Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika
(2022 m. leid.)

Vanduo

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Vanduo

Pagrindiniai vandens suvartojimo rodikliai 2017–2021 m.
Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, mln. m3 per metus

 

2017

2018

2019

2020

2021

Paimto vandens kiekis, iš viso

2 769,1

2 562,9

2 748,5

3 610,9

3 347,9

iš jo požeminio

140,4

147,1

147,8

145,3

149,3

Sunaudoto vandens kiekis, iš viso

2 746,7

2 539,2

2 724,1

3 589,7

3 325,3

iš jo požeminio

117,9

123,5

123,4

124,1

126,7

pramonės reikmėms

56,4

55,7

59,2

58,7

54,1

energetikai

2 477,8

2 270,4

2 446,5

3 303,6

3 042,4

ūkio ir buities reikmėms

153,8

156,3

160,7

167,0

169,7

žemės ūkio reikmėms

3,8

3,7

4,0

4,5

4,9

žuvininkystei

54,8

53,1

53,7

55,8

54,3

Aplinkos apsaugos agentūros duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vandens suvartojimas pagal reikmes 2017–2021 m.
Mln. m3 per metus

Created with Highcharts 6.1.42 477,82 477,82 270,42 270,42 446,52 446,53 303,63 303,63 042,43 042,4153,8153,8156,3156,3160,7160,7167,0167,0169,7169,758,658,656,856,857,757,760,460,459,259,256,456,455,755,759,259,258,758,754,154,1Energetikos reikmėmsŪkio ir buities reikmėmsŽemės ūkio ir žuvininkystės reikmėmsPramonės reikmėms2017201820192020202106001 2001 8002 4003 0003 600

Aplinkos apsaugos agentūros duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis 2017–2021 m.
Mln. m3 per metus

Created with Highcharts 6.1.42 814,02 814,02 576,62 576,62 750,72 750,73 619,03 619,03 368,63 368,62017201820192020202105001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 000

Aplinkos apsaugos agentūros duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ūkio, buities ir gamybos nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.494,5 proc.94,5 proc.4,1 proc.4,1 proc.1,4 proc.1,4 proc.0,0 proc.0,0 proc.Išleista nuotekų, kurių nereikia valytiIšleista išvalytų iki normos nuotekųIšleista nepakankamai išvalytų nuotekųIšleista užterštų (be valymo nuotekų)

Aplinkos apsaugos agentūros duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ūkio, buities ir gamybos nuotekų, išvalytų iki normos, išleidimas į paviršinius vandenis apskrityse 2021 m.
Tūkst. m³

Aplinkos apsaugos agentūros duomenys
Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje