Verslas Lietuvoje (2022 m. leidimas)

Gamyba

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Statistinė informacija apie pramonės įmonių produkcijos pokyčius, struktūrą pagal rinkas parengta naudojant pramonės įmonių trumpojo laikotarpio statistinio tyrimo duomenis. Tyrimas aprėpia visų nuosavybės formų ir rūšių pramonės įmones.

Skaičiuojant pramonės produkcijos vertės (be PVM ir akcizų) indeksus bei pokyčius, naudojamas pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas.

Per metus (2021 m. gruodį, palyginti su 2020 m. gruodžiu) visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos sumažėjo 16,3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 13,2 proc.

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 27,9 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 23 proc.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 7,9 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 5,7 proc.

Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 7 proc., ne euro zonos rinkoje – 8,6 proc.


Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per metus 2021 m.
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos metiniai kainų pokyčiai
Ataskaitinių metų gruodžio mėn., palyginti su ankstesnių metų gruodžio mėn.

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2021 m. pramonės produkcijos parduota už 28,4 mlrd. EUR to meto kainomis. Palyginti su 2020 m., pramonės produkcija, palyginamosiomis kainomis, padidėjo 19,4 proc., kasybos ir karjerų eksploatavimo bei apdirbamosios gamybos produkcija padidėjo 20,1 proc. Užsienio rinkose gamintojų parduodamos produkcijos dalis sudarė 63,7 proc.

Pramonės produkcija padidėjo kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių (42,9 proc.), variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių (37,2 proc.), chemikalų ir chemijos produktų (36,3 proc.), pagrindinių metalų (30,2 proc.), kitų transporto priemonių ir įrangos (29,6 proc.), medienos bei medienos gaminių, išskyrus baldus (27,4 proc.), rafinuotų naftos produktų (25,5 proc.) gamybos įmonėse.

Pramonės produkcijos apimtis sumažėjo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos įmonėse (31,1 proc.).

__________________________

Daugiau:

Svarbiausių gaminių gamyba (XLSX)

 

Pramonės produkcijos (be PVM ir akcizo) indeksai
2015 m. – 100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pramonės produkcijos (be PVM ir akcizo) indeksai pagal ekonominės veiklos rūšis 2021 m.
2015 m. – 100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Parduotos pramonės produkcijos veiklų struktūra pagal ekonominės veiklos rūšis 2021 m.

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pardavimo pajamos (be PVM ir akcizo) pagal realizavimo kryptis 2021 m.

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Ekonominės veiklos rūšys

B

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

B06

Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba

B08

Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas

C

Apdirbamoji gamyba

C10–C12

Maisto produktų ir tabako gamyba

C11

Gėrimų gamyba

C13

Tekstilės gaminių gamyba

C14

Drabužių siuvimas (gamyba)

C15

Odos ir odos dirbinių gamyba

C16

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

C17

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

C18

Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

C19

Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba

C20

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

C21

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba

C22

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

C23

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

C24

Pagrindinių metalų gamyba

C25

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

C26

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

C27

Elektros įrangos gamyba

C28

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

C29

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

C30

Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba

C31

Baldų gamyba

C32

Kita gamyba

C33

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas


__________________________


Statistinė informacija apie pramonės įmonių įvykusius, esamus arba būsimus ekonominius įmonės veiklos pokyčius, pasitikėjimo rodiklį, apibūdinantį pramonės veiklos pokyčius ir tendencijas parengta naudojant pramonės įmonių statistinio tyrimo, kitaip dar vadinamo verslo nuomonių tyrimu, duomenis. Statistinis tyrimas yra skirtas trumpalaikei ekonominei analizei ir prognozėms, t. y. ekonominės veiklos ryšiams ir augimo periodams numatyti, esamai šalies ekonominei būklei ir verslo veiklos pasikeitimų krypčiai nustatyti. Jis dažnai naudojamas prognozuojant ekonominio ciklo kritinius taškus.


Pramonės pasitikėjimo rodiklis

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

__________________________

Daugiau:

Pramonės gaminamos produkcijos paklausos pasikeitimai per praėjusius 3 mėn.

Pramonės produkcijos gamybos pasikeitimai per praėjusius 3 mėn.

Pramonės produkcijos gamybos prognozė artimiausiems 3 mėn.

Pramonės gaminamos produkcijos eksporto prognozė artimiausiems 3 mėn.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.