Verslas Lietuvoje (2022 m. leidimas)

Veikiančios įmonės
(be žemės ūkio, finansų ir draudimo veiklų)

 

Nuotr. iš Pixabay.com

   Veikiančios įmonės

   Pagrindiniai nefinansinių įmonių struktūriniai rodikliai 

   Įmonių rodikliai pagal veiklos vykdymo vietą

   Įmonių veiklos produktyvumas  


Tyrimo populiaciją sudaro akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, valstybės ir savivaldybės įmonės, užsienio įmonių filialai, žemės ūkio ir kooperatinės bendrovės, viešosios įstaigos, individualiosios įmonės ir fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę (ekonominę) veiklą. Įtraukiamos tik tos viešosios įstaigos, kurios daugiau nei pusę veiklos sąnaudų padengia uždirbtomis pajamomis. Ekonominė veikla pagal EVRK 2 red. apima visas ekonominės veiklos rūšis, išskyrus žemės ūkio, finansinio tarpininkavimo, viešojo valdymo ir gynybos veiklą.

Nuo 2018 m. duomenys yra skelbiami pagal naują statistinį įmonės vienetą. Įmonė yra sudaryta iš juridinių vienetų grupės, juridinio vieneto ar juridinių vienetų dalies. Jei juridiniai vienetai priklauso įmonių grupei ir jų bendra veikla sudaro veiklos segmentą, tuomet šių juridinių vienetų grupė yra prilyginama įmonei.


  

   Veikiančios įmonės


2021 m. šalyje ekonominę veiklą vykdė 298,8 tūkst. įmonių. Per metus įmonių skaičius padidėjo 6 proc., per 10 metų jų skaičius išaugo beveik 2 kartus. Dauguma įmonių (19 proc.) vykdė prekybos veiklą, 13 proc. – teikė profesines, mokslo ir technines paslaugas verslui, 12 proc. – užsiėmė statybų veikla, beveik 10 proc. – transporto ir saugojimo bei 8 proc. – apdirbamosios gamybos veikla.

Daugiausia – 94,9 proc. – nefinansinių įmonių sudarė labai mažos (0–9 dirbantieji) įmonės. Mažos įmonės (10–49 dirbantieji) sudarė 4,2 proc., vidutinės (50–249 dirbantieji) – 0,8 proc., didelės (250 ir daugiau dirbančiųjų) – 0,1 proc.


Veikiančios įmonės

Created with Highcharts 6.1.4 Visos įmonės0–9 darbuotojai10–19 darbuotojų20–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų2012201320142015201620172018¹201920202021*0100 000200 000300 000400 000

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys; duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Veikiančios įmonės pagal ekonominės veiklos rūšis 2021 m.*

Created with Highcharts 6.1.4GMFHLCS95–S96PNJRIQA02–A03DEB02 5005 0007 50010 00012 50015 00017 50020 00022 50025 00027 50030 00032 50035 00037 50040 00042 50045 00047 50050 00052 50055 00057 500

__________________________
* Išankstiniai duomenys; duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Didžiąją dalį – du trečdalius (67 proc.) – nefinansinių įmonių sudarė fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą ar patentą, 22,7 proc. – uždarosios akcinės bendrovės. Per metus fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą, skaičius išaugo 14,4 tūkst., arba 7,7 proc., per 10 metų – 2,1 karto; uždarųjų akcinių bendrovių skaičius sumažėjo 620 įmonių, arba 0,9 proc.


Veikiančios įmonės pagal teisinę formą

Įmonių teisinė forma

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018¹

2019

2020

2021*

Visos įmonės

167 116

182 505

209 534

224 623

235 043

248 519

259 147

271 001

281 783

298 800

Fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę (ekonominę) veiklą

95 295

106 049

126 864

139 127

148 389

160 836

168 784

176 716

185 824

200 219

Uždarosios akcinės bendrovės

53 419

57 031

62 829

65 058

66 477

66 614

67 302

69 107

68 392

67 772

Mažosios bendrijos

244

1 858

3 226

4 149

5 073

6 313

8 907

11 488

15 103

18 916

Individualios įmonės

16 175

15 620

14 879

13 938

12 608

11 886

11 161

10 597

9 642

9 193

Viešosios įstaigos

1 048

1 023

815

1 446

1 609

2 017

2 211

2 316

2 097

2 029

Užsienio juridinių asmenų filialai

139

140

148

146

171

181

185

203

186

183

Akcinės bendrovės

284

283

282

283

266

251

233

222

208

172

Kooperatinės bendrovės

174

173

174

173

160

151

142

147

140

140

Ūkinės bendrijos

134

130

118

112

104

98

94

93

88

85

Žemės ūkio bendrovės

88

87

95

93

90

88

87

83

76

67

Valstybės ir savivaldybės įmonės

116

111

104

98

96

84

41

29

27

24

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys; duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
– Tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


  

   Pagrindiniai nefinansinių įmonių struktūriniai rodikliai 


Nefinansinėse įmonėse 2021 m. dirbo 1 mln. 164 tūkst. dirbančiųjų, iš jų 951,9 tūkst. – samdomų darbuotojų. Per metus dirbančių asmenų padaugėjo 47 tūkst., arba 4,2 proc., tačiau samdomų darbuotojų skaičius sumažėjo 29,6 tūkst., arba 3,1 proc. Per 10 metų nefinansinėse įmonėse dirbančių asmenų skaičius padidėjo 29,9 proc.


Dirbančių asmenų skaičius

Created with Highcharts 6.1.4 Visos įmonės0–9 darbuotojai10–19 darbuotojų20–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų2012201320142015201620172018¹201920202021*0250 000500 000750 0001 000 0001 250 000

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys; duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Dirbančių asmenų skaičius pagal lytį ir ekonominės veiklos rūšis 2021 m.*

Created with Highcharts 6.1.4VyraiMoterysGCHFMNJIQLS95–S96PREDA02–A03B010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 000100 000110 000120 000130 000140 000150 000160 000170 000180 000190 000200 000210 000220 000230 000240 000250 000

__________________________
* Išankstiniai duomenys; duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


__________________________

Daugiau:

Nefinansinių įmonių darbuotojai

 

2021 m. įmonių apyvarta siekė 124 mlrd. EUR ir, palyginti su 2020 m., padidėjo 23,9 mlrd. EUR, arba 23,9 proc. Įmonių sukurta pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis sudarė 30,9 mlrd. EUR, t. y. 5,4 mlrd. EUR, arba 21,2 proc. daugiau nei 2020 m.

Per 10 metų nefinansinių įmonių apyvarta išaugo 79 proc., o pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis – beveik 2,4 karto.


Apyvarta

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EUR Visos įmonės0–9 darbuotojai10–19 darbuotojų20–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų2012201320142015201620172018¹201920202021*025 000 00050 000 00075 000 000100 000 000125 000 000150 000 000

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys; duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Apyvarta pagal ekonominės veiklos rūšis 2021 m.*

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EURGCHFJNDMLIQEA02–A03RS95–S96PB02 000 0004 000 0006 000 0008 000 00010 000 00012 000 00014 000 00016 000 00018 000 00020 000 00022 000 00024 000 00026 000 00028 000 00030 000 00032 000 00034 000 00036 000 00038 000 00040 000 00042 000 00044 000 00046 000 00048 000 00050 000 000

__________________________
* Išankstiniai duomenys; duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Daugiausia – daugiau nei trečdalis (34 proc.) – visų nefinansinių įmonių pridėtinės vertės gamybos sąnaudomis buvo sukurta didelėse įmonėse, kuriose dirbo 26 proc. nefinansinių įmonių darbuotojų. Beveik penktadalis (19 proc.) – labai mažose įmonėse, kuriose dirbo daugiausia – beveik trečdalis (33 proc.) – dirbančių asmenų.


Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EUR Visos įmonės0–9 darbuotojai10–19 darbuotojų20–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų2012201320142015201620172018¹201920202021*010 000 00020 000 00030 000 00040 000 000

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys; duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal ekonominės veiklos rūšis 2022 m.*

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EURCGHFJMNLDQIEA02–A03RPS95–S96B0250 000500 000750 0001 000 0001 250 0001 500 0001 750 0002 000 0002 250 0002 500 0002 750 0003 000 0003 250 0003 500 0003 750 0004 000 0004 250 0004 500 0004 750 0005 000 0005 250 0005 500 0005 750 0006 000 0006 250 0006 500 0006 750 0007 000 0007 250 0007 500 000

__________________________
* Išankstiniai duomenys; duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė. 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

  


Daugiau:

   Įmonių rodikliai pagal veiklos vykdymo vietą 


 

   Įmonių veiklos produktyvumas

 

2021 m. vidutiniškai per samdomų darbuotojų dirbtą valandą uždirbta 83,6 EUR apyvartos. Per metus ši suma padidėjo 18,6 proc., o per 10 metų – 53,1 proc. Vienas sąlyginis darbuotojas (perskaičiavus į visą darbo dieną dirbantį) vidutiniškai per metus uždirbo 142,9 tūkst. EUR apyvartos. Per metus sąlyginio darbuotojo uždirbtos pajamos padidėjo 19,6 proc., o per 10 metų – 48,9 proc.


Apyvarta vienam sąlyginiam darbuotojui

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EUR Visos įmonės0–9 darbuotojai10–19 darbuotojų20–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų2012201320142015201620172018¹201920202021*050100150200

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys; duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Apyvarta vienam sąlyginiam darbuotojui pagal ekonominės veiklos rūšis 2021 m.*

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EURDGL A–SCRJBHA02–A03MFS95–S96ENQPI0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340

__________________________
* Išankstiniai duomenys; duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2021 m. vidutiniškai per samdomų darbuotojų dirbtą valandą sukurta 21 EUR pridėtinės vertės gamybos sąnaudomis. Per metus ši suma padidėjo 16,1 proc., o per 10 metų – beveik du kartus. Vienas sąlyginis darbuotojas (perskaičiuotas į visą darbo dieną dirbantį) vidutiniškai per metus sukūrė 35,7 tūkst. EUR pridėtinės vertės gamybos sąnaudomis. Per metus sąlyginio darbuotojo uždirbta pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis padidėjo 17 proc., o per 10 metų – du kartus.


Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis vienam sąlyginiam darbuotojui

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EUR Visos įmonės0–9 darbuotojai10–19 darbuotojų20–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų2012201320142015201620172018¹201920202021*01020304050

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys; duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Daugiausia – 104,7 tūkst. EUR – pridėtinės vertės sąlyginis darbuotojas (perskaičiuotas į visą darbo dieną dirbantį) sukūrė nekilnojamojo turto operacijų veiklos įmonėse; 86,4 tūkst. EUR pridėtinės vertės sukūrė elektros, dujų ir garo tiekimo veiklos įmonėse, 51,8 tūkst. EUR – informacijos ir ryšių veiklos įmonėse, mažiausiai – 15,9 tūkst. EUR – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos įmonėse.


Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis vienam sąlyginiam darbuotojui pagal ekonominės veiklos rūšis 2021 m.*

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EURLDJBMRA02–A03QGC A–SS95–S96EHNPFI05101520253035404550556065707580859095100105

__________________________
* Išankstiniai duomenys; duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


__________________________

Daugiau:

Apyvarta per darbuotojo dirbtą valandą

Apyvarta per darbuotojo dirbtą valandą pagal ekonominės veiklos rūšis

Apyvarta per darbuotojo dirbtą valandą pagal įmonių dydžio grupes

Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis per darbuotojo dirbtą valandą

Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis per darbuotojo dirbtą valandą pagal ekonominės veiklos rūšis

Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis per darbuotojo dirbtą valandą pagal įmonių dydžio grupes

 

2021 m. daugiau nei du trečdaliai (68,2 proc.) įmonių dirbo pelningai, o jų uždirbtas pelnas sudarė 12,3 mlrd. EUR. Likusios įmonės dirbo nuostolingai ir jų nuostolis sudarė 1,7 mlrd. EUR. Per metus pelningų įmonių dalis padidėjo 0,3 procentiniais punktais, o jų pelnas išaugo 3,6 mlrd. EUR, arba 42,1 proc. Patirtas nuostolis padidėjo 89,1 mln. EUR, arba 5,6 proc.


Pelningos ir nuostolingos įmonės¹

   Proc.
__________________________
¹ Be individualiųjų įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių ekonominę veiklą.
  2018 m. duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
  2021 m. duomenys išankstiniai; duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pelningų įmonių pelnas, nuostolingų įmonių nuostolis¹

   Tūkst. EUR__________________________
¹ Be individualiųjų įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių ekonominę veiklą.
  2018 m. duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
  2021 m. duomenys išankstiniai; duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2021 m. įmonių grynasis pelningumas siekė 8 proc., t. y. vidutiniškai 8 EUR teko 100 EUR pajamų. Atmetus pagrindinių buveinių veiklą, kurioje daugiausia pajamų uždirbama iš dividendų, pelningiausiai dirbo nekilnojamojo turto operacijų veiklos įmonės, kurių grynasis pelningumas siekė 40,9 proc.

2021 m. daugiausia (1,3 mlrd. EUR) grynojo pelno uždirbta didmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, veikloje. Palyginti su 2020 m., grynasis pelnas padidėjo 479 mln. EUR, arba 57 proc.

2020 m. dirbęs pelningai, 2021 m. variklių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos sektorius tapo nuostolingas, o pelnas daugiausia sumažėjo maisto produktų gamybos veikloje. Tikėtina, kad tam daugiausia įtakos turėjo pandemija.


Įmonių pelningumas¹

   Proc.__________________________
¹ Be individualiųjų įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių ekonominę veiklą.
  2018 m. duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
  2021 m. duomenys išankstiniai; duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

__________________________

Daugiau:

Įmonių pelningumas pagal ekonominės veiklos rūšis

Įmonių mokumo ir likvidumo rodikliai

Įmonių turto panaudojimo efektyvumo rodikliai

Įmonių veiklos vertinimo rodikliai (kvartiliai ir mediana)


Ekonominės veiklos rūšys

A02–A03

Miškininkystė ir žuvininkystė

B

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

C

Apdirbamoji gamyba

D

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F

Statyba

G

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H

Transportas ir saugojimas

I

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J

Informacija ir ryšiai

L

Nekilnojamojo turto operacijos

M

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N

Administracinė ir aptarnavimo veikla

P

Švietimas

Q

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S95–S96

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas; kita asmenų aptarnavimo veikla


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.