Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė Lietuvoje
(2020 m. leidimas)

Daiktų internetas

 

 

   Daiktų internetas namų ūkiuose


2020 m. 10 proc. 16–74 metų amžiaus asmenų naudojo bent vieną prie interneto prijungtą namų apsaugos sistemą, apšvietimo, energijos valdymo sistemą, buitinį prietaisą ar virtualųjį asistentą. Daugiausia asmenų (4,9 proc.) naudojosi namų apsaugos sistemomis, dūmų detektoriais, saugumo kameromis, durų spynomis ar kitomis prie interneto prijungtomis saugumo priemonėmis namuose. 4,5 proc. asmenų naudojosi prie interneto prijungtais buitiniais prietaisais, pvz., automatiniu dulkių siurbliu, šaldytuvu, orkaite ar kavos aparatu. 25–34 ir 35–44 metų amžiaus grupėse gyventojų, besinaudojančių prie interneto prijungtomis namų sistemomis ar buitiniais prietaisais buvo daugiausia (atitinkamai 18 ir 17 proc.), o 65–74 metų amžiaus grupėje jų buvo mažiau nei 1 proc.


Asmenys, naudoję prie interneto prijungtas namų sistemas, buitinius prietaisus, virtualius asistentus 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.4,94,94,14,18,98,98,18,14,24,22,72,70,60,64,54,55,45,47,27,29,09,03,63,61,61,60,30,32,52,51,71,74,64,65,15,11,71,71,11,10,20,21,71,74,94,92,52,53,13,10,30,30,30,3Namų apsaugos sistemos, dūmų detektoriai, saugumo kameros, durų spynos ar kitos saugumo priemonės namuoseBuitiniai prietaisai, pvz., automatinis dulkių siurblis, šaldytuvas, orkaitė, kavos aparatasTermostatai, buitiniai skaitikliai, apšvietimo sistemos ar kitos energijos valdymo sistemosVirtualusis asistentas išmaniojo garsiakalbio arba programos pavidalu, pvz., „Google Assistant“, „Bixby“ Visi 16–74 metų amžiausasmenys16–24 metų25–34 metų35–44 metų45–54 metų55–64 metų65–74 metų035810

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

3,2 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų, kurie nesinaudojo minėtomis sistemomis ar prietaisais teigė, kad nėra girdėję apie tokių sistemų ar prietaisų egzistavimą. Didžioji dalis gyventojų (88 proc.) nurodė, kad jiems nėra poreikio jomis naudotis, 22 proc. – per brangu, 12 proc. – trūksta įgūdžių.


Priežastys, dėl kurių asmenys nesinaudojo prie interneto prijungtomis namų sistemomis, buitiniais prietaisais, virtualiais asistentais 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.87,987,922,322,311,611,65,65,64,34,34,04,03,23,23,13,11,31,362,162,115,815,88,28,24,04,03,03,02,82,82,32,32,22,21,01,0Palyginti su asmenimis, kurie nenaudojo prie interneto prijungtų prietaisų ar sistemųPalyginti su visais asmenimisNėra poreikioPer branguTrūksta įgūdžiųNepakankamas suderinamumas su kitais prietaisais ar sistemomisDėl saugumo, pvz., kad į prietaisą ar sistemą bus įsilaužtaDėl privatumo ir duomenų apie asmenį, generuojamų šiais prietaisais arsistemomis, apsaugosNežino apie tokių sistemų ar prietaisų egzistavimąDėl saugos ar sveikatos, pvz., kad naudojant prietaisą ar sistemą gali įvyktinelaimingas atsitikimas, gali būti sužeisti ar kilti sveikatos problemųKitos priežastys05101520253035404550556065707580859095

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Išmaniuoju laikrodžiu, kūno rengybos apyranke, virtualios realybės akiniais ar ausinėmis, saugumo sekimo įrenginiais, aksesuarais, prie interneto prijungtais drabužiais ar batais 2020 m. naudojosi 12 proc. 16–84 metų amžiaus asmenų, automobilyje įmontuotu belaidžio interneto ryšiu – 5 proc. Kaip ir kitais išmaniaisiais prietaisais ar sistemomis, išmaniaisiais įrenginiais daugiausia naudojosi jauni asmenys.


Asmenys, naudojęsi išvardytais internetiniais išmaniaisiais įrenginiais 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.11,811,818,818,823,423,415,315,38,38,34,94,90,80,84,94,94,44,49,79,78,48,43,83,81,81,80,90,91,81,82,22,23,23,22,42,41,51,51,21,20,30,30,40,40,80,80,90,91,01,00,10,1Išmaniuoju laikrodžiu, kūno rengybos apyranke, virtualios realybės akiniais ar ausinėmis, saugumo sekimo įrenginiais, aksesuarais, prie interneto prijungtais drabužiais ar bataisAutomobilyje įmontuotu belaidžio interneto ryšiuPrietaisais kraujospūdžiui, cukraus kiekiui kraujyje, kūno svoriui (pvz., išmaniosiomis svarstyklėmis) stebėti ar kitais prie interneto prijungtais sveikatos ir medicininės priežiūros prietaisaisPrie interneto prijungtais žaislais, pvz., robotais (įskaitant mokomuosius) ar lėlėmis Visi 16–74 metų amžiausasmenys16–24 metų25–34 metų35–44 metų45–54 metų55–64 metų65–74 metų0102030

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

 

   Daiktų internetas įmonėse


2020 m. pradžioje 19,4 proc. įmonių naudojo daiktų interneto įrenginius ar sistemas. 5,6 proc. įmonių naudojo išmaniuosius skaitiklius, lempas ar termostatus energijos suvartojimui optimizuoti, 6,6 proc. jutiklius, RDA, IP žymas ar internetu valdomas kameras, skirtas gerinti klientų aptarnavimą, 10,7 proc. – judėjimo ar techninės būklės jutiklius, skirtus sekti transporto priemones, 3,2 proc. jutiklius ar RDA žymas gamybos procesui automatizuoti ar logistikai valdyti, 7,3 proc. įmonių naudojo kitus daiktų interneto įrenginius ar sistemas.


Įmonės, naudojančios daiktų internetą 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.19,419,410,710,76,66,65,65,63,23,27,37,316,716,78,48,45,55,54,44,42,22,26,36,327,827,818,518,59,89,88,98,96,46,410,210,243,443,430,030,017,417,418,418,413,413,418,918,9 Visos įmonės10–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų Visi daiktų interneto įrenginiai arsistemosJudėjimo ar techninės būklės jutikliai,skirti sekti transporto priemonesJutikliai, RDA, IP žymos ar internetuvaldomos kameros, skirtos gerintiklientų aptarnavimąIšmanieji skaitikliai, lempos artermostatai energijos suvartojimooptimizavimuiJutikliai ar RDA žymos gamybosprocesui automatizuoti ar logistikaivaldytiKiti daiktų interneto įrenginiai arsistemos01020304050

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.