Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2020 m. leidimas)

Apie leidinį

 

„Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos“ – tai skaitmeninis leidinys, suteikiantis galimybę susipažinti su informacija apie namų ūkių pajamas ir jų pasiskirstymą tarp skirtingų gyventojų grupių taip pat apie būsto kokybę, ekonominius sunkumus, bei galimybę patenkinti kai kuriuos poreikius.


Informacija apie leidinyje publikuojamą statistinę informaciją:

Skaitytojų patogumui, greta leidinio lentelių ar diagramų pateikiamos nuorodos į Rodiklių duomenų bazės lenteles, kuriose pateikiami naujausi atitinkamos temos statistiniai rodikliai.

Statistinės informacijos šaltiniai – Rodiklių duomenų bazė.


Leidinio turinys:

Įžanga

Namų ūkiai

Namų ūkių sudėtis

Pagrindiniai pajamų šaltiniai

Namų ūkių pajamos

Bendrosios ir disponuojamosios pajamos

Pajamų koncentracija

Įsiskolinimas ir galimybė patenkinti įprastinius poreikius

Skurdo rizika

Skurdo rizikos lygis

Socialinių išmokų įtaka skurdo rizikos lygiui

Skurdo rizikos gylis

Asmenys, gyvenantys skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje

Absoliutus skurdas

Absoliutaus skurdo lygis

Socialinių išmokų įtaka absoliutaus skurdo lygiui

Gyvenimo sąlygos

Materialiniai nepritekliai

Išlaidos būstui išlaikyti

Būsto problemos

Savo sveikatos vertinimas

Gyventojų nuomonė apie savo sveikatą

Ilgalaikiai sveikatos sutrikimai

Naudojimasis sveikatos priežiūros paslaugomis

Metodinė informacija

Apie tyrimą

Įverčių kokybės rodikliai

Sąvokos

Naudingos nuorodos

Apie leidinį


Skaitmeninio leidinio „Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos“ ISSN 2029-3720

Nuotraukos: Freepik.comPixabay.comUnsplash.com

© Lietuvos statistikos departamentas, 2020