Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2020 m. leidimas)

Žemės ūkis