Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2020 m. leidimas)

Įverčių kokybės rodikliai

 

Įverčio tikslumui nurodyti pateikiami 95 procentų tikimybės pasikliautinųjų intervalų įverčiai. Vertinamo parametro pasikliautinasis intervalas – intervalas, kuriame tikroji parametro reikšmė yra su tikimybe 0,95. Rinkinyje pateikiamas intervalo įvertis:

,

čia  – įverčio  dispersijos įvertis.


Kai kurių rodiklių pasikliautinųjų intervalų (95 proc.) įverčiai

 

Pasikliautinieji intervalai

Vidutinės ekvivalentinės disponuojamosios pajamos, per metus, EUR

(9 014; 9 514)

Skurdo rizikos lygis

 

Visi asmenys

(25,8; 30,0)

vaikai iki 17 metų

(18,9: 26,4)

18–64 metų amžiaus vyrai

(14,4; 18,4)

65 metų ir vyresni vyrai

(14,6; 20,8)

18–64 metų amžiaus moterys

(14,8; 18,5)

65 metų ir vyresnės moterys

(35,9; 41,8)

Absoliutaus skurdo lygis

 

Visi asmenys

(6,6; 8,7)

vaikai iki 17 metų

(6,2; 10,6)

18–64 metų amžiaus vyrai

(6,8; 10,0)

65 metų ir vyresni vyrai

(2,5; 6,6)

18–64 metų amžiaus moterys

(5,9; 8,5)

65 metų ir vyresnės moterys

(5,9; 9,7)