Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2020 m. leidimas)

Atsinaujinantys energijos ištekliai

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Atsinaujinančių kuro rūšių ištekliai

 

ES šalys yra numačiusios iki 2020 m. iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminti nemažiau kaip 20 proc. visos Europoje pagaminamos energijos. Lietuvai iki minėto laikotarpio numatyta pasiekti 23 proc. Šį tikslą Lietuva pasiekė jau 2014 m.

 

Didžiausią atsinaujinančios energijos potencialą turi kietasis biokuras – malkos ir kurui skirtos medienos bei žemės ūkio atliekos. 2019 m. didžiausias jo kiekis buvo suvartotas elektrai ir centralizuotai tiekiamai šilumai gaminti (50,1 proc.) bei namų ūkiuose (37,6 proc.).

.2019 m. Lietuvoje veikiantys vėjo jėgainių parkai kartu su mažosiomis vėjo elektrinėmis pagamino 1,5 TWh elektros energijos ir tai sudarė kiek daugiau nei trečdalį visos šalyje pagamintos elektros energijos, arba daugiau kaip 11,2 proc. šalyje suvartotos elektros energijos. Lietuvos vėjo jėgainių parkai pernai pagamino daugiausia elektros per visą šalies vėjo energetikos istoriją, o rekordinę gamybą lėmė oro sąlygos ir tobulėjančios technologijos. Lietuvoje šiuo metu veikia 23 vėjo jėgainių parkai. Kartu su mažosiomis vėjo elektrinėmis 2019 m. pabaigoje bendra įrengtų elektrinių galia sudarė 534 MW.

Atsinaujinančią elektros energiją generuojančios saulės elektrinės 2019 m. pagamino 91,1 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos, arba 5,2 proc. daugiau nei 2018 m. Tai gana svarbu, nes taip skatinama vietinė elektros energijos gamyba ir prisidedama prie tarptautinių klimato kaitos stabdymo tikslų įgyvendinimo.

Vandens jėgainės 2019 m. pagamino 345,4 mln. kWh elektros energijos, t. y. 19,9 proc. mažiau nei 2018 m.

Iš atsinaujinančių energijos išteklių 2019 m. pagaminta 60,1 proc. visos elektros energijos.

Pastaraisiais metais vis plačiau elektros energijos gamybai panaudojamos biodujos. 2019 m. iš biodujų buvo pagaminta 154,4 mln. kWh elektros energijos, t. y. 10,4 proc. daugiau nei 2018 m.

Biodegalų naudojimas mažina aplinkos taršą. Lietuvoje yra naudojamos dvi biodegalų rūšys – biodyzelinas ir bioetanolis. 2019 m. transporte buvo suvartota 74 tūkst. tonų biodyzelino ir 15,1 tūkst. tonų bioetanolio.

 

Atsinaujinančių energijos išteklių sąnaudų struktūra 2019 m.

Procentais

Created with Highcharts 6.1.478,4 proc.78,4 proc.8,2 proc.8,2 proc.4,8 proc.4,8 proc.2,5 proc.2,5 proc.2,0 proc.2,0 proc.1,9 proc.1,9 proc.1,7 proc.1,7 proc.0,5 proc.0,5 proc.Kietasis biokurasVėjo energijaBiodegalaiBiodujosKomunalinės ir pramoninės atliekos (atsinaujinančios)HidroenergijaAplinkos šilumos energijaSaulės energija

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Atskirų atsinaujinančios energijos rūšių bendrasis sunaudojimas 2015–2019 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.42 9172 9174 0894 0894 9104 9104 1184 1185 3985 3981 2591 2591 6341 6342 1692 1691 5521 5521 2431 243264264239239245245312312328328764764810810Vėjo energijaHidroenergijaSaulės energijaAplinkos šilumos energija (atsinaujinanti dalis)2015201620172018201901 0002 0003 0004 0005 0006 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Malkų ir kurui skirtų medienos atliekų sunaudojimas 2015–2019 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.450 21250 21250 26650 26652 49452 49453 03653 03652 03352 03325 83925 83925 89825 89825 49225 49226 34726 34725 47825 478Bendrasis sunaudojimasGalutinis suvartojimas20152016201720182019010 00020 00030 00040 00050 00060 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Žemės ūkio atliekų sunaudojimas 2015–2019 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.41781782062062012012002002292291101101211211111119393135135Bendrasis sunaudojimasGalutinis suvartojimas20152016201720182019050100150200250

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Biodujų bendrasis sunaudojimas 2015–2019 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.4980847834669344366418213356343286289303316294Nuotekų valymo dumblųSąvartynųŽemės ūkio atliekų201920182017201620150501001502002503003504004505005506006507007508008509009501 0001 0501 1001 1501 2001 2501 3001 3501 4001 4501 5001 5501 6001 6501 7001 750

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Atsinaujinančių pramoninių ir komunalinių atliekų bendrasis sunaudojimas 2015–2019 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.47558221 228903659570563184140Pramoninės atliekosKomunalinės atliekos201920182017201620150501001502002503003504004505005506006507007508008509009501 0001 0501 1001 1501 2001 2501 3001 3501 4001 4501 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Biodegalų bendrasis sunaudojimas 2015–2019 m.

Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.42 7412 9222 6582 0972 422409334344269442BioetanolisBiodyzelinas – metilo (etilo) esteris2019201820172016201501002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9002 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002 9003 0003 1003 2003 3003 4003 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis suvartojime 2015–2019 m.

Procentais

 

2015

2016

2017

2018

2019

Bendrame galutiniame energijos suvartojime

25,8

25,6

26,0

25,3

25,5

Galutiniame energijos suvartojime šildymui ir aušinimui

46,1

46,6

46,5

45,6

47,4

Bendrame elektros energijos suvartojime

15,6

16,9

18,3

18,4

18,8

Galutiniame energijos suvartojime transporto sektoriuje

4,6

3,6

4,3

4,3

4,0


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.