5

0,7

1,6

1,1

Cheminės nuosėdos ir liekanos

44,1

43,5

29,8

40,8

Pramoninių nuotekų valymo dumblas

0,1

0,2

0,6

0,0

Sveikatos priežiūros priemonių

1,3

1,2

1,2

1,3

Stiklo atliekos

0,0

0,0

0,0

0,0

Atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB)

0,0

0,0

0,0

0,0

Nebenaudojamos transporto priemonės

27,4

25,3

26,1

27,5

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga

4,3

4,5

5,5

5,6

Nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys

16,9

16,7

15,1

12,9

Mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos

0,1

0,1

0,1

0,1

Rūšiavimo atliekos

16,2

14,9

20,9

21,3

Statybinės ir griovimo atliekos

2,1

1,8

2,2

2,5

Asbesto atliekos

11,1

9,9

14,3

14,6

Deginimo atliekos

0,5

0,5

0,3

0,5

Žemė, žemkasių iškasos

17,8

34,0

25,5

38,0


Duomenų šaltinis Aplinkos apsaugos agentūra

 

Atliekų susidarymas žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.432,2 proc.32,2 proc.26,8 proc.26,8 proc.23,5 proc.23,5 proc.5,3 proc.5,3 proc.4,9 proc.4,9 proc.4,1 proc.4,1 proc.3,1 proc.3,1 proc.0,1 proc.0,1 proc.Mišrios komunalinės atliekosDaržininkystės atliekosMiško kirtimų atliekosGrūdų valymo atliekosSodų ir parkų tvarkymo atliekosEksploatuoti netinkamos transporto priemonėsKitaip neapibūdintos mineralinės kilmės atliekos*Plastikų atliekos**

______________
*Akmens vata, perlitas, gruntas, akmenys ir kt.
**Žvejybos tinklai, plėvelė, špagatai, statybinės ir griovimo atliekos

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Organinių atliekų susidarymas ir tvarkymas žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 2018 m.

Tūkst. t

 

Susidarė atliekų

Sutvarkyta ūkyje

Perduota tvarkyti kitiems

Kiekis metų pabaigoje

Šiaudai

3 468,7

3 274,2

151,9

42,6

Grūdų valymo atliekos

38,4

31,5

6,5

0,4

Daržininkystės atliekos

193,4

182,3

9,6

1,5

Sodų ir parkų tvarkymo atliekos

35,5

26,3

9,1

0,1

Miško kirtimų atliekos

169,4

71,3

94,5

3,6

Plovimo ir valymo dumblas

8,3

7,3

0,6

0,4

Gyvūnų audinių atliekos

2,6

0,2

2,4

-

Kritę infekuoti gyvūnai

7,5

-

7,5

-

Mėšlas

3 876,8

3 357,2

299

220,6

Srutos

2 226,9

1 760,4

244,2

222,3

Atmatų duobių turinys

227,5

29,8

195,3

2,4

Mišrios komunalinės atliekos

231,8

0,9

226,4

4,5


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Organinių atliekų tvarkymas žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 2010 ir 2018 m.

2010

2018

Created with Highcharts 6.1.479,2 proc.79,2 proc.11,3 proc.11,3 proc.9,6 proc.9,6 proc.Sutvarkyta ūkyjePerduota kitiemsKiekis metų pabaigoje

 

Created with Highcharts 6.1.483,4 proc.83,4 proc.11,8 proc.11,8 proc.4,8 proc.4,8 proc.Sutvarkyta ūkyjePerduota kitiemsKiekis metų pabaigoje

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Organinės kilmės atliekų tvarkymas žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 2018 m.

Tūkst. t

 

Sutvarkyta

deginant

naudojant ūkyje

šalinant ūkyje

perduodant kitiems vartotojams

perduodant atliekų tvarkytojams

Šiaudai

7,8

2 796,9

469,5

130,5

21,4

Grūdų valymo atliekos

1,0

28,0

2,5

6,0

0,5

Daržininkystės atliekos

0,2

172,3

9,8

8,5

1,1

Sodų ir parkų tvarkymo atliekos

4,9

19,2

2,2

1,8

7,3

Miško kirtimų atliekos

64,5

3,6

3,2

94,5

-

Plovimo ir valymo dumblas

-

4,3

3,0

-

0,6

Gyvūnų audinių atliekos

-

0,1

0,1

0,7

1,7

Kritę infekuoti gyvūnai

-

-

-

-

7,5

Mėšlas

0,4

2 885,9

470,9

285,7

13,3

Srutos

-

1 613,6

146,8

200,9

43,3

Atmatų duobių turinys

-

0,2

29,6

-

195,3

Mišrios komunalinės atliekos

0,1

0,3

0,5

9,2

217,2


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 


Daugiau:

Atliekų tvarkymas, rūšiavimas, perdirbimas 

Komunalinių atliekų susidarymas