Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2020 m. leidimas)

Vanduo

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Vanduo

 

Pagrindiniai vandens suvartojimo rodikliai 2015–2019

Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, mln. m3 per metus

 

2015

2016

2017

2018

2019

Paimto vandens kiekis, iš viso

2 785,3

2 790,5

2 769,1

2 562,9

2 748,5

iš jo požeminio

140,0

140,9

140,4

147,1

147,8

Sunaudoto vandens kiekis, iš viso

2 759,9

2 766,3

2 746,7

2 539,2

2 724,1

iš jo požeminio

114,6

116,8

117,9

123,5

123,4

pramonės reikmėms

42,5

42,7

56,4

55,7

59,2

energetikai

2 521,9

2 521,8

2 477,8

2 270,4

2 446,5

ūkio ir buities reikmėms

134,8

142,9

153,8

156,3

160,7

žemės ūkio reikmėms

3,3

3,4

3,8

3,7

4,0

žuvininkystei

57,4

55,5

54,8

53,1

53,7

Vandens nuostoliai

25,4

24,2

22,5

23,7

24,4

Vandens kiekis apytakinėse ir pakartotinio naudojimo sistemose

279,5

282,1

273,0

261,3

260,4


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vandens suvartojimas pagal reikmes 2015–2019 m.

Mln. m3 per metus

Created with Highcharts 6.1.4134,8134,8143,0143,0153,8153,8156,3156,3160,7160,742,542,542,742,756,456,455,755,759,259,23,43,43,43,43,83,83,73,74,04,0Ūkio ir buities reikmėmsPramonės reikmėmsŽemės ūkio reikmėms20152016201720182019050100150200

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis 2015–2019 m.

Mln. m3 per metus

Created with Highcharts 6.1.42785,22785,22814,62814,62814,02814,02576,62576,62750,72750,72015201620172018201905001 0001 5002 0002 5003 0003 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ūkio, buities ir gamybos nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis 2019 m.

Created with Highcharts 6.1.493,8 proc.93,8 proc.4,4 proc.4,4 proc.1,8 proc.1,8 proc.Išleista nuotekų, kurių nereikia valytiIšleista išvalytų iki normos nuotekųIšleista nepakankamai išvalytų nuotekų

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje