Lietuvos gyventojų sveikata
(2020 m. leidimas)

Apie leidinį

 

„Lietuvos gyventojų sveikata“ – tai skaitmeninis leidinys, suteikiantis galimybę susipažinti su 2019 m. gyventojų sveikatos statistinio tyrimo informacija apie gyventojų sveikatos būklę, sveikatos priežiūrą ir sveikatą lemiančius veiksnius. Informacija parengta remiantis atlikto statistinio tyrimo ir administracinių šaltinių duomenimis. Pagal suderintą metodiką tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Tyrimą iš dalies finansavo Europos Sąjunga.


Informacija apie leidinyje publikuojamą statistinę informaciją:

Skaitytojų patogumui, greta leidinio lentelių ar diagramų pateikiamos nuorodos į Rodiklių duomenų bazės lenteles, kuriose pateikiami naujausi atitinkamos temos statistiniai rodikliai.

Statistinės informacijos šaltiniai – Rodiklių duomenų bazė.


Leidinio turinys:

Įžanga

Gyventojų sveikatos būklė

Savo sveikatos vertinimas

Kai kurių lėtinių ligų ir būklių paplitimas

Fizinių ir jutimo funkcijų apribojimai

Sveikatos sutrikimų ir funkcinių apribojimų įtaka kasdienei veiklai

Sveikatos priežiūra

Naudojimasis sveikatos priežiūros paslaugomis

Medikamentų vartojimas

Ligų prevencija

Sveikatą lemiantys veiksniai

Kūno masės indeksas

Fizinis aktyvumas

Mitybos įpročiai

Rūkymas

Alkoholio vartojimas

Metodinė informacija

Apie tyrimą

Įverčių kokybės rodikliai

Sąvokos ir rodiklių apibrėžtys

Apie leidinį


Skaitmeninio leidinio „Lietuvos gyventojų sveikata“ ISSN 2669-1566

Nuotraukos: 

© Pixabay.com

© Lietuvos statistikos departamentas, 2020