Lietuvos gyventojų sveikata
(2020 m. leidimas)

Įžanga

Nuotr. iš Pixabay.com

 

Leidinyje pateikiama 2019 m. gyventojų sveikatos statistinio tyrimo informacija apie gyventojų sveikatos būklę, sveikatos priežiūrą ir sveikatą lemiančius veiksnius. Informacija parengta remiantis atlikto statistinio tyrimo ir admi­nistracinių šaltinių duomenimis. Pagal suderintą metodiką tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Tyrimą iš dalies finansavo Europos Sąjunga.

Leidinyje pateikta informacija aktuali gyventojams, verslo ir mokslo atstovams, studentams ir naudinga valstybės, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms vertinant visuomenės sveikatos problemas, planuojant ir įgyvendinant visuo­menės sveikatos stiprinimo bei prevencijos programas, stebint jų efektyvumą.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos gyventojams, kurie skyrė savo laiką ir dalyvavo 2019 m. gyventojų sveikatos statisti­niame tyrime. Dėkojame tyrime dalyvavusiems klausėjams bei visiems prisidėjusiems atliekant tyrimą ir rengiant šį leidinį.

 

Leidinio pristatymas


Kilus klausimams ar su pasiūlymais, kviečiame kreiptis į Lietuvos statistikos departamento Statistikos sklaidos ir komunika­cijos skyrių el. paštu info@stat.gov.lt.

 

Visą grafinę medžiagą galima parsisiųsti ir, nurodžius šaltinį, naudoti savo tikslams.