Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė Lietuvoje
(2020 m. leidimas)

Skaitmeninė aplinka