Lietuvos gyventojų sveikata
(2020 m. leidimas)

Sąvokos ir rodiklių apibrėžtys