Verslas Lietuvoje (2022 m. leidimas)

Žemės ūkis

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Bendroji žemės ūkio produkcija to meto kainomis žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse 2021 m. sudarė 835,5 mln. EUR. Gyvulininkystės produkcija sudarė 465,8 mln. EUR ir, palyginti su 2020 m., padidėjo 5,6 proc. Augalininkystės produkcija sudarė 369,7 mln. EUR (0,2 proc. mažiau nei 2020 m.).


Bendroji žemės ūkio produkcija žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse
To meto kainomis

   Mln. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pardavimo pajamos 2021 m. sudarė 1,3 mlrd. EUR ir, palyginti su 2020 m., padidėjo 9,7 proc. Kitos (netipinės) veiklos pajamos didėjo 4,8 proc. ir sudarė 80 mln. EUR.

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) bendrasis pelnas 2021 m. sudarė 175,8 mln. EUR ir, palyginti su 2020 m., padidėjo 45 proc. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą sudarė 48,3 mln. EUR.

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pardavimo sąnaudos 2021 m., palyginti su 2020 m., padidėjo 5,8 proc. ir sudarė 1,1 mlrd. EUR. Kitos (netipinės) veiklos sąnaudos 2020 m. sudarė 46,1 mln. EUR.


Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pardavimo pajamos

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pelnas

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) sąnaudos

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.