Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2022 m. leid.)

Kuro ir energijos suvartojimas

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Kuro ir energijos galutinis suvartojimas

Galutinis energijos suvartojimas 2021 m., palyginti su 2020 m., padidėjo 7,2 proc. Daugiausia – 38,7 proc. – energijos buvo suvartota transporto sektoriuje, namų ūkiuose buvo suvartota 28,5 proc. energijos. Transporto sektoriuje 2021 m. sunaudota 1,2 proc. daugiau energijos nei 2020 m., o namų ūkiuose  – 13,7 proc. daugiau.

Transporto sektoriuje daugiausia sunaudota kelių transporto dyzelino (1,68 mln. tonų), namų ūkių sektoriuje – biokuro (2,36 mln. m³) bei centralizuotai gautos šiluminės energijos (5,8 teravatvalandžių (TWh).

Kelių transporte 2021 m. buvo sunaudota daugiau negu 2 mln. tonų degalų, iš kurių 83,2 proc. sudaro kelių dyzelinas, 12,6 – auto­mo­bilių benzinas, 4,2 proc. – suskystintos dujos. Pastaraisiais metais kelių transporto dyzelino sunaudota 1,3 proc. daugiau nei 2020 m. Benzino paklausa padidėjo 0,6 proc., o suskystintų naftos dujų – sumažėjo 4,6 proc.


Nuotr. iš Pixabay.com

Galutinis kuro ir energijos suvartojimas ūkinės veiklos sektoriuose

 

Galutinis kuro ir energijos suvartojimas ūkinės veiklos sektoriuose 2017–2021 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.492 77591 69095 61592 71186 85144 63241 06844 84344 49243 04727 08124 11926 23927 49526 545ŽvejybaStatybaŽemės ūkisPaslaugų sektorius ir kitos veiklosPramonėTransportas20212020201920182017020 00040 00060 00080 000100 000120 000140 000160 000180 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Galutinio kuro ir energijos suvartojimo struktūra 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.454,1 proc.54,1 proc.26 proc.26 proc.15,8 proc.15,8 proc.3 proc.3 proc.1,1 proc.1,1 proc.0,02 proc.0,02 proc.TransportasPramonėPaslaugų sektorius ir kitos veiklosŽemės ūkisStatybaŽvejyba

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kuro ir energijos galutinis suvartojimas transporte 2017–2021 m.

 

2017

2018

2019

2020

2021

Suskystintos naftos dujos, tūkst. tonų

106,5

99,9

96,2

88,6

84,5

Automobilių benzinas (su biodegalais), tūkst. tonų

214,8

233,5

246,1

250,3

251,9

Bioetanolis automobilių benzine, tūkst. tonų

12,8

12,4

15,1

24,4

25,6

Kelių transporto dyzelinas (su biodegalais), tūkst. tonų

1 495,3

1 602,5

1 667,7

1 654,6

1 677,5

Kūrenimui skirti ir kiti gazoliai (su biodegalais), tūkst. tonų

60,3

66,5

61,3

58,1

57,4

Biodyzelinas kūrenimui skirtuose ir kituose gazoliuose, tūkst. tonų

2,1

2,1

2,0

2,7

4,8

Biodyzelinas kelių transporto dyzeline, tūkst. tonų

69,7

76,9

72,0

95,9

120,0

Aviaciniai benzinai, tūkst. tonų

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

Žibaliniai reaktyviniai degalai, tūkst. tonų

110,9

128,6

128,9

61,5

68,8

Gamtinės dujos, GWh

435,8

349,5

341,5

369,8

397,1

Elektros energija, GWh

74,3

79,8

77,5

72,7

79,0

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos suvartojimas transporte pagal transporto rūšį 2017–2021 m.
GWh

Created with Highcharts 6.1.436,436,436,736,737,437,440,540,546,646,626,226,226,526,525,125,118,818,820,320,311,711,716,616,615,015,013,413,412,112,1TroleibusaiNaftotiekisGeležinkelių transportas2017201820192020202105101520253035404550

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Gamtinių dujų suvartojimas transporte 2017–2021 m.
GWh

Created with Highcharts 6.1.4334,8334,8249,7249,7245,0245,0261,5261,5267,7267,7101,0101,099,899,896,596,5108,3108,3129,4129,4DujotiekisKelių transportas20172018201920202021050100150200250300350400

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


 

Kuro ir energijos suvartojimas namų ūkiuose

 

Galutinis kuro ir energijos suvartojimas namų ūkiuose 2017–2021 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.460 93060 93063 06363 06360 59260 59260 01160 01168 22868 22820172018201920202021010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Galutinis kuro ir energijos suvartojimas namų ūkiuose pagal kuro ir energijos rūšis 2017–2021 m.
Teradžauliais

 

2017

2018

2019

2020

2021

Akmens ir rusvosios anglys

1 749

1 583

1 327

1 032

1 267

Durpės kurui

51

70

50

16

12

Malkos, kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekos

19 686

20 083

19 317

19 270

19 353

Antrinis kietasis kuras (koksas ir puskoksis, anglių, durpių briketai, medžio anglys, durpių granulės)

601

680

552

414

499

Gamtinės dujos

6 438

6 897

6 734

7 300

9 207

Naftos produktai, iš viso

2 311

2 311

2 490

2 260

2 190

Suskystintos ir nesuskystintos naftos dujos

1 515

1 466

1 597

1 337

1 120

Sunkieji naftos produktai (dyzelinas, skystasis kuras (mazutas), gazoliai šildyti ir laivams bunkeriuoti)

796

845

893

923

1 070

Elektros energija

10 215

10 744

10 486

10 959

12 275

Šiluminė energija

19 879

19 763

18 659

17 598

20 981

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kuro suvartojimas namų ūkiuose 2017–2021 m.

 

2017

2018

2019

2020

2021

Akmens anglys, tūkst. tonų

69,7

63,0

52,8

41,1

50,5

Durpės kurui ir durpių briketai, tūkst. tonų

49,5

57,1

45,8

32,5

38,5

Malkos, kurui skirta mediena ir žėmės ūkio atliekos, tūkst. m3

2 400,4

2 449,1

2 355,7

2 350,0

2 360,0

Suskystintos naftos dujos, tūkst. tonų

33,1

32,0

34,9

29,2

24,5

Kūrenimui skirtas gazolis, tūkst. tonų

18,6

19,7

20,8

21,5

24,9

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Malkų, kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekų suvartojimo namų ūkiuose kryptys 2017–2021 m.
Tūkst. m3

Created with Highcharts 6.1.444,842,344,846,548,0151,0103,4106,0110,2112,82 164,12 204,92 204,92 292,42 239,6Būstui šildytiKarštam vandeniui ruoštiMaistui gaminti2021202020192018201701002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9002 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6…

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kito kuro suvartojimo namų ūkiuose kryptys 2021 m.

Būstui šildyti

Karštam vandeniui ruošti

Maistui gaminti

Created with Highcharts 6.1.445,6 proc.45,6 proc.34,7 proc.34,7 proc.18,8 proc.18,8 proc.0,9 proc.0,9 proc.Akmens anglysDurpės kurui ir durpių briketaiKūrenimui skirtas gazolisSuskystintos naftos dujos

 

Created with Highcharts 6.1.430,8 proc.30,8 proc.20,0 proc.20,0 proc.47,5 proc.47,5 proc.1,7 proc.1,7 proc.Akmens anglysDurpės kurui ir durpių briketaiKūrenimui skirtas gazolisSuskystintos naftos dujos

 

Created with Highcharts 6.1.41,2 proc.1,2 proc.2,9 proc.2,9 proc.0,0 proc.0,0 proc.95,9 proc.95,9 proc.Akmens anglysDurpės kurui ir durpių briketaiKūrenimui skirtas gazolisSuskystintos naftos dujos

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Energijos suvartojimas namų ūkiuose 2017–2021 m.
GWh

Created with Highcharts 6.1.45 521,95 521,95 489,75 489,75 182,85 182,84 888,44 888,45 827,85 827,82 837,62 837,62 984,52 984,52 912,72 912,73 044,23 044,23 410,13 410,11 987,11 987,12 128,52 128,52 078,32 078,32 253,22 253,22 841,72 841,7258,9258,9271,3271,3322,8322,8678,9678,9Šiluminė energijaElektros energijaGamtinės dujosAplinkos šiluminė energija (šilumos siurbliai)2017201820192020202101 0002 0003 0004 0005 0006 0007 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Energijos suvartojimo namų ūkiuose kryptys 2017–2021 m.
GWh

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

Būstui šildyti

Aplinkos šiluminė energija (šilumos siurbliai)

-

225,3

236

280,8

590,6

Gamtinės dujos

1 299,5

1 415,5

1 386,2

1 516,4

1 892,6

Šiluminė energija

4 660,5

4 693,7

4 431,3

4 057,4

4720,5

Elektros energija

150,4

164,2

163,1

173,5

221,7

Karštam vandeniui ruošti

Aplinkos šiluminė energija (šilumos siurbliai)

-

33,6

35,3

42

88,3

Gamtinės dujos

218,6

225,6

218,2

234,3

386,5

Šiluminė energija

861,4

796

751,5

831

1 107,3

Elektros energija

147,6

146,2

136,9

137

228,5

Maistui gaminti

Gamtinės dujos

469

487,4

473,9

502,5

562,7

Elektros energija

170,2

170,1

168,9

173,5

238,7

Apšvietimo ir elektros prietaisams

Elektros energija

2 369,4

2 504

2 443,8

2 560,2

2 721,3

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos suvartojimo namų ūkiuose kryptys 2017–2021 m.
GWh

Created with Highcharts 6.1.4221,7173,5163,1164,2150,4228,5137,0136,9146,2147,6238,7173,5168,9170,1170,22 721,32 560,22 443,82 504,02 369,4Apšvietimo ir elektros prietaisamsMaistui gamintiKarštam vandeniui ruoštiBūstui šildyti2021202020192018201704008001 2001 6002 0002 4002 8003 2003 600

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos suvartojimo namų ūkiuose krypčių struktūra 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.479,8 proc.79,8 proc.7,0 proc.7,0 proc.6,7 proc.6,7 proc.6,5 proc.6,5 proc.Apšvietimo ir elektros prietaisamsMaistui gamintiKarštam vandeniui ruoštiBūstui šildyti

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Energijos kainos

 

Išgautos naftos kainos

Išgautos naftos kaina 2022 m. III ketvirtį buvo 532,85 EUR už 1 m3, palyginti su 2022 m. I ketvirčiu, kaina sumažėjo 22,81 EUR. Mažiausia išgautos naftos kaina buvo 2016 m. I ketvirtį – 180,99 EUR, didžiausia – 2022 m. II ketvirtį – 657,61 EUR už m3.

Vidutinės išgautos naftos pardavimo kainos už kubinį metrą gavybos vietoje naftos išteklių mokesčiui apskaičiuoti pagal Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalį.

 

Eurais ir centais už 1 kubinį metrą

I kevirtis

II kevirtis

III kevirtis

IV kevirtis

2022

555,66

657,61

532,85

-

2021

318,41

348,73

347,13

422,47

2020

238,82

191,74

206,61

221,96

2019

330,08

368,18

329,94

326,70

2018

318,38

365,05

392,76

351,92

2017

302,15

268,22

253,97

315,94

2016

180,99

237,14

240,09

274,35

2015

303,55

340,81

273,67

245,58

 


Elektros energijos kainos ne namų ūkių vartotojams

Kaina be mokesčių ir rinkliavų
EUR / 100 kWh

Metinis suvartojimas

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

2021
2 pusmetis

2022
1 pusmetis

Iki 20 MWh

13,37

14,14

19,18

23,46

20–500 MWh

10,20

10,58

14,73

18,00

500–2 000 MWh

9,01

9,32

12,94

17,58

2 000–20 000 MWh

7,45

8,08

11,62

14,03

20 000–70 000 MWh

6,87

6,89

8,98

15,28

70 000–150 000 MWh

6,51

7,06

9,92

17,66

150 000 MWh ir daugiau

-

-

6,87

6,89

 

Kaina be PVM ir kitų susigrąžinamų mokesčių
EUR / 100 kWh

 Metinis suvartojimas

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

2021
2 pusmetis

2022
1 pusmetis

Iki 20 MWh

14,65

15,30

20,22

23,77

20–500 MWh

11,46

11,74

15,77

18,36

500–2 000 MWh

10,26

10,46

13,96

18,03

2 000–20 000 MWh

8,95

9,23

12,62

14,36

20 000–70 000 MWh

8,11

8,03

10,00

15,60

70 000–150 000 MWh

7,78

8,18

10,93

17,98

150 000 MWh ir daugiau

-

-

7,87

7,21

 

Kaina su mokesčiais ir rinkliavomis
EUR / 100 kWh

 Metinis suvartojimas

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

2021
2 pusmetis

2022
1 pusmetis

Iki 20 MWh

17,73

18,52

24,45

28,77

20–500 MWh

13,86

14,21

19,08

22,21

500–2 000 MWh

12,42

12,66

16,89

21,82

2 000–20 000 MWh

10,82

11,17

15,28

17,38

20 000–70 000 MWh

9,81

9,72

12,10

18,88

70 000–150 000 MWh

9,41

9,90

13,23

21,75

150 000 MWh ir daugiau

-

-

9,52

8,73

 


Gamtinių dujų kainos ne namų ūkių vartotojams

Kaina be mokesčių ir rinkliavų
EUR / GJ

Metinis suvartojimas

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

2021
2 pusmetis

2022
1 pusmetis

Iki 1 000 GJ

5,74

7,36

23,54

27,50

1 000–10 000 GJ

6,25

7,86

22,59

28,24

10 000–100 000 GJ

5,10

7,22

19,14

28,96

100 000–1 000 000 GJ

4,56

6,45

17,18

26,30

 

Kaina be PVM ir kitų susigrąžinamų mokesčių
EUR / GJ

Metinis suvartojimas

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

2021
2 pusmetis

2022
1 pusmetis

Iki 1 000 GJ

6,85

7,86

24,56

27,80

1 000–10 000 GJ

7,44

8,63

23,63

28,60

10 000–100 000 GJ

5,91

7,93

19,97

29,37

100 000–1 000 000 GJ

5,20

6,94

17,74

26,56

 

Kaina su mokesčiais ir rinkliavomis
EUR / GJ

Metinis suvartojimas

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

2021
2 pusmetis

2022
1 pusmetis

Iki 1 000 GJ

8,29

9,51

29,72

33,64

1 000–10 000 GJ

9,00

10,44

28,59

34,61

10 000–100 000 GJ

7,15

9,59

24,17

35,54

100 000–1 000 000 GJ

6,29

8,40

21,46

32,14

 


Elektros energijos kainos namų ūkių vartotojams

Elektros energijos galutinės kainos (su mokesčiais ir rinkliavomis) namų ūkiams, per metus suvartojantiems iki 1 000 kWh, 2022 m. I pusmetį buvo 17,13 EUR/100 kWh ir, palyginti su 2021 m. I pusmečiu, padidėjo 2,58 EUR/100 kWh.

 

Kaina be mokesčių ir rinkliavų
EUR / 100 kWh

Metinis suvartojimas

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

2021
2 pusmetis

2022
1 pusmetis

Iki 1 000 kWh

10,01

10,9

13,32

13,87

1 000–2 500 kWh

9,89

10,26

11,42

12,31

2 500–5 000 kWh

9,72

10,03

11,22

12,05

5 000–1 5000 kWh

9,22

9,53

10,75

11,48

15 000 kWh ir daugiau

8,77

9,09

10,88

11,42

 

Kaina be PVM ir kitų susigrąžinamų mokesčių
EUR / 100 kWh

Metinis suvartojimas

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

2021
2 pusmetis

2022
1 pusmetis

Iki 1 000 kWh

11,24

12,02

14,32

14,15

1 000–2 500 kWh

11,10

11,38

12,43

12,64

2 500–5 000 kWh

10,92

11,14

12,21

12,37

5 000–1 5000 kWh

10,40

10,63

11,72

11,79

15 000 kWh ir daugiau

9,95

10,20

11,87

11,76

 

Kaina su mokesčiais ir rinkliavomis
EUR / 100 kWh

Metinis suvartojimas

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

2021
2 pusmetis

2022
1 pusmetis

Iki 1 000 kWh

13,60

14,55

17,33

17,13

1 000–2 500 kWh

13,42

13,77

15,04

15,30

2 500–5 000 kWh

13,21

13,48

14,77

14,97

5 000–1 5000 kWh

12,58

12,87

14,18

14,27

15 000 kWh ir daugiau

12,04

12,34

14,36

14,23

 


Gamtinių dujų kainos namų ūkių vartotojams

Gamtinių dujų galutinės kainos (su mokesčiais ir rinkliavomis) namų ūkių vartotojams, per metus suvartojantiems 20–200 GJ, pirmąjį 2022 m. pusmetį buvo 16,31 EUR už GJ ir, palyginti su 2021 m. pirmuoju pusmečiu, padidėjo 8,57 EUR.

 

Kaina be mokesčių ir rinkliavų
EUR / GJ

Metinis suvartojimas

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

2021
2 pusmetis

2022
1 pusmetis

Iki 20 GJ

8,92

12,73

15,47

16,49

20–200 GJ

6,04

5,57

8,57

12,93

200 GJ ir daugiau

5,52

4,89

7,77

11,69

 

Kaina be PVM ir kitų susigrąžinamų mokesčių
EUR / GJ

Metinis suvartojimas

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

2021
2 pusmetis

2022
1 pusmetis

Iki 20 GJ

9,57

13,08

15,83

16,70

20–200 GJ

6,78

6,40

9,40

13,48

200 GJ ir daugiau

6,24

5,71

8,60

12,18

 

Kaina su mokesčiais ir rinkliavomis
EUR / GJ

Metinis suvartojimas

2020
2 pusmetis

2021
1 pusmetis

2021
2 pusmetis

2022
1 pusmetis

Iki 20 GJ

11,58

15,82

19,15

20,21

20–200 GJ

8,21

7,74

11,38

16,31

200 GJ ir daugiau

7,55

6,91

10,41

14,73

  


Daugiau:

Kuro galutinis suvartojimas pramonėje

Energijos galutinis suvartojimas pramonėje

Vidutinis būste suvartotas energijos kiekis

Gamtinių dujų kainos

Elektros energijos kainos

Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos