Verslas Lietuvoje (2022 m. leidimas)

Verslo sukurtas BVP šalies ūkyje

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Šiame skyriuje pateikiama Bendrojo vidaus produkto (BVP) išankstinė 2021 m. informacija.

Kasmet BVP rodiklių laiko eilutės tikslinamos, panaudojant naujausių arba patikslintų duomenų šaltinių informaciją ir įvertinami išankstiniai praėjusių metų nacionalinių sąskaitų rodikliai.

2021 m. BVP to meto kainomis siekė 56,2 mlrd. EUR. Realiojo BVP pokytis, palyginti su 2020 m., sudarė 6,0 proc. Patikslintas 2020 m. BVP siekė 49,8 mlrd. EUR. Pokytis, palyginti su ankstesniu laikotarpiu sudarė –0,0 proc.

Vertinant BVP gamybos metodu, 2021 m. BVP augimą (palyginamosiomis kainomis) daugiausia lėmė augusi bendroji pridėtinė vertė (BPV) didžiausią lyginamąjį svorį kuriant pridėtinę vertę turinčiuose šalies ekonomikos sektoriuose: apdirbamosios gamybos (11,6 proc.); didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (5,9 proc.) bei transporto ir saugojimo sektoriuje (3,0 proc.). Sparčiai augo BPV, sukurta administracinės ir aptarnavimo (16,9 proc.), profesinės, mokslinės ir techninės (12,4 proc.), informacijos ir ryšių (8,8 proc.), finansinės ir draudimo (13,0 proc.) bei labiausiai pandemijos 2020 m. paveiktose apgyvendinimo ir maitinimo (19,6 proc.) veiklų įmonėse.

Vertinant BVP išlaidų metodu, komponentus, sparčiausiai 2021 m. augo prekių ir paslaugų importas – 19,9 proc., bei prekių ir paslaugų eksportas – 17,0 proc., atsigavimas po pandeminių 2020 m. buvo pastebimas ir namų ūkių galutinio vartojimo išlaidų, kurios 2021 m. augo 8,1 proc., ir bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo – 7,8 proc.

Vertinant BVP pajamų metodu, 2021 m. fiksuotas atlygio darbuotojams spartus augimas – 13,2 proc. (to meto kainomis). Mokesčiai gamybai ir gaminiams augo 16,3 proc., o subsidijų gamybai ir gaminiams buvo skirta 10 proc. mažiau nei pandeminiais 2020 m.

Nuo 2020 m. neįvyko reikšmingų pokyčių vertinant BVP struktūrą gamybos metodu – reikšmingiausiai didėjo apdirbamosios gamybos veiklų sukuriamos pridėtinės vertės dalis (nuo 17,4 proc. 2020 m. iki 18 proc. 2021 m.), o labiausiai sumažėjo – didmeninės ir mažmeninės prekybos veiklų dalis (nuo 16,9 proc. 2020 m. iki 16,3 proc. 2021 m.). Vertinant BVP išlaidų metodu, reikšmingiau didėjo prekių ir paslaugų eksporto dalis (nuo 73,3 proc. 2020 m. iki 80,5 proc. 2021 m.), prekių ir paslaugų importo dalis (nuo 63,9 proc. 2020 m. iki 76,0 proc. 2021 m.), o valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidų dalis mažėjo nuo 18,5 proc. 2020 m. iki 17,5 proc. 2021 m. BVP pajamų metodu komponentų struktūroje vis dar fiksuojamas tolimesnis atlygio darbuotojams dalies didėjimas, nuo 47,9 proc. 2020 m. iki 48,0 proc. 2021 m., reikšmingiausiai pasikeitė pagrindinio kapitalo vartojimo dalis – sumažėjo nuo 13 proc. 2020 m. iki 12 proc. 2021 m.


Visos šalies BVP
Palyginamosiomis kainomis (grandininio susiejimo metodu)

   Mln. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Realiojo BVP pokytis
Palyginti su ankstesniu laikotarpiu

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

BVP, tenkantis vienam gyventojui
To meto kainomis

   EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.