Verslas Lietuvoje (2022 m. leidimas)

Paslaugos

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Transporto, apgyvendinimo ir paslaugų įmonių apyvarta 2021 m. sudarė 31 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2020 m., padidėjo 23,2 proc.

Transporto ir sandėliavimo įmonių apyvarta (be PVM) 2021 m. sudarė 14,9 mlrd. EUR to meto kainomis ir buvo 26,8 proc. didesnė nei 2020 m. Daugiausia didėjo sandėliavimo ir transportui būdingų paslaugų bei sausumos transporto ir transportavimo vamzdynais įmonių pajamos – atitinkamai 30,5 ir 25,1 proc.

Apgyvendinimo įmonių apyvarta 2021 m. sudarė 192,2 mln. EUR to meto kainomis, arba 13,5 proc. daugiau nei praėjusiais metais.

Paslaugų įmonių apyvarta (be PVM) 2021 m. sudarė 15,7 mlrd. EUR to meto kainomis ir buvo 20,3 proc. didesnė nei 2020 m. Ypač augo kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusios veiklos įmonių pajamos – 2,1 karto, informacinių paslaugų įmonių pajamos – 86,6 proc., pagrindinių buveinių, konsultacinės valdymo veiklos įmonių pajamos – 46,5 proc. Tačiau  mažėjo architektūros ir inžinerijos, techninio tikrinimo ir analizės įmonių veiklos pajamos – 6,8 proc., kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymo  veiklos įmonių pajamos – 4,8 proc.


Paslaugų įmonių pardavimo pajamų indeksai
2015 – 100

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Paslaugų įmonių pardavimo pajamų indeksai pagal ekonominės veiklos rūšis 2021 m.
2015 – 100

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Tarptautinė prekyba paslaugomis

Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį

Šaltinis: Lietuvos bankas

 

Statistinė informacija apie paslaugų įmonių įvykusius, esamus arba būsimus ekonominius įmonės veiklos pokyčius, pasitikėjimo rodiklį, apibūdinantį paslaugų veiklos pokyčius ir tendencijas parengta naudojant paslaugų įmonių statistinio tyrimo, kitaip dar vadinamo verslo nuomonių tyrimu, duomenis. Statistinis tyrimas yra skirtas trumpalaikei ekonominei analizei ir prognozėms, t. y. ekonominės veiklos ryšiams ir augimo periodams numatyti, esamai šalies ekonominei būklei ir verslo veiklos pasikeitimų krypčiai nustatyti. Jis dažnai naudojamas prognozuojant ekonominio ciklo kritinius taškus.


Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

__________________________

Daugiau:

Paslaugų įmonės verslo padėties pasikeitimai per praėjusius 3 mėn.

Teikiamų paslaugų paklausos pasikeitimai per praėjusius 3 mėn.

Teikiamų paslaugų paklausos prognozė artimiausiems 3 mėn.


Ekonominės veiklos rūšys

H–S

Transportas, apgyvendinimas ir paslaugos

H49–H52

Transportas, sandėliavimas

H49

Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais

H50

Vandens transportas

H51

Oro transportas

H52

Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla

H53

Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

I55

Apgyvendinimo veikla

J–S

Paslaugos

J58

Leidybinė veikla

J59

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla

J60

Programų rengimas ir transliavimas

J61

Telekomunikacijos

J62

Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla

J63

Informacinių paslaugų veikla

L68

Nekilnojamojo turto operacijos

M69

Teisinė ir apskaitos veikla

M70

Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla

M71

Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė

M73

Reklama ir rinkos tyrimas

M74

Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla

M75

Veterinarinė veikla

N77

Nuoma ir išperkamoji nuoma

N78

Įdarbinimo veikla

N79

Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla

N80

Apsaugos ir tyrimo veikla

N81

Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas

N82

Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla

P

Švietimas

Q

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S95–S96

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas; kita asmenų aptarnavimo veikla


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.