Lietuvos gyventojų sveikata
(2020 m. leidimas)

Sveikatą lemiantys veiksniai