Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė Lietuvoje
(2020 m. leidimas)

Apie leidinį

 

„Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė Lietuvoje“ – tai skaitmeninis leidinys, suteikiantis galimybę susipažinti su informacija apie IT naudojimą namų ūkiuose, interneto naudojimo tikslus, dažnumą, saugą, robotų ir robotizuotos įrangos, 3D spausdintuvų naudojimą skirtinguose verslo sektoriuose, saugos incidentus ir jų sukeltus trikdžius įmonėse.


Informacija apie leidinyje publikuojamą statistinę informaciją:

Skaitytojų patogumui, greta leidinio lentelių ar diagramų pateikiamos nuorodos į Rodiklių duomenų bazės lenteles, kuriose pateikiami naujausi atitinkamos temos statistiniai rodikliai.

Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose ir Informacinių technologijų naudojimo įmonėse statistiniai tyrimai iš dalies finansuojami Europos Sąjungos. Tyrimai kasmet atliekamai pagal bendrus Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) parengtus klausimynus.

2019 ir 2020 m. duomenys apie informacinių technologijų naudojimą namų ūkiuose surinkti apklausus apie 5 tūkst. 16–74 metų amžiaus asmenų, atsitiktinai atrinktų iš Gyventojų registro.

Informacinių technologijų naudojimo įmonėse statistiniai duomenys surinkti apklausus atrinktas gamybos ir paslaugų įmones, kuriose dirba 10 ir daugiau darbuotojų. Statistinio tyrimo metu vertinami rodikliai pagal temas: interneto ir kitų elektroninių tinklų naudojimas įmonėse, e. verslo procesai, e. prekybos pokyčiai, e. valdžios paslaugos ir jų naudojimas, IT saugumas ir patikimumas ir kt.

Taip pat naudota Informacinės visuomenės plėtros komiteto informacija apie gyventojų naudojimąsi e. paslaugomis ir pasitikėjimą viešosiomis institucijomis (jų saugumu).


Leidinio turinys:

Įžanga

Skaitmeninė visuomenė ir verslas

     Žmonės ir verslas internete

     Gyvenimas internete

     Skaitmeniniai įgūdžiai skaitmeniniam pasauliui

E. komercija

     E. pirkėjai

     E. prekyba įmonėse

Interneto saugumas ir debesų kompiuterija

     Saugus naršymas

     Debesų kompiuterija

Skaitmeninė aplinka

     3D spausdinimas

     Robotai mūsų gyvenime

     Didieji duomenys

     E. sąskaitos faktūros

     E. valdžios paslaugos

     Daiktų internetas

     Inovacijos įmonėse

Sąvokos ir paaiškinimai

Apie leidinį


Skaitmeninio leidinio „Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė Lietuvoje“ ISSN 2669-154X

Paveiksliukai iš Pinclipart.com, Pinpng.com

© Lietuvos statistikos departamentas, 2020