Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2022 m. leid.)

Sąvokos ir paaškinimai


 

Antrinis kietasis kuras

Apsirūpinimo laipsnis

Ariama žemė

Atliekos

Atliekų perdirbimas

Atliekų tvarkymas

Atsargų pasikeitimas

Atsinaujinantys energijos ištekliai

Augalininkystės produkcija

Bendrasis sunaudojimas

Bendroji žemės ūkio produkcija

Bendrosios šalies kuro ir energijos sąnaudos

Bendrosios vidaus sąnaudos

Ekologinis žemės ūkis

Galutinis energijos suvartojimas

Galutinis suvartojimas

Gamyba (gavyba)

Gyvulininkystės produkcija

Gyvulininkystės produktų gamyba

Gyvulių ir paukščių produktyvumas

Investicijos

Iš­lai­dos ap­lin­kos ap­sau­gai

Kiti naftos produktai

Komunalinės atliekos

Kuro (energijos) importas ir eksportas

Lengvieji naftos produktai

Maisto produktų suvartojimas vienam gyventojui

Naudojamos žemės ūkio naudmenos

Nuotekos

Pavojingos atliekos

Pirminė energija

Regeneruoti (perdirbti) produktai

Reklasifikavimas (produktų pervedimas)

Sąnaudos energijai transformuoti

Skystasis biokuras

Sunaudota energetikos sektoriuje

Sunaudota neenergetinėms reikmėms

Sunkieji naftos produktai

Suvartota namų ūkiuose

Suvartota paslaugų sektoriuje

Suvartota pramonėje

Suvartota transporte

Suvartota žemės ūkyje

Suvartota žvejyboje

Tarpinis vartojimas

Tarptautinis jūrinis bunkeriavimas

Teršalai

To meto bazinės kainos

To meto gamintojų kainos

Transformavimas

Transformavimo produkcija

Žemės ūkio augalų derlingumas

Žemės ūkio augalų derlius

Žemės ūkio augalų pasėliai

Žemės ūkio ekonominės sąskaitos (ŽŪES)

Žemės ūkio ekonominės veiklos rūšies produkcija

Žemės ūkio gamyba

Žemės ūkio produkcijos gamintojų naudojamos žemės ūkio naudmenos

Žemės ūkio produktų supirkimas