Lietuvos gyventojų sveikata
(2020 m. leidimas)

Įverčių kokybės rodikliai

 

 

Įverčių kokybės rodikliai

 

Įverčio tikslumui nurodyti pateikiami 95 proc. tikimybės pasikliautinųjų intervalų įverčiai. Vertinamo parametro pasikliautinasis intervalas – intervalas, kuriame tikroji parametro reikšmė yra su tikimybe 0,95.

 

Pateikiamas intervalo įvertis:

 

Kai kurių rodiklių pasikliautinųjų intervalų (95 proc.) įverčiai

 

Iš viso

Vyrai

Moterys

Gyventojai savo sveikatą vertinantys kaip:

 

 

 

labai gerą ir gerą

(51,2; 53,6)

(56,2; 59,9)

(46,2; 49,2)

vidutinišką

(34,2; 36,7)

(30,5; 34,3)

(36,3; 39,6)

blogą ir labai blogą

(11,3; 12,9)

(8,4; 10,7)

(13,2; 15,4)

Gyventojai, sergantys kokia nors lėtine liga arba turintys ilgalaikių sveikatos sutrikimų

(44,7; 47,2)

(38,1; 41,9)

(49,3; 52,5)

Gyventojai, nurodę, kad per pastaruosius 12 mėnesių buvo paguldyti į ligoninę

(12,2; 14)

(9,9; 12,6)

(13,3; 15,9)

18 metų ir vyresni gyventojai, kurie yra:

 

 

 

per mažo svorio (KMI < 18,5)

(1,4; 2,3)

(1,6; 2,8)

(0,9; 2)

normalaus svorio (KMI = 18,5–24,9)

(40; 42,7)

(42,1; 45,7)

(36,2; 40,5)

turi antsvorį (KMI = 25,0–29,9)

(36,4; 39,2)

(31,6; 35)

(41; 45,5)

nutukę (KMI ≥ 30)

(17,9; 20,1)

(19,1; 22)

(15,4; 18,7)