Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2022 m. leid.)

Gyvulininkystė

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Gyvulininkystė

Galvijai

Galvijų skaičius 2022 m. buvo mažiausias per paskutinius penkerius metus. 2022 m., palyginti su 2017 m., galvijų skaičius sumažėjo 9,5 proc., o palyginti su 2021 m. – 0,1 proc. Ypač sumažėjo melžiamų karvių: 2022 m., palyginti su 2021 m., šių ūkinių gyvūnų buvo 3,3 proc. mažiau, palyginti su 2017 m. – 21,2 proc. mažiau. Didžioji dalis galvijų (2022 m. – 80,1 proc.) laikoma ūkininkų ir šeimos ūkiuose. Ekologinės gamybos ūkiuose 2021 m. gruodžio 31 d. buvo laikoma 59,2 tūkst. galvijų, tai sudarė 9,4 proc. visų galvijų.


2022 m. sausio 1 d. Lietuvos ūkiai (ūkininkų ir šeimos ūkiai bei žemės ūkio bendrovės ir įmonės)
laikė 628,7 tūkst. galvijų, iš kurių melžiamų karvių buvo 225,2 tūkst.

 

Galvijų skaičius 2017–2022 m.
Metų pradžioje, tūkst.

Created with Highcharts 6.1.4694,8694,8676,9676,9653,5653,5634,6634,6629,5629,5628,7628,7285,8285,8272,8272,8256,2256,2240,9240,9232,9232,9225,2225,2Galvijai, iš visoKarvės (melžiamos 2 metų ir vyresnės)2017201820192020202120220200400600800

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite  Rodiklių duomenų bazėje

 

Galvijų skaičius apskrityse 2022 m.
Metų pradžioje, tūkst.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Kiaulės
 


2022 m. sausio 1 d.
Lietuvos ūkiai laikė
573,8 tūkst. kiaulių.

 

2022 m., palyginti su 2021 m., buvo auginama 1,1 proc. mažiau kiaulių, palyginti su 2017 m. – 13,6 proc. mažiau. Paršavedžių dalis bendrame kiaulių skaičiuje 2017–2022 m. sausio 1 d. buvo panaši ir 2022 m. siekė 6,2 proc. Tačiau kiaules, priešingai nei galvijus, daugiausia augino žemės ūkio bendro­vės ir įmonės, kuriose 2022 m. buvo laikoma 83,9 proc. visų Lietuvoje auginamų kiaulių.

 

Kiaulių skaičius 2017–2022 m.
Metų pradžioje, tūkst.

Created with Highcharts 6.1.4663,9663,9611,9611,9572,0572,0550,8550,8580,4580,4573,8573,82017201820192020202120220100200300400500600700800

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kiaulių skaičius apskrityse
Metų pradžioje, tūkst.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Avys ir ožkos

 

2022 m., palyginti su 2021 m., avių skaičius sumažėjo 2,6 proc. Ekologinės gamybos ūkiuose 2021 m. gruodžio 31 d. buvo laikoma 19,8 tūkst. avių, tai sudarė 14,5 proc. visų avių. Ožkų skaičius paskutinius penkerius metus buvo panašus. 2022 m. palyginti su 2021 m. ožkų skaičius sumažėjo – 0,4 proc. ir siekė 14,7 tūkst. Žemės ūkio bendrovės ir įmonės avių ir ožkų augino labai nedaug, beveik visas šių ūkinių gyvūnų skaičius (2022 m. – 97,9 proc.) buvo sutelktas ūkininkų ir šeimos ūkiuose.


2022 m. sausio 1 d.
šalyje buvo laikoma
136,9 tūkst. avių.


2022 m. sausio 1 d.
šalyje buvo laikoma
14,7 tūkst. ožkų.

 

Avių ir ožkų skaičius 2017–2022 m.
Metų pradžioje, tūkst.

Created with Highcharts 6.1.4163,6163,6169,7169,7164,3164,3152,1152,1140,6140,6136,9136,913,413,414,314,314,314,315,115,114,714,714,714,7AvysOžkos201720182019202020212022050100150200

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite  Rodiklių duomenų bazėje


Paukščiai


2022 m. sausio 1 d.
Lietuvos ūkiai laikė
9 mln. paukščių.

 

Didžiąją dalį paukščių (98,6 proc.) sudarė vištos, iš kurių vištų dedeklių buvo 42,2 proc., arba 3,8 mln. Kitų naminių paukščių laikoma palyginti nedaug: kalakutų – 95,4 tūkst., ančių – 14,9 tūkst., žąsų – 6,6 tūkst. 2022 m., palyginti su 2021 m., buvo laikoma 7,9 proc. daugiau paukščių. Didžioji dalis (81,9 proc.) paukščių buvo sutelkta žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse.

 

Vištų skaičius 2017–2022 m.
Metų pradžioje, tūkst.

Created with Highcharts 6.1.49 916,89 916,810 203,810 203,811 562,111 562,18 476,48 476,48 124,18 124,18 897,58 897,520172018201920202021202202 0004 0006 0008 00010 00012 00014 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Paukščių skaičius apskrityse
Metų pradžioje, tūkst.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Kiti ūkiniai gyvūnai

 

Arklių skaičius 2017–2022 m.
Metų pradžioje, tūkst.

Created with Highcharts 6.1.416,316,315,015,012,912,912,812,812,812,812,512,520172018201920202021202205101520

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite  Rodiklių duomenų bazėje

 

Triušių skaičius 2017–2022 m.
Metų pradžioje, tūkst.

Created with Highcharts 6.1.4129,3129,3120,9120,9115,8115,874,274,262,462,458,858,82017201820192020202120220306090120150

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite  Rodiklių duomenų bazėje

 

Bičių šeimų skaičius 2017–2022 m.
Metų pradžioje, tūkst.

Created with Highcharts 6.1.4133,5133,5137,8137,8198,0198,0203,5203,5209,2209,2216,5216,5201720182019202020212022050100150200250

VĮ Žemės ūkio informacijos ir verslo centro duomenys 2019–2022 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite  Rodiklių duomenų bazėje


Nuotr. iš Pixabay.com

Gyvulininkystės produktų gamyba

2021 m. buvo pagaminta 347,1 tūkst. t mėsos, skaičiuojant gyvuoju svoriu. Didžiąją jos dalį sudarė paukštiena – 40,9 proc., kiauliena sudarė 31,8 proc., jautiena ir veršiena – 26,3 proc., kita mėsa – 1,0 proc. 2021 m. buvo pagaminta 259,5 tūkst. t. mėsos, skaičiuojant skerdenos svoriu, įskaitant subproduktus. Mėsos gamyba (skerdenos svorio, įskaitant subproduktus) Lietuvos ūkiuose 2021 m., palyginti su 2020 m., sumažėjo 6,0 proc.

 

Pagaminta mėsos 2017–2021 m.
Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.4367,7367,7367,9367,9366,7366,7367,0367,0347,1347,1274,4274,4275,8275,8271,3271,3275,9275,9259,5259,5Gyvasis svorisSkerdenos svoris20172018201920202021050100150200250300350400

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Realizuota skerdena pagal rūšis 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Paukštiena43,1 proc.Paukštiena43,1 proc.Kiauliena35,8 proc.Kiauliena35,8 proc.Jautiena ir veršiena20,5 proc.Jautiena ir veršiena20,5 proc.Aviena ir ožkiena0,5 proc.Aviena ir ožkiena0,5 proc.Arkliena, triušiena0,1 proc.Arkliena, triušiena0,1 proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2021 m. buvo primelžta 1,5 mln. t pieno, 99,8 proc. jo sudarė karvių pienas. Pieno primilžis 2021 m., palyginti su 2020 m., sumažėjo 1 proc. Tam didžiausią įtaką turėjo sumažėjęs melžiamų karvių skaičius, nors vidutinis pieno primilžis iš vienos karvės 2021 m., palyginti su 2020 m., buvo 2,7 proc. didesnis.

 

Primelžta pieno 2017–2021 m.
Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.41 570,71 570,71 571,81 571,81 551,11 551,11 491,71 491,71 476,91 476,92017201820192020202102004006008001 0001 2001 4001 6001 800

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2021 m. surinkta 876,1 mln. vnt. kiaušinių (0,6 proc. mažiau nei 2020 m.).

 

Surinkta kiaušinių 2017–2021 m.
Mln. vnt.

Created with Highcharts 6.1.4730,1730,1891,7891,7858,2858,2881,2881,2876,1876,12017201820192020202101002003004005006007008009001 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vilnos 2021 m. prikirpta 265 t, arba 8,1 proc. mažiau nei 2020 m.

 

Prikirpta vilnos 2017–2021 m.
100 kg

Created with Highcharts 6.1.43 2303 2303 2833 2833 0293 0292 8872 8872 6542 6542017201820192020202105001 0001 5002 0002 5003 0003 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Produktų gamyba apskrityse 2021 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Nuotr. iš Pixabay.com

Gyvulininkystės produktų supirkimas ir kainos

 

Gyvulių ir paukščių supirkimas 2017–2021 m.
Gyvasis svoris, tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.4297,0297,0296,5296,5300,5300,5305,2305,2295,1295,120172018201920202021050100150200250300350

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Gyvulių ir paukščių (gyvojo svorio) supirkimo kainos 20172021 m.
EUR t

Created with Highcharts 6.1.48138138558558498498198199239231 1301 1301 1941 1941 1331 1331 1161 1161 2731 2731 1651 1651 0361 0361 2171 2171 1271 1279929921 3221 3221 4161 4161 5221 5221 7151 7151 8991 899Avys ir ožkosKiaulėsGalvijaiPaukščiai201720182019202020216008001 0001 2001 4001 6001 8002 0002 200

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pieno (natūralaus riebumo) supirkimas ir kainos 2017–2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. tonųEUR t1401,51401,51363,01363,01346,91346,91348,21348,21333,21333,2298282287285335Pieno, natūralaus riebumo, supirkimasPieno, natūralaus riebumo, supirkimo kainos2017201820192020202104008001 2001 6000160320480640

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kiaušinių pardavimas ir kainos 2017–2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Mln. vnt.EUR 1 000 vnt.525,8624,0551,5589,6484,26056596061Parduota kiaušiniųKiaušinių pardavimo kainos2017201820192020202101202403604806007200255075100125150

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje