Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2020 m. leidimas)

Oro kokybė, tarša

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Oro kokybė, tarša

 

Vidutinė metinė didžiausia užfiksuota kietųjų dalelių KD10 koncentracija miestuose, µg/m3 2019 m.

Oro kokybės tyrimų stočių duomenys

Created with Highcharts 6.1.4343430302727262626262424242418181515KaunasPetrašiūnaiVilniusŽirmūnaiMažeikiaiPanevėžysCentrasKlaipėdaŠilutės plentasŠiauliaiNaujoji AkmenėKėdainiaiJonava10152025303540

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinė metinė didžiausia užfiksuota sieros dioksido koncentracija miestuose, µg/m3 2019 m.

Oro kokybės tyrimų stočių duomenys

Created with Highcharts 6.1.410,410,46,66,65,85,85,05,04,84,84,44,44,14,1MažeikiaiNaujoji AkmenėVilniusSenamiestisKlaipėdaCentrasŠiauliaiKaunasPetrašiūnaiKėdainiai051015

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinė metinė didžiausia užfiksuota azoto dioksido koncentracija miestuose, µg/m3 2019 m.

Oro kokybės tyrimų stočių duomenys

Created with Highcharts 6.1.4313124242020191918181010111177VilniusŽirmūnaiKlaipėdaŠilutės plentasKaunasPetrašiūnaiŠiauliaiPanevėžysCentrasJonavaKėdainiaiMažeikiai510152025303540

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Į atmosferą išmestų teršalų kiekis 2018 m.

Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.4139,9139,958,158,142,642,638,938,912,812,8Anglies monoksidasAzoto oksidaiLakūs organiniai junginiaiAmoniakasSieros oksidai0255075100125150

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Į atmosferą išmestų teršalų kiekis pagal teršalų išmetimo šaltinius 2018 m.

Tūkst. tonų

 

Amoniakas

Anglies monoksidas

Azoto oksidai

Lakūs organiniai junginiai

Sieros oksidai

Elektros energijos ir šilumos gamyba

0,87

8,48

3,31

0,39

1,56

Kelių transportas: keleiviniai automobiliai

0,16

23,41

4,21

1,50

0,01

Kelių transportas: sunkusis krovininis transportas

0,01

4,34

18,60

1,48

0,01

Namų ūkiai: stacionarus kuro deginimas

0,69

84,68

1,66

9,67

0,83

Dažų, tirpiklių ir kitų produktų naudojimas namų ūkiuose

-

-

-

2,82

-

Maisto produktų, gėrimų gamyba

-

-

-

4,77

-

Mėšlo tvarkymas – pieniniai galvijai

2,45

-

0,04

3,65

-

Mėšlo tvarkymas – nepieniniai galvijai

2,15

-

0,02

2,77

-

Mėšlo tvarkymas – kiaulės

2,27

-

0,02

0,38

-

Neorganinių azoto trąšų naudojimas

13,92

-

10,33

-

-

Mėšlo ir kitų organinių trąšų naudojimas

11,05

-

3,76

-

-


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Teršalai, išmesti į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių 2018–2019 m.

Tonos

Created with Highcharts 6.1.425 902,925 902,913 972,713 972,711 027,711 027,78 601,58 601,53 716,73 716,723 696,123 696,114 148,814 148,89 962,49 962,48 653,98 653,93 454,43 454,420182019Anglies monoksidasLakūs organiniai junginiaiSieros dioksidasAzoto oksidaiFluoras ir kiti teršalai05 00010 00015 00020 00025 00030 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Teršalai, išmesti į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių pagal apskritis 2019

Tonos

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iš viso (CO2 ekvivalentu)* 2015–2018 m.

Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.420 400,420 400,420 420,420 420,420 617,620 617,620 266,820 266,8201520162017201805 00010 00015 00020 00025 000

 

______________
* Išskyrus LULUCF (žemėnaudą ir miškininkystę) ir memo punktus.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis* 2015–2018 m.

Tūkst. tonų

 

2015

2016

2017

2018

Anglies dioksidas

13 297,1

13 327,5

13 545,9

13 669,5

Metanas

137,0

133,3

131,1

122,6

Azoto suboksidas

10,4

10,2

10,3

9,9

Hidrofluorangliavandeniliai (CO2 ekvivalentu)

567,8

722,3

718,6

571,2

Sieros heksafluoridas (CO2 ekvivalentu)

5,3

4,6

7,7

6,4

Azoto trifluoridas (CO2 ekvivalentu)

0,3

0,2

0,0

0,0

______________
* Išskyrus LULUCF (žemėnaudą ir miškininkystę) ir memo punktus.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Anglies dioksido kiekis pagal sektorius 2015–2018 m.

Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.40,91,30,65,725,826,332,337,22 400,32 664,72 367,72 650,811 242,510 853,610 927,010 603,4EnergetikaPramonės procesai ir produktų naudojimasŽemės ūkisAtliekų tvarkymas201820172016201503 0006 0009 00012 00015 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektrinių kelių transporto priemonių skaičius metų pabaigoje 2011–2019 m.

Vnt.

Created with Highcharts 6.1.45425425825826106105665666706708558551 1521 1521 5551 5552 2032 20320112012201320142015201620172018201905001 0001 5002 0002 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 


Daugiau:

Namų ūkių teršalų kiekis, išmestas į atmosferą 

Teršalų išmetimas į atmosferą paga EVRK