Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2022 m. leid.)

Energijos balansas

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Energijos balansas


2021 m. pirminės energijos gamyboje pagrindinę dalį sudarė malkos, kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekos – 62,3 proc., hidroenergija, vėjo, saulės, geoterminė ir cheminių procesų energija sudarė 17 proc.

 

Pirminės energijos gamyba 2017–2021 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.485 19485 19484 44984 44983 85483 85483 57283 57292 22192 22120172018201920202021010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 000100 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pirminės energijos gamyba pagal kuro ir energijos rūšis 2021 m.

Malkos, kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekos 57 469 TJ

Hidroenergija, vėjo, saulės, geoterminė ir cheminių procesų energija 15 633 TJ

Biodujos ir skystasis biokuras (bioetanolis, bio-ETBE (etil-tercijo-butil-esteris), biodyzelinas (metilo esteris) 8 051 TJ

Pramoninės ir komunalinės atliekos 7 010 TJ

Žalia nafta ir kiti pradiniai produktai naftą perdirbančiai įmonei 1 207 TJ

Aplinkos šilumos energija 2 654 TJ

Durpės kurui 197 TJ

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pirminės energijos gamybos pagal kuro ir energijos rūšis struktūra 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.462,3 proc.62,3 proc.17,0 proc.17,0 proc.8,7 proc.8,7 proc.7,6 proc.7,6 proc.4,4 proc.4,4 proc.Malkos, kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekosHidroenergija, vėjo, geoterminė, saulės ir cheminių procesų energijaBiodujos ir skystasis biokuras*Pramoninės ir komunalinės atliekosKita**

_______________
*Bioetanolis, bio-ETBE (etil-tercijo-butil-esteris), biodyzelinas (metilo esteris)
**Aplinkos šilumos energija, žalia nafta ir kiti pradiniai produktai, durpės kurui

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Importas ir eksportas pagal kuro ir energijos rūšis 2021 m.
Teradžauliais

Importas

Eksportas

Created with Highcharts 6.1.4348 349348 34983 85483 85442 89642 89642 21942 2196 5026 5025 6535 6535 5395 5391 3851 385Žalia nafta ir kiti pradiniai produktaiGamtinės dujosElektros energijaNaftos produktai, iš visoMalkos, kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekosAkmens ir rusvosios anglysBiodujos ir skystasis biokuras*Antrinis kietasis kuras**0200 000400 000600 000

 

Created with Highcharts 6.1.4257 630257 63010 33910 3396 7176 7176 2126 2124 6514 6511 1311 13194942121Naftos produktaiElektros energijaBiodujos ir skystasis biokuras*Malkos, kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekosGamtinės dujosŽalia nafta ir kiti pradiniai produktaiAntrinis kietasis kuras**Durpės kurui0200 000400 000600 000

 

_____________

* Biodujos ir skystasis biokuras (bioetanolis, bio-ETBE (etil-tercijo-butil-esteris), biodyzelinas (metilo esteris)

** Antrinis kietasis kuras (koksas ir puskoksis, anglių, durpių briketai, medžio anglys, durpių granulės)

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Naftos produktų importo ir eksporto struktūra 2021 m.

Importas

Eksportas

Created with Highcharts 6.1.472,7 proc.72,7 proc.10,2 proc.10,2 proc.6,0 proc.6,0 proc.11,1 proc.11,1 proc.Sunkieji naftos produktai*Lengvieji naftos produktai**Suskystintos ir nesuskystintos naftos dujosKiti naftos produktai***

 

Created with Highcharts 6.1.449,2 proc.49,2 proc.41,5 proc.41,5 proc.4,0 proc.4,0 proc.5,3 proc.5,3 proc.Sunkieji naftos produktai*Lengvieji naftos produktai**Suskystintos ir nesuskystintos naftos dujosKiti naftos produktai***

 

_________________________
*Sunkieji naftos produktai (dyzelinas, skystasis kuras (mazutas), gazoliai šildyti ir laivams bunkeriuoti)
**Lengvieji naftos produktai (automobilių benzinas, aviacinis benzinas, žibaliniai ir benzininiai reaktyviniai degalai, pirminis benzinas)
***Kiti naftos produktai (naftos koksas, naftos bitumas, tepalinės alyvos ir kitos alyvos, siera, parafinas, vaškas)

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendrosios vidaus sąnaudos 2017–2021 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.4321 088321 088327 267327 267325 878325 878317 635317 635331 430331 43020172018201920202021200 000225 000250 000275 000300 000325 000350 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2021 m. didžiausią bendrųjų šalies kuro ir energijos sąnaudų dalį sudarė žalia nafta ir naftos produktai (36,7 proc.) bei gamtinės dujos (23,7 proc.).

 

Bendrųjų vidaus sąnaudų struktūra 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.462,6 proc.62,6 proc.15,9 proc.15,9 proc.14,2 proc.14,2 proc.5,9 proc.5,9 proc.1,4 proc.1,4 proc.Žalia nafta ir kiti pradiniai produktaiAtsinaujinantys energijos ištekliaiGamtinės dujosElektros energijaAnglys, durpės ir kt.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kuro ir energijos galutinis suvartojimas 2017–2021 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.4223 790223 790234 148234 148233 762233 762223 499223 499239 658239 65820172018201920202021050 000100 000150 000200 000250 000300 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Galutinis energijos suvartojimas 2021 m., palyginti su 2020 m., padidėjo 7,2 proc. Daugiausia – 38,7 proc. – energijos buvo sunaudota transporto sektoriuje. Šiame sektoriuje 2021 m. energijos suvartota 1,2 proc. daugiau nei 2020 m. Namų ūkiuose suvartota 28,5 proc. energijos, tai 13,7 proc. daugiau nei 2020 m.

 

Kuro ir energijos galutinis suvartojimas pagal sektorius
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.492 77592 77568 22868 22844 63244 63227 08127 0815 1025 1021 7981 798424291 69091 69060 01160 01141 06841 06824 11924 1194 7584 7581 8171 817363620202021TransporteNamų ūkiuosePramonėjePaslaugų sektoriuje ir kitose veikloseŽemės ūkyjeStatybojeŽvejyboje05 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 00055 00060 00065 00070 00075 00080 00085 00090 00095 000100 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Nuotr. iš Pixabay.com

Energijos rūšių balansai

 

Elektros energijos poreikis Lietuvoje 2021 m., palyginti su 2020 m., padidėjo 6 proc. ir sudarė 14,1 TWh. Šiam poreikiui patenkinti 2021 m. importuota 9 TWh elektros energijos, arba 64 proc. visos reikalingos elektros energijos. Lietuvoje pagaminta 5,1 TWh elektros energijos, tai yra 8 proc. mažiau nei 2020 m. Iš atsinaujinančių energijos išteklių 2021 m. pagaminta pusė visos pagamintos elektros energijos.

 

Energijos bendroji gamyba 2017–2021 m.
Natūriniais vnt.

 

2017

2018

2019

2020

2021

Hidroenergija, GWh

602,4

431,0

345,4

300,5

383,7

Geoterminė energija, GWh

4,3

-

-

-

-

Cheminių procesų energija, GWh

3 268,0

3 131,2

3 065,0

2 266,9

2 406,4

Saulės energija

68,0

86,6

91,1

128,8

190,8

Vėjo energija, GWh

1 363,8

1 144,0

1 499,4

1 551,7

1 361,7

Aplinkos šilumos energija (visas šilumos kiekis)*

-

284,4

298,9

350,6

737,2

Šiluminė energija, GWh

12 984,9

12 751,4

11 882,4

10 533,3

12 382,7

Elektros energija, GWh

4 187,2

3 511,1

3 971,6

5 517,5

5 078,6

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

______________
*Visas šilumos siurbliais išgautos tinkamos naudoti šilumos kiekis.

 

Šiluminė energija 2017–2021 m.
GWh

Created with Highcharts 6.1.412 984,912 984,912 751,412 751,411 882,411 882,410 533,310 533,312 382,712 382,710 707,010 707,010 583,510 583,59 837,29 837,28 573,68 573,610 386,610 386,6Bendroji gamybaGalutinis suvartojimas2017201820192020202102 5005 0007 50010 00012 50015 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šiluminės energijos bendroji gamyba pagal įrenginių tipus 2017–2021 m.
GWh

 

2017

2018

2019

2020

2021

Šiluminėse elektrinėse (pagrindinė veikla – gaminti energiją)

3 626,6

3 713,7

3 317,8

3 351,4

4 146,9

Šiluminėse pramonės įmonių elektrinėse

13,5

13,1

10,7

11,3

11,1

Katilinėse (pagrindinė veikla – gaminti energija)

5 724,9

5 560,2

5 033,4

4 207,4

5 294,8

Pramonės įmonių katilinėse

339,2

333,2

455,5

696,3

523,0

Geoterminiuose įrenginiuose

12,7

-

-

-

-

Kituose įrenginiuose, naudojant cheminių procesų energiją

3 268,0

3 131,2

3 065,0

2 266,9

2 406,4

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šiluminės energijos transportavimo ir paskirstymo nuostoliai 2017–2021 m.
GWh

Created with Highcharts 6.1.41 393,41 393,41 347,61 347,61 251,31 251,31 169,01 169,01 270,01 270,0201720182019202020211 1501 2001 2501 3001 3501 4001 450

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šiluminės energijos galutinis suvartojimas pagal sektorius 2017–2021 m.
GWh

 

2017

2018

2019

2020

2021

Pramonėje

2 756,0

2 678,7

2 558,3

1 793,1

2 204,2

Statyboje

24,8

20,8

17,5

16,7

18,6

Žemės ūkyje

53,1

49,7

41,9

39,9

38,9

Paslaugų sektoriuje ir kitose veiklose

2 351,2

2 344,6

2 036,7

1 835,5

2 297,1

Namų ūkiuose

5 521,9

5 489,7

5 182,8

4 888,4

5 827,8

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šiluminės energijos galutinio suvartojimo pagal sektorius struktūra 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.456,1 proc.56,1 proc.22,1 proc.22,1 proc.21,2 proc.21,2 proc.0,4 proc.0,4 proc.0,2 proc.0,2 proc.Namų ūkiuosePaslaugų sektoriuje ir kitose veiklosePramonėjeŽemės ūkyjeStatyboje

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energija 2017–2021 m.
GWh

Created with Highcharts 6.1.44 187,23 511,13 971,65 517,55 078,612 864,413 143,613 315,213 426,014 122,310 059,210 059,210 398,310 398,310 541,110 541,110 355,310 355,311 154,211 154,2Bendroji gamybaBendrasis sunaudojimasGalutinis suvartojimas2017201820192020202102 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00016 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos bendroji gamyba pagal įrenginių tipus 2017–2021 m.
GWh

 

2017

2018

2019

2020

2021

Šiluminės elektrinės (pagrindinė veikla – gaminti energiją)

747,9

673,7

612,4

1 941,2

1 735,1

Šiluminės pramonės įmonių elektrinės

575,9

415,5

598,0

609,1

504,6

Saulės elektrinės

68,0

86,6

91,1

128,8

190,8

Hidroelektrinėse

602,4

431,0

345,4

300,5

383,7

Hidroakomuliacinės elektrinės

579,0

528,6

602,3

779,6

710,2

Vėjo jėgainės

1 363,8

1 144,0

1 499,4

1 551,7

1 361,7

Kiti įrenginiai (naudojant cheminių procesų energiją)

250,2

231,7

223,0

206,6

192,5

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos importas ir eksportas 2017–2021 m.
GWh

Created with Highcharts 6.1.411 179,811 179,812 437,112 437,113 385,113 385,111 260,711 260,711 915,611 915,62 502,62 502,62 804,62 804,64 041,54 041,53 352,23 352,22 871,92 871,9ImportasEksportas2017201820192020202102 5005 0007 50010 00012 50015 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos transportavimo ir paskirstymo nuostoliai 2017–2021 m.
GWh

Created with Highcharts 6.1.4914,0914,0934,5934,5886,1886,1951,5951,5926,3926,3201720182019202020218759009259509751 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos galutinis suvartojimas pagal sektorius 2017–2021 m.
GWh

 

2017

2018

2019

2020

2021

Pramonėje

3 496,6

3 528,6

3 645,2

3 592,6

3 777,5

Statyboje

138,7

157,1

148,8

146,4

150,4

Transporte

74,3

79,8

77,5

72,7

79

Žemės ūkyje

200,5

209,6

211,1

196,3

207,8

Žvejyboje

4,2

2,2

2,6

2,1

2,2

Paslaugų sektoriuje ir kitose veiklose

3 307,3

3 436,5

3 543,2

3301

3 527,2

Namų ūkiuose

2 837,6

2 984,5

2 912,7

3 044,2

3 410,1

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos galutinio suvartojimo pagal sektorius struktūra 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.433,9 proc.33,9 proc.31,6 proc.31,6 proc.30,6 proc.30,6 proc.1,9 proc.1,9 proc.1,3 proc.1,3 proc.0,7 proc.0,7 proc.0,02 proc.0,02 proc.PramonėPaslaugų sektorius ir kitos veiklosNamų ūkiaiŽemės ūkisStatybaTransportasŽvejyba

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Nuotr. iš Pixabay.com

Kuro rūšių balansai

Kuro gamyba (įskaitant regeneruotus produktus ir reklasifikavimą) 2017–2021 m.
Natūriniais vnt.

 

2017

2018

2019

2020

2021

Durpės kurui, tūkst. tonų

24,2

28,3

30,1

17,7

16,8

Durpių briketai ir durpių granulės, tūkst. tonų

4,8

3,7

2,8

2,9

3,2

Malkos ir kurui skirtos medienos atliekos, tūkst. m³

6 580,5

6 421,6

6 215,7

6 323,4

6 938,0

Žemės ūkio atliekos, tūkst. tonų

36,5

41,2

45,8

41,5

39,4

Medžio anglys, tūkst. tonų

0,3

0,5

0,5

0,5

0,2

Skystasis kuras (mazutas), turintis mažiau kaip 1 % sieros, tūkst. tonų

8,5

4,6

10,5

5,4

6,4

Skystasis kuras (mazutas), turintis 1 % ir daugiau sieros, tūkst. tonų

1 686,1

1 681,9

1 538,5

1 107,5

1 140,6

Suskystintos naftos dujos, tūkst. tonų

313,4

299,9

357,9

300,7

293,1

Automobilių benzinas (su biodegalais), tūkst. tonų

2 787,3

2 596,2

2 505,7

2 168,7

2 433,2

Bioetanolis, tūkst. tonų

13,4

17,1

17,0

31,6

22,1

Kelių transporto dyzelinas (su biodegalais), tūkst. tonų

3 966,5

3 846,1

3 720,7

3 158,3

2 954,4

Kūrenimui skirti ir kiti gazoliai (su biodegalais), tūkst. tonų

142,5

160,6

164,7

157,1

194,7

Biodyzelinas – metilo (etilo) esteris, tūkst. tonų

118,2

154,2

167,0

162,7

156,0

Žibaliniai reaktyviniai degalai, tūkst. tonų

283,7

336,5

351,1

155,5

215,0

Naftos bitumas, tūkst. tonų

209,4

241,8

371,8

356,7

288,2

Tepalinės ir kitos alyvos, tūkst. tonų

65,6

71,6

84,8

83,6

101,0

Naftos įmonių žaliava, naftos perdirbimo produktų pusgaminiai, kuro priedai, tūkst. tonų

-

11,3

5,5

30,6

-

Žalia nafta, tūkst. tonų

55,2

46,0

39,8

31,0

27,5

Nesuskystintos naftos dujos, tūkst. tonų

352,4

332,4

301,8

246,8

278,2

Naftos koksas, tūkst. tonų

119,2

121,4

121,7

102,3

111,0

Siera (iš naftos), tūkst. tonų

94,0

94,0

86,0

71,3

73,0

Sąvartynų biodujos, mln. m³

10,7

20,9

18,3

13,7

11,6

Nuotekų valymo dumblų biodujos, mln. m³

15,2

14,5

14,3

15,0

17,0

Žemės ūkio atliekų biodujos, mln. m³

41,7

42,4

49,0

52,1

55,6

Pramoninės atliekos (neatsinaujinančios), tūkst. tonų

15,1

55,3

71,6

99,1

100,4

Pramoninės atliekos (atsinaujinančios), tūkst. tonų

21,3

54,7

61,0

82,2

107,7

Komunalinės atliekos (atsinaujinančios), tūkst. tonų

140,8

80,6

78,2

118,1

219,7

Komunalinės atliekos (neatsinaujinančios), tūkst. tonų

104,2

73,8

73,5

148,9

198,4

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kuro galutinis suvartojimas 2017–2021 m.
Natūriniais vnt.

 

2017

2018

2019

2020

2021

Antracitas, tūkst. tonų

0,2

-

-

-

-

Kitos bituminės akmens anglys, tūkst. tonų

246,7

262,5

258,3

200,6

244,4

Subbituminės akmens anglys, tūkst. tonų

3,0

1,2

1,3

0,2

-

Koksas ir puskoksis, tūkst. tonų

16,9

18,7

16,9

18,3

17,2

Durpės kurui, tūkst. tonų

13,2

15,4

10,0

4,1

3,4

Durpių briketai ir durpių granulės, tūkst. tonų

64,7

74,8

60,2

42,1

51,3

Malkos ir kurui skirtos medienos atliekos, tūkst. m³

3 108,9

3 212,9

3 106,9

3 201,5

3 235,6

Žemės ūkio atliekos, tūkst. tonų

7,5

6,4

9,1

8,9

8,1

Medžio anglys, tūkst. tonų

2,3

2,6

3,5

3,5

5,2

Skystasis kuras (mazutas), turintis mažiau kaip 1 % sieros, tūkst. tonų

8,8

5,0

6,6

6,8

4,7

Skystasis kuras (mazutas), turintis 1 % ir daugiau sieros, tūkst. tonų

2,3

0,4

0,6

0,7

0,6

Suskystintos naftos dujos, tūkst. tonų

153,0

143,6

144,8

129,5

122,7

Automobilių benzinas (su biodegalais), tūkst. tonų

215,9

234,8

247,2

251,3

253,0

Bioetanolis, tūkst. tonų

12,8

12,4

15,1

24,4

25,6

Kelių transporto dyzelinas (su biodegalais), tūkst. tonų

1 546,3

1 654,7

1 721,5

1 702,8

1 726,9

Kūrenimui skirti ir kiti gazoliai (su biodegalais), tūkst. tonų

92,7

102,6

99,6

105,7

109,9

Biodyzelinas – metilo (etilo) esteris, tūkst. tonų

71,8

79,0

74,0

98,6

124,8

Aviaciniai benzinai, tūkst. tonų

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

Žibaliniai reaktyviniai degalai, tūkst. tonų

110,9

128,6

128,9

61,5

68,8

Gamtinės dujos, GWh

7 363,4

7 713,8

7 547,6

7 531,4

8 372,8

Sąvartynų biodujos, mln. m³

0,8

1,3

1,1

0,6

0,4

Nuotekų valymo dumblų biodujos, mln. m³

9,2

8,9

8,7

9,2

11,7

Žemės ūkio atliekų biodujos, mln. m³

7,3

7,1

8,6

9,2

9,4

Pramoninės atliekos (neatsinaujinančios), tūkst. tonų

-

3,8

8,1

6,6

8,3

Pramoninės atliekos (atsinaujinančios), tūkst. tonų

-

-

2,9

2,5

3,8

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.