Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2020 m. leidimas)

Energijos balansas

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Energijos balansas

 

2019 m. pirminės energijos gamyboje pagrindinę  dalį sudarė malkos, kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekos – 61,6 proc., hidroenergija, vėjo, saulės, geoterminė ir cheminių procesų energija sudarė 21,5 proc.

 

Pirminės energijos gamyba 2015–2019 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.475 98175 98177 27877 27885 19485 19484 44984 44983 78583 78520152016201720182019010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 000100 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pirminės energijos gamyba pagal kuro ir energijos rūšis 2019 m.

Malkos, kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekos 51 641 TJ

Hidroenergija, vėjo, saulės, geoterminė, ir cheminių  procesų energija 18 003 TJ

Biodujos ir skystasis biokuras (bioetanolis, bio-ETBE (etil-tercijo-butil-esteris), biodyzelinas (metilo esteris) 8 271 TJ

Pramoninės ir komunalinės atliekos 2 766 TJ

Žalia nafta ir kiti pradiniai produktai naftą perdirbančiai įmonei 1 675 TJ

Aplinkos šilumos energija 1076 TJ

Durpės kurui 353 TJ

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pirminės energijos gamybos pagal kuro ir energijos rūšis struktūra 2019 m.

Created with Highcharts 6.1.461,6 proc.61,6 proc.21,5 proc.21,5 proc.9,9 proc.9,9 proc.5,7 proc.5,7 proc.Malkos kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekosHidroenergija vėjo geoterminė saulės ir cheminių procesų energijaBiodujos ir skystasis biokuras*Kita**

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Importas ir eksportas pagal kuro ir energijos rūšis 2019 m.

Teradžauliais

Importas

Eksportas

Created with Highcharts 6.1.4413 469413 46996 18996 18948 18648 18639 33139 3317 1617 1615 7125 7122 1082 1081 4731 473Žalia nafta ir kiti pradiniai produktaiGamtinės dujosElektros energijaNaftos produktaiAkmens ir rusvosios anglysMalkos kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekosBiodujos ir skystieji biodegalai*Antrinis kietasis kuras0200 000400 000600 000

 

Created with Highcharts 6.1.4315 024315 02418 15818 15814 54914 5496 2196 2195 3315 3311 5921 59284842020Naftos produktaiGamtinės dujosElektros energijaMalkos kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekosBiodujos ir skystieji biodegalai*Žalia nafta ir kiti pradiniai produktaiAntrinis kietasis kurasDurpės kurui0200 000400 000600 000

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Naftos produktų importo ir eksporto struktūra 2019 m.

Importas

Eksportas

Created with Highcharts 6.1.468,6 proc.68,6 proc.9,9 proc.9,9 proc.8,9 proc.8,9 proc.12,6 proc.12,6 proc.Sunkieji naftos produktai*Lengvieji naftos produktai**Suskystintos ir nesuskystintos naftos dujosKiti naftos produktai***

 

Created with Highcharts 6.1.454,5 proc.54,5 proc.35,9 proc.35,9 proc.4,1 proc.4,1 proc.5,4 proc.5,4 proc.Sunkieji naftos produktai*Lengvieji naftos produktai**Suskystintos ir nesuskystintos naftos dujosKiti naftos produktai***

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

_________________________

*Sunkieji naftos produktai (dyzelinas, skystasis kuras (mazutas), gazoliai šildyti ir laivams bunkeriuoti)
**Lengvieji naftos produktai (automobilių benzinas, aviacinis benzinas, žibaliniai ir benzininiai reaktyviniai degalai, pirminis benzinas)
***Kiti naftos produktai (naftos koksas, naftos bitumas, tepalinės alyvos ir kitos alyvos, siera, parafinas, vaškas)

 

Bendrosios vidaus sąnaudos 2015–2019 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.4299 555299 555306 803306 803321 088321 088327 267327 267325 878325 87820152016201720182019050 000100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019 m. didžiausią bendrųjų šalies kuro ir energijos sąnaudų dalį sudarė žalia nafta ir naftos produktai (39 proc.) bei gamtinės dujos (23,9 proc.).

 

Created with Highcharts 6.1.439,0 proc.39,0 proc.23,9 proc.23,9 proc.24,2 proc.24,2 proc.10,3 proc.10,3 proc.2,6 proc.2,6 proc.Žalia nafta ir naftos produktaiGamtinės dujosAtsinaujinantys energijos ištekliaiElektros energijaAnglys durpės ir kt.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kuro ir energijos galutinis suvartojimas 2015–2019 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.4203 554203 554213 475213 475223 790223 790234 148234 148233 693233 69320152016201720182019050 000100 000150 000200 000250 000300 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Galutinis energijos suvartojimas 2019 m., palyginti su 2018 m. šiek tiek sumažėjo (0,2 proc.) Daugiausia – 40,9 proc. energijos buvo sunaudota transporto sektoriuje, namų ūkiuose buvo suvartota 25,9 proc. energijos. Transporto sektoriuje 2019 m. sunaudota 3,1 proc. daugiau energijos nei 2018 m., o namų ūkiuose – 3,9 proc. mažiau.

 

Kuro ir energijos galutinis suvartojimas pagal sektorius 2019 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.495 61595 61560 59260 59244 77444 77426 23926 2394 6334 6331 7871 7875353TransporteNamų ūkiuosePramonėjePaslaugų sektoriuje ir kitose veikloseŽemės ūkyjeStatybojeŽvejyboje05 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 00055 00060 00065 00070 00075 00080 00085 00090 00095 000100 000105 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 


Energijos rūšių balansai

 

Elektros energijos poreikis Lietuvoje 2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjo 1,3 proc. ir sudarė 13,3 TWh. 2019 m. Lietuvos poreikiams užtikrinti buvo importuota 70 proc. elektros energijos, o pagaminta – 3,97 TWh. Elektros energijos gamyba šalyje padidėjo 13,1 proc. Iš atsinaujinančių energijos išteklių 2019 m. pagaminta 62,2 proc. visos elektros energijos.

 

Energijos bendroji gamyba 2015–2019 m.

Natūriniais vnt.

 

2015

2016

2017

2018

2019

Hidroenergija, GWh

349,6

453,9

602,4

431

345,4

Geoterminė energija, GWh               

9,0

11,4

4,3

-

-

Cheminių procesų energija, GWh

2 666,8

2 624,0

3 268,0

3 131,2

3 065,0

Saulės energija, GWh

73,3

66,5

68,0

86,6

91,1

Vėjo energija, GWh

810,3

1 135,9

1 363,8

1 144,0

1 499,4

Aplinkos šilumos energija (visas šilumos kiekis), GWh*               

-

-

-

284,4

298,9

Šiluminė energija, GWh

11 516,7

11 985,6

12 984,9

12 751,4

11 882,4

Elektros energija, GWh

4 932,9

4 265,7

4 187,2

3 511,1

3 971,6


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

______________
*Visas šilumos siurbliais išgautos tinkamos naudoti šilumos kiekis.

 

Šiluminė energija 2015–2019 m.

GWh

Created with Highcharts 6.1.411516,711516,711985,611985,612984,912984,912751,412751,411882,411882,49285,29285,29697,29697,2107071070710583,510583,59837,29837,2Bendroji gamybaGalutinis suvartojimas2015201620172018201902 5005 0007 50010 00012 50015 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šiluminės energijos bendroji gamyba pagal įrenginių tipus 2015–2019 m.

GWh

 

2015

2016

2017

2018

2019

Šiluminėse elektrinėse (pagrindinė veikla – gaminti energiją)

3 609,9

3 515,1

3 626,6

3 713,7

3 317,8

Šiluminėse pramonės įmonių elektrinėse

18,2

14,3

13,5

13,1

10,7

Katilinėse (pagrindinė veikla – gaminti energija)

4 900,6

5 462,8

5 724,9

5 560,2

5 033,4

Pramonės įmonių katilinėse

287,2

331,5

339,2

333,2

455,5

Geoterminiuose įrenginiuose

34,0

37,9

12,7

-

-

Kituose įrenginiuose, naudojant cheminių procesų energiją

2 666,8

2 624,0

3 268,0

3 131,2

3 065,0


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šiluminės energijos transportavimo ir paskirstymo nuostoliai 2015–2019 m.

GWh

Created with Highcharts 6.1.41 377,41 377,41 395,91 395,91 393,41 393,41 347,61 347,61 251,31 251,320152016201720182019122512501275130013251350137514001425

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šiluminės energijos galutinis suvartojimas pagal sektorius 2015–2019 m.

GWh

 

2015

2016

2017

2018

2019

Pramonėje

2 192,1

2 180,0

2 756,0

2 678,7

2 558,3

Statyboje

14,1

17,0

24,8

20,8

17,5

Žemės ūkyje

53,8

56,4

53,1

49,7

41,9

Paslaugų sektoriuje ir kitose veiklose

2 027,3

2 020,2

2 351,2

2 344,6

2 036,7

Namų ūkiuose

4 997,9

5 423,6

5 521,9

5 489,7

5 182,8


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šiluminės energijos galutinio suvartojimo pagal sektorius struktūra 2019 m.

GWh

Created with Highcharts 6.1.452,7 proc.52,7 proc.26 proc.26 proc.20,7 proc.20,7 proc.0,4 proc.0,4 proc.0,2 proc.0,2 proc.Namų ūkiaiPramonėPaslaugų sektorius ir kitos veiklosŽemės ūkisStatyba

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energija 2015–2019 m.

GWh

Created with Highcharts 6.1.44 932,94 265,74 187,23 511,13 971,612 140,612 540,412 864,413 143,613 315,29 342,19 750,110 059,210 398,310 541,1Bendroji gamybaBendrasis sunaudojimasGalutinis suvartojimas2015201620172018201902 5005 0007 50010 00012 50015 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos bendroji gamyba pagal įrenginių tipus 2015–2019 m.

GWh

 

2015

2016

2017

2018

2019

Bendroji gamyba, iš viso

4 932,9

4 265,7

4 187,2

3 511,1

3 971,6

Šiluminės elektrinės (pagrindinė veikla – gaminti energiją)

2 095,2

1 131,7

747,9

673,7

612,4

Šiluminės pramonės įmonių elektrinės

665,7

618,3

575,9

415,5

598

Saulės elektrinės

73,3

66,5

68

86,6

91,1

Hidroelektrinėse

349,6

453,9

602,4

431

345,4

Hidroakomuliacinės elektrinės

674,6

589,7

579

528,6

602,3

Vėjo jėgainės

810,3

1 135,9

1 363,8

1 144

1 499,4

Kiti įrenginiai (naudojant cheminių procesų energiją)

264,2

269,7

250,2

231,7

223,0


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos importas ir eksportas 2015–2019 m.

GWh

Created with Highcharts 6.1.47 459,87 459,810 101,410 101,411 179,811 179,812 437,112 437,113 385,113 385,1252,1252,11 826,71 826,72 502,62 502,62 804,62 804,64 041,54 041,5ImportasEksportas2015201620172018201902 5005 0007 50010 00012 50015 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos transportavimo ir paskirstymo nuostoliai 2015–2019 m.

GWh

Created with Highcharts 6.1.4792,3792,3906,9906,9914,0914,0934,5934,5886,1886,1201520162017201820197508008509009501 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos galutinis suvartojimas pagal sektorius 2015–2019 m.

GWh

 

2015

2016

2017

2018

2019

Pramonėje

3 169,7

3 268,8

3 496,6

3 528,6

3 645,2

Statyboje

143,4

147,7

138,7

157,1

148,8

Transporte

67,3

72,0

74,3

79,8

77,5

Žemės ūkyje

187,8

202,5

200,5

209,6

211,1

Žvejyboje

3,9

3,7

4,2

2,2

2,6

Paslaugų sektoriuje ir kitose veiklose

3 109,8

3 280,4

3 307,3

3 436,5

3 543,2

Namų ūkiuose

2 660,2

2 775,0

2 837,6

2 984,5

2 912,7


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos galutinio suvartojimo pagal sektorius struktūra 2019 m.

Created with Highcharts 6.1.434,6 proc.34,6 proc.33,6 proc.33,6 proc.27,6 proc.27,6 proc.2 proc.2 proc.1,4 proc.1,4 proc.0,8 proc.0,8 proc.PramonėPaslaugų sektorius ir kitos veiklosNamų ūkiaiŽemės ūkisStatybaTransportas

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 


Kuro rūšių balansai

 

Kuro gamyba (įskaitant regeneruotus produktus ir reklasifikavimą) 2015–2019 m.

Natūriniais vnt.

 

2015

2016

2017

2018

2019

Durpės kurui, tūkst. tonų

74,4

17,0

24,2

28,3

30,1

Durpių briketai ir durpių granulės, tūkst. tonų

4,7

5,8

4,8

3,7

2,8

Malkos ir kurui skirtos medienos atliekos, tūkst. kubinių metrų

6 079,5

6 054,5

6 580,5

6 421,6

6 215,7

Žemės ūkio atliekos, tūkst. tonų

39,9

40,3

36,5

41,2

45,8

Medžio anglys, tūkst. tonų

0,8

0,5

0,3

0,5

0,5

Skystasis kuras (mazutas), turintis mažiau kaip 1 % sieros, tūkst. tonų

6,7

6,4

8,5

4,6

10,5

Skystasis kuras (mazutas), turintis 1 % ir daugiau sieros, tūkst. tonų

1 563,6

1 840,6

1 686,1

1 681,9

1 538,5

Suskystintos naftos dujos, tūkst. tonų

265,7

292,6

313,4

299,9

357,9

Automobilių benzinas (su biodegalais), tūkst. tonų

2 444,7

2 667,2

2 787,3

2 596,2

2 505,7

Bioetanolis, tūkst. tonų

17,4

14,1

13,4

17,1

17,0

Kelių transporto dyzelinas (su biodegalais), tūkst. tonų

3 645,6

3 849,9

3 966,5

3 846,1

3 720,7

Kūrenimui skirti ir kiti gazoliai (su biodegalais), tūkst. tonų

111,5

118,2

142,5

160,6

164,7

Biodyzelinas – metilo (etilo) esteris, tūkst. tonų

117,6

103,1

118,2

154,2

167,0

Žibaliniai reaktyviniai degalai, tūkst. tonų

180,0

231,8

283,7

336,5

351,1

Naftos bitumas, tūkst. tonų

137,2

165,7

209,4

241,8

371,8

Tepalinės ir kitos alyvos, tūkst. tonų

46,0

56,0

65,6

71,6

85,6

Naftos įmonių žaliava, naftos perdirbimo produktų pusgaminiai, kuro priedai, tūkst. tonų

14,3

1,7

-

11,3

5,5

Žalia nafta, tūkst. tonų

73,1

63,6

55,2

46,0

39,8

Nesuskystintos naftos dujos, tūkst. tonų

329,7

345,7

352,4

332,4

301,8

Naftos koksas, tūkst. tonų

114,7

127,0

119,2

121,4

121,7

Siera (iš naftos), tūkst. tonų

84,0

94,5

94,0

94,0

86,0

Sąvartynų biodujos, mln. kubinių metrų

17,1

17,8

10,7

20,9

18,3

Nuotekų valymo dumblų biodujos, mln. kubinių metrų

14,7

15,8

15,2

14,5

14,3

Žemės ūkio atliekų biodujos, mln. kubinių metrų

17,2

33,4

41,7

42,4

49,0

Pramoninės atliekos (neatsinaujinančios), tūkst. tonų

27,9

29,5

15,1

55,3

67,9

Pramoninės atliekos (atsinaujinančios), tūkst. tonų

...

13,2

21,3

54,7

58,1

Komunalinės atliekos (atsinaujinančios), tūkst. tonų

83,1

99,4

140,8

80,6

78,2

Komunalinės atliekos (neatsinaujinančios), tūkst. tonų

76,9

116,1

104,2

73,8

73,5


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kuro galutinis suvartojimas 2015–2019 m.

Natūriniais vnt.

 

2015

2016

2017

2018

2019

Antracitas, tūkst. tonų

-

1,0

0,2

0,0

0,0

Kitos bituminės akmens anglys, tūkst. tonų

248,5

241,8

246,7

262,5

258,3

Subbituminės akmens anglys, tūkst. tonų

-

0,6

3,0

1,2

1,3

Lignitas arba rusvosios anglys, tūkst. tonų

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

Koksas ir puskoksis, tūkst. tonų

13,6

16,0

16,9

18,7

16,9

Durpės kurui, tūkst. tonų

10,6

12,6

13,2

15,4

10,0

Durpių briketai ir durpių granulės, tūkst. tonų

48,9

58,5

64,7

74,8

60,2

Malkos ir kurui skirtos medienos atliekos, tūkst. kubinių metrų

3 151,3

3 158,4

3 108,9

3 212,9

3 106,9

Žemės ūkio atliekos, tūkst. tonų

7,5

8,3

7,5

6,4

9,1

Medžio anglys, tūkst. tonų

2,1

1,3

2,3

2,6

3,5

Skystasis kuras (mazutas), turintis mažiau kaip 1 % sieros, tūkst. tonų

8,3

8,4

8,8

5,0

6,6

Skystasis kuras (mazutas), turintis 1 % ir daugiau sieros, tūkst. tonų

1,7

1,2

2,3

0,4

0,6

Suskystintos naftos dujos, tūkst. tonų

159,8

156,8

153,0

143,6

144,8

Automobilių benzinas (su biodegalais), tūkst. tonų

206,1

216,1

215,9

234,8

247,2

Bioetanolis, tūkst. tonų

15,0

9,9

12,8

12,4

15,1

Kelių transporto dyzelinas (su biodegalais), tūkst. tonų

1 339,9

1 447,0

1 546,3

1 654,7

1 721,5

Kūrenimui skirti ir kiti gazoliai (su biodegalais), tūkst. tonų

82,1

82,1

92,7

102,6

99,6

Biodyzelinas – metilo (etilo) esteris, tūkst. tonų

65,4

56,7

71,8

79,0

74,0

Aviaciniai benzinai, tūkst. tonų

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

Žibaliniai reaktyviniai degalai, tūkst. tonų

90,7

100,7

110,9

128,6

128,9

Gamtinės dujos, GWh

6 705,7

7 123,6

7 363,4

7 713,8

7 547,6

Sąvartynų biodujos, mln. kubinių metrų

0,2

0,7

0,8

1,3

1,1

Nuotekų valymo dumblų biodujos, mln. kubinių metrų

9,4

10,3

9,2

8,9

8,7

Žemės ūkio atliekų biodujos, mln. kubinių metrų

6,0

6,2

7,3

7,1

8,6

Pramoninės atliekos (neatsinaujinančios), tūkst. tonų

-

-

-

3,8

4,4


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.