Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2022 m. leid.)

Atliekos

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Atliekos

Atliekų susidarymas 2018–2020 m.
Tonomis

Created with Highcharts 6.1.45 442 579,45 442 579,45 407 6595 407 6594 851 000,44 851 000,41 331 083,61 331 083,61 440 242,81 440 242,81 551 356,41 551 356,4SurinktaSusidarė atliekų apdorojimo metu20182019202001 000 0002 000 0003 000 0004 000 0005 000 0006 000 000

Aplinkos apsaugos agentūros duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Didžiausi surinktų ir susidariusių atliekų kiekiai 2020 m.
Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.41 717,81 717,8962,4962,4800,1800,1737,9737,9610,0610,0203,7203,7163,4163,4147,3147,3142,3142,3126,7126,7108,0108,096,496,494,194,168,668,653,953,950,850,8Įvairios mineralinės atliekosRūšiavimo atliekosBuitinės ir panašios atliekosStatybinės ir griovimo atliekosJuodųjų metalų atliekosPopieriaus ir kartono atliekosJuodųjų ir spalvotųjų metalų atliekosMišrios ir neišrūšiuotos medžiagosAtliekų apdorojimo atliekosAugalinės atliekosPlastikų atliekosMedienos atliekosStiklo atliekosŽemėNuotekų valymo dumblasGyvūninės ir mišrios maisto produktų atliekos02505007501 0001 2501 5001 7502 000

Aplinkos apsaugos agentūros duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Sutvarkytų atliekų kiekis pagal tvarkymo būdus 2018–2020 m.
Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.42 020,72 020,71 515,41 515,41 321,21 321,2725,7725,7420,5420,5238,2238,211,911,92,22,22 596,02 596,01 462,01 462,01 399,01 399,0826,3826,3277,2277,2183,7183,711,511,51,71,72 608,02 608,01 326,21 326,21 450,31 450,3640,9640,9272,9272,9193,1193,19,79,70,90,9201820192020Pašalinta sąvartyneApdorotaPerdirbtaIšvežta (eksportuota)Sudeginta naudojant kaip kurą ar kt. būdais energijai gautiPanaudotaPašalinta kitais būdaisSudeginta05001 0001 5002 0002 5003 000

Aplinkos apsaugos agentūros duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pavojingų atliekų kiekis 2016–2020 m.

Tonomis

Created with Highcharts 6.1.4165 323165 323156 690156 690180 369180 369188 187188 187231 712231 71220162017201820192020050 000100 000150 000200 000250 000

Aplinkos apsaugos agentūros duomenys

 

Pavojingos atliekos* 2016–2020 m.
Tonomis

 

2016

2017

2018

2019

2020

Panaudoti tirpikliai

148

160

131

177

205

Rūgščių, šarmų arba druskų atliekos

4 588

4 958

4 395

5 740

3 838

Naudota alyva

4 802

5 281

5 873

6 330

7 114

Panaudoti cheminiai katalizatoriai

447

346

121

1 299

363

Netinkamos naudoti cheminės atliekos

1 900

2 403

3 241

3 675

4 193

Mišrios cheminės atliekos

742

1 579

1 116

1 385

1 507

Cheminės nuosėdos ir liekanos

43 495

29 821

40 818

51 347

44 036

Pramoninių nuotekų valymo dumblas

163

638

37

268

125

Sveikatos priežiūros priemonių užkrečiamosios atliekos

1 242

1 244

1 323

1 710

2 375

Stiklo atliekos

0

13

-

-

-

Medienos atliekos

155

188

273

315

302

Atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB)

19

14

7

7

6

Nebenaudojamos transporto priemonės

25 280

26 115

27 532

32 400

39 837

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga

4 472

5 544

5 631

6 774

6 995

Nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys

16 654

15 074

12 935

13 522

12 927

Mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos

57

104

102

219

138

Rūšiavimo atliekos

14 929

20 921

21 336

23 382

26 164

Statybinės ir griovimo atliekos

1 819

2 204

2 507

3 916

4 673

Asbesto atliekos

9 947

14 253

14 568

17 676

20 090

Deginimo atliekos

479

301

459

281

202

Įvairios mineralinės atliekos

2

4

11

3

115

Žemė ir žemkasių iškasos

33 981

25 524

37 955

17 760

56 507

Aplinkos apsaugos agentūros duomenys

* Surinktas (susidaręs) pavojingų atliekų kiekis patekęs į atliekų tvarkymo įrenginius išskyrus atliekų apdorojimo atliekas („antrinės atliekos“)

 

Atliekų susidarymas žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.432,0 proc.32,0 proc.29,2 proc.29,2 proc.25,5 proc.25,5 proc.8,3 proc.8,3 proc.3,8 proc.3,8 proc.1,1 proc.1,1 proc.0,1 proc.0,1 proc.Mišrios komunalinės atliekosDaržininkystės atliekosMiško kirtimų atliekosGrūdų valymo atliekosSodų ir parkų tvarkymo atliekosEksploatuoti netinkamos transporto priemonėsPlastikų atliekos**

______________
*Akmens vata, perlitas, gruntas, akmenys ir kt.
**Žvejybos tinklai, plėvelė, špagatai, statybinės ir griovimo atliekos

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Organinių atliekų susidarymas ir tvarkymas žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 2020 m.
Tūkst. t

 

Susidarė atliekų

Sutvarkyta ūkyje

Perduota tvarkyti kitiems

Kiekis metų pabaigoje

Šiaudai

4 197,2

4 040,3

90,0

66,9

Grūdų valymo atliekos

59,4

31,4

27,5

0,5

Daržininkystės atliekos

209,6

207,1

0,9

1,6

Sodų ir parkų tvarkymo atliekos

27,3

23,4

2,8

1,1

Miško kirtimų atliekos

182,7

46,5

120,3

15,9

Plovimo ir valymo dumblas

5,9

3,8

1,2

0,9

Gyvūnų audinių atliekos

2,8

0,3

2,5

-

Kritę infekuoti gyvūnai

6,3

0,1

6,2

-

Mėšlas

3 103,9

2 502,1

364,7

237,1

Srutos

2 271,4

1 431,9

691,7

147,8

Atmatų duobių turinys

181,0

8,2

169,0

3,8

Mišrios komunalinės atliekos

229,3

0,9

227,9

0,5

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Organinių atliekų tvarkymas žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 2018 ir 2020 m.

2018

2020

Created with Highcharts 6.1.483,3 proc.83,3 proc.11,9 proc.11,9 proc.4,8 proc.4,8 proc.Sutvarkyta ūkyjePerduota kitiemsKiekis metų pabaigoje

 

Created with Highcharts 6.1.479,2 proc.79,2 proc.16,3 proc.16,3 proc.4,6 proc.4,6 proc.Sutvarkyta ūkyjePerduota kitiemsKiekis metų pabaigoje

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Organinės kilmės atliekų tvarkymas žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 2020 m.
Tūkst. t

 

Sutvarkyta

Kiekis metų pabaigoje

deginant

naudojant ūkyje

šalinant ūkyje

perduodant kitiems vartotojams

perduodant atliekų tvarkytojams

Šiaudai

5,1

4 018,4

16,8

86,7

3,3

66,9

Grūdų valymo atliekos

1,4

29,5

0,5

27,3

0,2

0,5

Daržininkystės atliekos

0,4

200,9

5,8

0,6

0,3

1,6

Sodų ir parkų tvarkymo atliekos

2,6

20,4

0,4

1,2

1,6

1,1

Miško kirtimų atliekos

21,9

22,1

2,5

120,3

-

15,9

Plovimo ir valymo dumblas

-

3,7

0,1

0,2

1,0

0,9

Gyvūnų audinių atliekos

-

0,3

-

0,5

2,0

-

Kritę infekuoti gyvūnai

-

-

0,1

-

6,2

-

Mėšlas

0,9

2 488,3

12,9

295,2

69,5

237,1

Srutos

-

1 411,7

20,2

691,1

0,6

147,8

Atmatų duobių turinys

-

8,0

0,2

-

169,0

3,8

Mišrios komunalinės atliekos

-

0,9

-

2,9

225,0

0,5

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Atliekų tvarkymas, rūšiavimas, perdirbimas 

Komunalinių atliekų susidarymas