Verslas Lietuvoje (2022 m. leidimas)

Finansų ir draudimo veikla

 

Nuotr. iš Pixabay.com

2021 m. šalyje finansinę ir draudimo veiklą vykdė 1 062 įmonės. Šiose įmonėse dirbo 21 376 darbuotojai. Per metus įmonių skaičius padidėjo 8,59 proc., dirbančiųjų skaičius padidėjo – 4,99 proc. Finansinių įmonių sukurta pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis sudarė 1,67 mlrd. EUR, t. y. 108,2 mln. EUR, arba 6,94 proc. daugiau nei 2020 m.


Finansinės ir draudimo veiklos įmonių (įskaitant individualiąsias) skaičius

__________________________
2021 m. duomenys išankstiniai.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Dirbančiųjų ir samdomųjų darbuotojų skaičius

__________________________
2021 m. duomenys išankstiniai.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Algos ir atlyginimai

   Tūkst. EUR

__________________________
2021 m. duomenys išankstiniai.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pridėtinė vertė
To meto kainomis

   Tūkst. EUR

__________________________
2021 m. duomenys išankstiniai.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

__________________________

Daugiau:

Finansinės ir draudimo veiklos įmonių rodikliai pagal ekonominės veiklos rūšis