Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2022 m. leid.)

Atsinaujinantys energijos ištekliai

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Atsinaujinančių kuro rūšių ištekliai

ES šalys buvo numačiusios iki 2020 m. iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminti nemažiau kaip 20 proc. visos Europoje pagaminamos energijos. Lietuva šį tikslą pasiekė jau 2014 m.

Didžiausią atsinaujinančios energijos potencialą turi kietasis biokuras – malkos ir kurui skirtos medienos ir žemės ūkio atliekos. 2021 m. didžiausias jo kiekis buvo suvartotas elektrai ir centralizuotai tiekiamai šilumai gaminti (54,4 proc.) bei namų ūkiuose (33,1 proc.). Energijos gamintojai iš malkų ir kurui skirtų medienos atliekų 2021 m. pagamino 64 proc. visos elektrinėse ir katilinėse gaminamos šiluminės energijos ir 14,4 proc. visos elektrinėse gaminamos elektros energijos.

Lietuvoje veikiantys vėjo jėgainių parkai kartu su pavienėmis vėjo elektrinėmis 2021 m. pagamino 12,2 proc. mažiau elektros energijos nei 2020 m. 2021 m. pagaminta 1,36 TWh elektros energijos – tai sudarė kiek mažiau nei trečdalį visos šalyje pagamintos elektros energijos, arba daugiau kaip 9,6 proc. šalyje suvartotos elektros energijos. Lietuvoje iš viso įdiegta 671 MW galios vėjo elektrinių.

Atsinaujinančią elektros energiją generuojančios saulės elektrinės 2021m. pagamino 190,8 mln. Kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos, arba 48,1 proc. daugiau nei 2020 m. Taip skatinama vietinė elektros energijos gamyba ir prisidedama prie tarptautinių klimato kaitos stabdymo tikslų įgyvendinimo.

Vandens jėgainės 2021 m. pagamino 383,7 mln. kWh elektros energijos, t. y. 27,7 proc. daugiau nei 2020 m.

Elektros energijos gamyba panaudojant biodujas 2021 m., palyginti su 2020 m., padidėjo 5 proc. ir sudarė 156,7 mln. kWh.

Biodegalų naudojimas mažina aplinkos taršą. Lietuvoje yra naudojamos dvi biodegalų rūšys – biodyzelinas ir bioetanolis. 2021 m. transporto sektoriuje buvo sunaudota 124,8 tūkst. tonų biodyzelino ir 25,6 tūkst. tonų bioetanolio.

 

Atsinaujinančių energijos išteklių sąnaudų struktūra 2021 m.
Procentais

Created with Highcharts 6.1.474,6 proc.74,6 proc.6,8 proc.6,8 proc.6,3 proc.6,3 proc.4,1 proc.4,1 proc.3,4 proc.3,4 proc.2,1 proc.2,1 proc.1,8 proc.1,8 proc.0,9 proc.0,9 proc.Kietasis biokurasBiodegalaiVėjo energijaKomunalinės ir pramoninės atliekos (atsinaujinančios)Aplinkos šilumaBiodujosHidroenergijaSaulės energija

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Atskirų atsinaujinančios energijos rūšių bendrasis sunaudojimas 2017–2021 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.44 9104 1185 3985 5864 9022 1691 5521 2431 0821 3817648109521 999245312328464687Vėjo energijaHidroenergijaAplinkos šilumos energija (atsinaujinanti dalis)Saulės energija2017201820192020202101 0002 0003 0004 0005 0006 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Malkų ir kurui skirtų medienos atliekų sunaudojimas 2017–2021 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.452 49452 49453 03653 03652 03352 03352 73552 73558 27258 27225 49225 49226 34726 34725 47825 47826 25226 25226 53326 533Bendrasis sunaudojimasGalutinis suvartojimas20172018201920202021010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Žemės ūkio atliekų sunaudojimas 2017–2021 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.42012012002002292291971971831831111119393135135131131119119Bendrasis sunaudojimasGalutinis suvartojimas20172018201920202021050100150200250

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Biodujų bendrasis sunaudojimas 2017–2021 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.41 1111 043980847834340300286289303231274366418213Sąvartynų biodujosNuotekų valymo dumblų biodujosŽemės ūkio atliekų biodujos2021202020192018201701703405106808501 0201 1901 3601 5301 700

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Atsinaujinančių pramoninių ir komunalinių atliekų bendrasis sunaudojimas 2017–2021 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.42 2841 1657558221 228967811601563184Pramoninės atliekos (atsinaujinančios)Komunalinės atliekos (atsinaujinančios)2021202020192018201702004006008001 0001 2001 4001 6001 8002 0002 2002 4002 6002 8003 0003 2003 4003 600

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Biodegalų bendrasis sunaudojimas 2017–2021 m.
Teradžauliais

Created with Highcharts 6.1.44 6163 6502 7412 9222 658692659409334344BioetanolisBiodyzelinas – metilo (etilo) esteris2021202020192018201708001 6002 4003 2004 0004 8005 600

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis suvartojime 2017–2021 m.
Procentais

 

2017

2018

2019

2020

2021

Bendrame galutiniame energijos suvartojime

26,0

25,5

25,5

27,4

28,1

Galutiniame energijos suvartojime šildymui ir aušinimui

46,5

46,0

47,4

50,2

48,6

Bendrame elektros energijos suvartojime

18,3

18,4

18,8

20,2

20,9

Galutiniame energijos suvartojime transporto sektoriuje

4,3

4,3

4,0

5,5

6,7

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.