Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2020 m. leidimas)

Kuro ir energijos suvartojimas

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Kuro ir energijos galutinis suvartojimas

 

Galutinis energijos suvartojimas 2019 m., palyginti su 2018 m., sumažėjo tik šiek tiek ( 0,2 proc.). Daugiausia – 40,9 proc. –  energijos buvo sunaudota transporto sektoriuje, namų ūkiuose buvo suvartota 25,9 proc. energijos. Transporto sektoriuje 2019 m. sunaudota 3,1 proc. daugiau energijos nei 2018 m., o namų ūkiuose  – 3,9 proc. mažiau.

Transporto sektoriuje daugiausia sunaudota kelių transporto dyzelino (1,67 mln. tonų), namų ūkių sektoriuje – biokuro (2,36 mln. m3) bei centralizuotai gautos šiluminės energijos (5,2 teravatvalandžių (TWh).

Kelių transporto sektoriuje 2019 m. buvo sunaudota daugiau nei 2 mln. tonų degalų, iš kurių 82,9 proc. sudaro kelių dyzelinas, 12,3 – automobilių benzinas, 4,8 proc. – suskystintos dujos. Pastaraisiais metais kelių transporto dyzelino populiarumas augo – 2019 m. kelių transporto sektoriuje jo sunaudota 4,2 proc. daugiau nei 2018 m. Benzino paklausa padidėjo 5,4 proc., o suskystintų naftos dujų – sumažėjo 3,4 proc.

 


Galutinis kuro ir energijos suvartojimas ūkinės veiklos sektoriuose

 

Galutinis kuro ir energijos suvartojimas ūkinės veiklos sektoriuose 2015–2019 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.495 61592 71186 85182 43677 20044 77444 49243 04739 79839 57926 23927 49526 54525 17724 087ŽvejybaStatybaŽemės ūkisPaslaugų sektorius ir kitos veiklosPramonėTransportas20192018201720162015020 00040 00060 00080 000100 000120 000140 000160 000180 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Galutinio kuro ir energijos suvartojimo struktūra, 2019 m.

 

Created with Highcharts 6.1.440,9 proc.40,9 proc.25,9 proc.25,9 proc.19,2 proc.19,2 proc.11,2 proc.11,2 proc.2 proc.2 proc.0,8 proc.0,8 proc.TransportasNamų ūkiaiPramonėPaslaugų sektorius ir kitos veiklosŽemės ūkis ir žvejybaStatyba

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kuro ir energijos galutinis suvartojimas transporte 2015–2019 m.

 

2015

2016

2017

2018

2019

Suskystintos naftos dujos, tūkst. tonų

121,8

114,8

106,5

99,9

96,2

Automobilių benzinas (su biodegalais), tūkst. tonų

204,7

215,0

214,8

233,5

246,1

Bioetanolis automobilių benzine, tūkst. tonų

-

9,9

12,8

12,4

15,1

Kelių transporto dyzelinas (su biodegalais), tūkst. tonų

1 292,4

1 398,0

1 495,3

1 602,5

1 667,7

Kūrenimui skirti ir kiti gazoliai (su biodegalais), tūkst. tonų

56,6

55,3

60,3

66,5

61,3

Biodyzelinas kūrenimui skirtuose ir kituose gazoliuose, tūkst. tonų

-

1,8

2,1

2,1

2,0

Biodyzelinas kelių transporto dyzeline, tūkst. tonų

-

54,9

69,7

76,9

72,0

Aviaciniai benzinai, tūkst. tonų

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

Žibaliniai reaktyviniai degalai, tūkst. tonų

90,7

100,7

110,9

128,6

128,9

Gamtinės dujos, GWh

385,9

402,2

435,8

349,5

341,5

Elektros energija, GWh

67,3

72,0

74,3

79,8

77,5


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos suvartojimas transporte pagal transporto rūšį 2015–2019 m.

GWh

Created with Highcharts 6.1.435,235,236,536,536,436,436,736,737,437,421,321,323,723,726,226,226,526,525,125,110,810,811,811,811,711,716,616,615,015,0TroleibusaiNaftotiekisGeležinkelių transportas20152016201720182019051015202530354045

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Gamtinių dujų suvartojimas transporte 2015–2019 m.

GWh

Created with Highcharts 6.1.499,199,1100,3100,3101,0101,099,899,896,596,5286,8286,8301,9301,9334,8334,8249,7249,7245,0245,0Kelių transportasDujotiekis20152016201720182019050100150200250300350400

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 


Kuro ir energijos suvartojimas namų ūkiuose

 

Galutinis kuro ir energijos suvartojimas namų ūkiuose 2015–2019 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.456 90656 90660 00260 00260 93060 93062 48062 48060 59260 59220152016201720182019010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Galutinis kuro ir energijos suvartojimas namų ūkiuose pagal kuro ir energijos rūšis 2015–2019 m.

Teradžauliais

 

2015

2016

2017

2018

2019

Akmens ir rusvosios anglys

1 461

1 515

1 749

1 583

1 327

Durpės kurui

40

48

51

70

50

Malkos, kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekos

20 543

20 260

19 686

20 083

19 317

Antrinis kietasis kuras (koksas ir puskoksis, anglių, durpių briketai, medžio anglys, durpių granulės)

448

548

601

680

552

Gamtinės dujos

5 137

6 090

6 438

6 897

6 734

Naftos produktai, iš viso

1 708

2 026

2 311

2 311

2 490

Suskystintos ir nesuskystintos naftos dujos

1 300

1 400

1 515

1 466

1 597

Sunkieji naftos produktai (dyzelinas, skystasis kuras (mazutas), gazoliai šildyti ir laivams bunkeriuoti)

408

626

796

845

893

Elektros energija

9 577

9 990

10 215

10 744

10 486

Šiluminė energija

17 992

19 525

19 879

19 763

18 659


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kuro suvartojimas namų ūkiuose 2015–2019 m.

 

2015

2016

2017

2018

2019

Akmens anglys, tūkst. tonų

58,1

60,3

69,7

63,0

52,8

Durpės kurui ir durpių briketai, tūkst. tonų

37,0

45,1

49,5

57,1

45,8

Malkos, kurui skirta mediena ir žėmės ūkio atliekos, tūkst. m3

2 505,1

2 470,6

2 400,4

2 449,1

2 355,7

Suskystintos naftos dujos, tūkst. tonų

28,5

30,6

33,1

32,0

34,9

Kūrenimui skirtas gazolis, tūkst. tonų

9,5

14,6

18,6

21,7

20,8


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Malkų, kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekų suvartojimo namų ūkiuose kryptys 2015–2019 m.

Tūkst. m3

Created with Highcharts 6.1.444,846,548,039,547,6106,0110,2112,8121,1132,82204,92292,42239,62310,02324,7Būstui šildytiKarštam vandeniui ruoštiMaistui gaminti2019201820172016201501002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9002 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 700

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kito kuro suvartojimo namų ūkiuose kryptys 2019 m.

Būstui šildyti

Karštam vandeniui ruošti

Maistui gaminti

Created with Highcharts 6.1.445,2 proc.45,2 proc.39,0 proc.39,0 proc.14,7 proc.14,7 proc.1,1 proc.1,1 proc.Akmens anglysDurpės kurui ir durpių briketaiKūrenimui skirtas gazolisSuskystintos naftos dujos

 

Created with Highcharts 6.1.429,8 proc.29,8 proc.23,1 proc.23,1 proc.46,2 proc.46,2 proc.1,0 proc.1,0 proc.Akmens anglysDurpės kurui ir durpių briketaiKūrenimui skirtas gazolisSuskystintos naftos dujos

 

Created with Highcharts 6.1.40,9 proc.0,9 proc.2,3 proc.2,3 proc.0,0 proc.0,0 proc.96,8 proc.96,8 proc.Akmens anglysDurpės kurui ir durpių briketaiKūrenimui skirtas gazolisSuskystintos naftos dujos

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Energijos suvartojimas namų ūkiuose 2015–2019 m.

GWh

 

2015

2016

2017

2018

2019

Gamtinės dujos

1 585,4

1 879,6

1 987,1

2 128,5

2 078,3

Šiluminė energija

4 997,9

5 423,6

5 521,9

5 489,7

5 182,8

Elektros energija

2 660,0

2 775,0

2 837,6

2 984,5

2 912,7


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Energijos suvartojimo namų ūkiuose kryptys 2015–2019 m.

GWh

Created with Highcharts 6.1.44 431,34 431,3751,5751,51 386,21 386,2218,2218,2473,9473,9163,1163,1136,9136,9168,9168,9Šiluminė energijaGamtinės dujosElektros energijaBūstui šildytiKarštam vandeniui ruoštiMaistui gaminti01 0002 0003 0004 0005 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos suvartojimo namų ūkiuose krypčių struktūra 2019 m.

Apšvietimo ir elektros prietaisams – 2 443,8 GWh

Maistui gaminti – 168,9 GWh

Būstui šildyti – 163,1 GWh

Karštam vandeniui ruošti – 136,9 GWh

Created with Highcharts 6.1.483,9 proc.83,9 proc.5,8 proc.5,8 proc.5,6 proc.5,6 proc.4,7 proc.4,7 proc.Apšvietimo ir elektros prietaisamsMaistui gamintiBūstui šildytiKarštam vandeniui ruošti

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Kuro galutinis suvartojimas pramonėje

Energijos galutinis suvartojimas pramonėje

Vidutinis būste suvartotas energijos kiekis